Český BrodOficiální stránky města

Královský Brod 2018

Životní situace - Czechpoint

Autorizovaná konverze dokumentů

1. Identifikační číslo  
2. Kód  
3. Pojmenování (název)
životní situace
Autorizovaná konverze dokumentů
4. Základní informace
k životní situaci
Autorizovaná konverze dokumentů z listinné do elektronické podoby a z elektronické do listinné podoby se provádí na žádost fyzické nebo právnické osoby.
5. Kdo je oprávněn v této
věci jednat (podat žádost
apod.)
Fyzická osoba. Za právnickou osobu jedná ten, kdo je k tomu oprávněn v řízení před správním orgánem nebo jím pověřená osoba.
6. Jaké jsou podmínky
a postup pro řešení životní
situace
Žadatel se dostaví na kontaktní místo CzechPOINT, kde předloží dokument určený k autorizované konverzi. Dokumentem se rozumí dokument jak v listinné tak elektronické podobě. Jedná- li se o dokument v elektronické podobě, pověřený pracovník ověří platnost elektronického podpisu nebo časového razítka, kterým musí být dokument označen. Poté pracovník provede autorizovanou konverzi převedením z listinné do elektronické podoby a naopak. Správnost potvrdí ověřovací doložkou. 
7. Jakým způsobem zahájit
řešení životní situace
Žádostí  na kontaktním místě CzechPOINT.
8. Na které instituci životní
situaci řešit
Konverzi na žádost provádí kontaktní místa CzechPOINT a advokáti dle zákona č. 85/1996 Sb. o advokacii, ve znění pozdějších předpisů.                     
9. Kde, s kým a kdy životní
situaci řešit
Kde: náměstí Arnošta z Pardubic 56, Český Brod – pokladna Městského úřadu a pracoviště CzechPoint
S kým: Hana Hybešová, Svatava Strejčková
Kdy: Po, St od 08:00-17:00;Út, Čt od 08:00-14:30;Pá od 08:00-13:00( přestávka vždy od 11:00-12:00).
10. Jaké doklady je nutné mít
s sebou
Nejsou stanoveny.
11. Jaké jsou potřebné
formuláře a kde jsou
k dispozici
Nejsou stanoveny.
12. Jaké jsou poplatky a jak je
lze uhradit
Správní poplatek činí 30,-Kč za každou stránku autorizované konverze.
13. Jaké jsou lhůty
pro vyřízení
Žádost je vyřízena na počkání.
14. Kteří jsou další účastníci
(dotčení) řešení životní
situace
 
15. Jaké další činnosti jsou po
žadateli požadovány
 
16. Elektronická služba,
kterou lze využít
Elektronickou službu nelze využít.
17. Podle kterého právního
předpisu se postupuje
Zákon č. 300/2008 Sb. o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů
18. Jaké jsou související
předpisy
Zákon č. 634/2004 Sb. o správních poplatcích
Zákon č. 365/2000Sb. o informačních systémech veřejné správy
19. Jaké jsou opravné
prostředky a jak se
uplatňují
Nejsou stanoveny.
20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností Sankce nejsou stanoveny.
21. Nejčastější dotazy  
22. Další informace Další informace Vám podá kontaktní místo CzechPoint – tel. 321 612 146 nebo 321 612 213
23. Informace o popisovaném
postupu (o řešení životní
situace) je možné získat
také z jiných zdrojů nebo
v jiné formě
 
24. Související životní situace
a návody, jak je řešit
 
25. Za správnost popisu
odpovídá útvar
Odbor vnitřních věcí
26. Kontaktní osoba

Svatava Strejčková, tel. 321612213,
e-mail: strejckova@cesbrod.cz

Hana Hybešová, tel. 321612146,
e-mail: hybesova@cesbrod.cz 

27. Popis je zpracován podle
právního stavu ke dni
20.1.2014
28. Popis byl naposledy
aktualizován
20.1.2014
29. Datum konce platnosti
popisu
 
30. Případná upřesnění
a poznámky k řešení
životní situace
 
17.02.11 Czechpoint
Copyright © Město Český Brod, 2005-2018 | Přístupnost | Kontakty | Mobilní verze | Administrace | vývoj MyWebdesign.cz
Cesbrod
TOPlist