Potřebuji si zařídit - Životní situace

Řešení životních situací

Zde si můžete vyhledat strukturované postupy pro řešení některých životních situací pomocí našeho úřadu. Jedná se jak o přenesenou působnost (stavební řízení, matriky, živnostnenská oprávnění apod.), tak o samostatnou působnost (občanské aktivity, pronájmy prostor apod.).

Bydlení

Koupě, nájem bytu nebo domu, výměna zařízení v bytě nebo nebytových prostorách, provedení oprav domu, nájemní smlouvy ...
Seznam jednotlivých situací

Czechpoint - vydávání ověřených výpisů

Výpis z rejstříku trestů, z katastru nemovitostí, z obchodního rejstříku, ze živnostenského rejstříku, z bodového hodnocení řidiče ...
Seznam jednotlivých situací

Doprava

Registr vozidel, registr řidičů, schválení technické způsobilosti, zadržené řidičské průkazy, řidičská oprávnění, pozemní komunikace, přestupky, způsobilost k řízení motorových vozidel.....
Seznam jednotlivých situací

Majetek města, věcná břemena

Koupě a pronájem pozemku, žádost o souhlas vlastníka pozemku, žádost o zřízení věcného břemene, pronájem nebytových prostor, pojistné události....
Seznam jednotlivých situací

Matrika a evidence obyvatel

Jméno a příjmení, uzavření manželství, státní občanství, vydávání a ověřování matričních dokladů, ověřování dokladů, hlášení trvalého pobytu, zprostředkování kontaktu ....
Seznam jednotlivých situací

Místní poplatky

Ze psů, za komunální odpad, ze vstupného, za zábor veřejného prostranství...
Seznam jednotlivých situací

Občanské aktivity

Jak podat petici, jak podat stížnost, jak žádat o informace, střet zájmů, shromažďování občanů, místní referenda .....
Seznam jednotlivých situací

Osobní doklady

Občanské průkazy, cestovní doklady, .....
Seznam jednotlivých situací

Podnikání

Živnostenské oprávnění, elektronické podání do Živnostenského rejstříku z počítače podnikatele, žádost o zápis do evidence zemědělského podnikatele, žádost a povolování provozu výherních hracích přístrojů...
Seznam jednotlivých situací

Sociální věci

Problematika zdravotně postižených, nezaměstnaných, rodin, příspěvky na péči, hmotná nouze...
Seznam jednotlivých situací

Stavební řízení a památková péče

Stavební povolení, územní souhlas, kolaudační souhlas, ohlášení jednoduchých staveb a terénních úprav, kolaudační souhlas, památková péče...
Seznam jednotlivých situací

Stížnosti a přestupky

Jak podat stížnost, oznámení přestupku proti veřejnému pořádku, proti občanskému soužití, proti majetku...
Seznam jednotlivých situací

Životní prostředí a zemědělství

Vodní hospodářství, odpady, ovzduší, lesy, lovecké a rybářské lístky, kácení dřevin, ...
Seznam jednotlivých situací

Ostatní

Volby (vydávání voličských průkazů, registrace kandidátních listin), ztráty a nálezy, užití znaku města .....
Seznam jednotlivých situací

Nenašli jste potřebný postup řešení vaší situace?

Zkuste Portál veřejné správy České repuliky

Doprava

Registrace vozidel

Schválení technické způsobilosti

Registr řidičů

Zadržené řidičské průkazy, řidičská oprávnění

Pozemní komunikace

Způsobilost k řízení motorových vozidel

Majetek města, věcná břemena

Pozemková agenda

Nebytové hospodářství – pronájem nebytových prostor

Pojištění majetku města

Ohlášení poškození majetku ve vlastnictví města

Zápůjčka inventáře města

Czechpoint

Ostatní

Volby

Ztráty a nálezy

Splátkové kalendáře na úhrady pokut

Užití znaku města Český Brod

Povolení provozu výherních hracích přístrojů

Matrika a evidence obyvatel

Manželství

Jméno a příjmení

Ověřování

Další matriční události

Evidence obyvatel

Copyright © Město Český Brod, 2005-2024 | Přístupnost | GDPR | Kontakty | Mobilní verze | Administrace | vývoj MyWebdesign.cz
Cesbrod
TOPlist