Volby

Přehled o telefonním spojení a volebních okrscích

Přehled o telefonním spojení do každé volební místnosti v územním obvodu POÚ města Český Brod

Seznam okrsků, zapisovatelek a telefonních spojení do volebních místností pro volby do Evropského parlamentu konané ve dnech 7. a 8. června 2024
(žádosti o volbu do přenosné volební schránky)


volební okrsek č. 1 se sídlem Český Brod, Husovo nám. čp. 70
tel. 734 231 149
volební okrsek č. 2 se sídlem Český Brod, Tyršova čp. 68
tel. 735 751 868
volební okrsek č. 3 se sídlem Český Brod, Tyršova čp. 68
tel. 737 747 620
volební okrsek č. 4 se sídlem Český Brod, Husovo nám. čp. 19
tel. 734 114 320
volební okrsek č. 5 se sídlem Český Brod, Liblice čp. 145
tel. 734 800 380
volební okrsek č. 6 se sídlem Český Brod, Štolmíř, Havelská čp. 3
tel. 604 376 042
volební okrsek č. 7 se sídlem Český Brod, Tyršova čp. 68
tel. 730 517 818

Mapa volebních okrsků
Osoby se způsobilostí na úseku voleb podle § 11 odst. 1 písm. j) zákona č. 130/2000 Sb.
Mgr. Klára Uldrichová, MPA, tel. 321 612 141, 731 519 149
Iveta Peukerová, tel. 321 612 141, 731 519 149
Občanské průkazy a informace z registru obyvatel v průběhu voleb:
Hana Splavcová, tel. 321 612 145, 379 371 984
Městská policie Český Brod: tel. 321 612 156, 736 675 756
Oznámení o době a místu konání voleb

Volby do Evropského parlamentu konané ve dnech 7. a 8. června 2024

Oznámení o době a místu konání voleb

Volby do Evropského parlamentu-informace MV ČR

Volby do Evropského parlamentu-informace krajského úřadu

Přehled o telefonním spojeních a volebních okrscích

Pokud máte jakékoliv další dotazy a požadavky k těmto volbách, informujte se u pracovníků MěÚ Český Brod, odboru vnitřních věcí zajišťujících volby:

Mgr. Klára Uldrichová, MPA, tel. 321 612 141, 731 519 149, e-mail: uldrichova@cesbrod.cz
Iveta Peukerová, tel. 321 612 140, 603 554 999, e-mail: peukerova@cesbrod.cz
Pro voličské průkazy: Markéta Šmídová, tel. 321 612 143, e-mail: msmidova@cesbrod.cz
Občanské průkazy a informace z registru obyvatel v průběhu voleb: Hana Splavcová, tel. 321 612 145, 379 371 984

Přehled o telefonním spojení a volebních okrscích

Přehled o telefonním spojení do každé volební místnosti v územním obvodu POÚ města Český Brod - pro volbu prezidenta ČR konanou ve dnech 13. a 14. ledna 2023. Případně 2. kolo 27. a 28. ledna 2023
Přehled o telefonním spojení do každé volební místnosti v územním obvodu POÚ města Český Brod

Seznam okrsků, zapisovatelek a telefonních spojení do volebních místností pro volbu prezidenta ČR konanou ve dnech 13. a 14. ledna 2023, Případně 2. kolo 27. a 28. ledna 2023

(žádosti o volbu do přenosné volební schránky)

volební okrsek č. 1 se sídlem Český Brod, Husovo nám. čp. 70
tel. 734 231 149

volební okrsek č. 2 se sídlem Český Brod, Tyršova čp. 68

tel. 777 043 626

volební okrsek č. 3 se sídlem Český Brod, Tyršova čp. 68

tel. 737 747 620

volební okrsek č. 4 se sídlem Český Brod, Husovo nám. čp. 19

tel. 734 114 320

volební okrsek č. 5 se sídlem Český Brod, Liblice čp. 145

tel. 734 800 380

volební okrsek č. 6 se sídlem Český Brod, Štolmíř, Štolmíř 3

tel. 604 376 042

volební okrsek č. 7 se sídlem Český Brod, Tyršova čp. 68

tel. 730 517 818

Mapa volebních okrsků

Osoby se způsobilostí na úseku voleb podle § 11 odst. 1 písm. j) zákona č. 130/2000 Sb

Mgr. Klára Uldrichová, MPA, tel. 321 612 141, 731 519 149

Občanské průkazy a informace z registru obyvatel v průběhu voleb:
Hana Splavcová, tel. 321 612 145, 739 371 984

Městská policie Český Brod: tel. 321 612 156, 736 675 756

Oznámení o době a místu konání voleb

VOLBA PREZIDENTA ČR VE DNECH 13.-14. LEDNA 2023 (I.kolo), případně ve dnech 27.-28.LEDNA 2023 (II. kolo)

Oznámení o době a místu konání voleb

Volba prezidenta - informace MV ČR

Volby prezidenta - informace krajského úřadu

Pokud máte jakékoliv další dotazy a požadavky k těmto volbách, informujte se u pracovníků MěÚ Český Brod, odboru vnitřních věcí zajišťujících volby:


Mgr. Klára Uldrichová, MPA, tel. 321 612 141, 731 519 149, e-mail: uldrichova@cesbrod.cz
Iveta Peukerová, tel. 321 612 140, 603 554 999, e-mail: peukerova@cesbrod.cz
Pro voličské průkazy - Markéta Šmídová, tel. 321 612 143, e-mail: msmidova@cesbrod.cz

Výsledky druhého kola voleb

Výsledky druhého kola voleb
Děkujeme týmu Odboru vnitřních věcí MěÚ Český Brod a členům volebních komisí, kteří zajistili hladký průběh letošních podzimních voleb a všem, kteří k volbám přišli.
Volební účast druhého kola voleb do Senátu Parlamentu ČR byla v Českém Brodě 19,06%. S výsledky se můžete seznámit v odkazu Českého statistického úřadu. 

Oznámení o změně sídla volební místnosti pro druhé kolo do Senátu Parlamentu ČR

Starosta města podle § 15 zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu ČR a o změně a doplnění dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů oznamuje změnu místa konání voleb ve volebním okrsku č. 7: místem konání voleb pro voliče bydlící v Penzionu Anna a Domově seniorů v Českém Brodě, Žitomířská 323 je volební místnost v přízemí budovy ZŠ Tyršova, Tyršova 68, Český Brod. Změna místa se týká druhého kola voleb do Senátu Parlamentu ČR konané ve dnech 9. a 10. října 2020.
Volební komise bude pro klienty penzionu ANNA připravena v kazetovém sále, kde bude možno volit do přenosné volební schránky dnes 9. října 2020 ve 14:00 hodin. Pokud by chtěl nějaký klient volit později, může dle dohody využít přenosnou schránku po dohodě s volební komisí individuálně dle potřeby. 
Oznámení o změně ke stažení zde. 

Druhé kolo voleb do Senátu Parlamentu ČR

Druhé kolo voleb do Senátu Parlamentu ČR
V našem volebním obvodu č. 42 Kolín z prvního kola voleb do Senátu Parlamentu ČR nevzešel vítězný kandidát s nadpoloviční většinou hlasů. Do druhého kola voleb postupují dva kandidáti a každý volič hlasuje již jen pro jednoho z nich. Konají se v pátek dne 9. října 2020 od 14:00 do 22:00 hodin a v sobotu dne 10. října 2020 od 8:00 do 14:00 hodin. Hlasovací lístky pro druhé kolo se nedistribuují voličům do schránek. Budou k dispozici ve volební místnosti, případně u zvláštní komise pro hlasování (pro voliče v izolaci/karanténě).
Stejně tak jako v prvním kole voleb bude hlasování spojeno s dodržováním hygienických opatření. Členové volební komise budou mít roušky, k dispozici bude dezinfekce a kdo by si z voličů nechal omylem roušku doma, může o ni na místě požádat.
Copyright © Město Český Brod, 2005-2024 | Přístupnost | GDPR | Kontakty | Mobilní verze | Administrace | vývoj MyWebdesign.cz
Cesbrod
TOPlist