Český BrodOficiální stránky města

Královský Brod 2018

Životní situace - Schválení technické způsobilosti

Vzetí do registrace na základě prohlášení o shodě

1. Identifikační číslo  
2. Kód  
3. Pojmenování(název) životní situace

Vzetí do registrace na základě prohlášení  o shodě ( COC list)

 

4. Základní informace
k životní situaci
Týká se vozidel nových bez technického průkazu.
5. Kdo je oprávněn v této
věci jednat (podat žádost
apod.)

Fyzická nebo právnická osoba, popř. zmocněnec .s úředně ověřenou plnou mocí.

6. Jaké jsou podmínky
a postup pro řešení životní
situace
Je nutné se dostavit na odbor dopravy a doložit potřebné podklady.
7. Jakým způsobem zahájit
řešení životní situace
Podáním žádosti o zaregistrování vozidla na jakémkoliv odboru dopravy.
8. Na které instituci životní
situaci řešit
na jakémkoliv odboru dopravy
9. Kde, s kým a kdy životní
situaci řešit v Českém Brodě

Obraťte se na MěÚ Český Brod – odbor dopravy a obecní živnostenský úřad, nám. Arnošta z Pardubic 56, Český Brod, 282 01

Přepážka č. 10, technik Miroslava Kopfhammerová, tel.: 321612194,

Úřední hodiny:
PO, ST: 08:00-11:00 a 12:00 – 17:00 
Út: 08:00-11:00
Jiné dny po telefonické domluvě.

10. Jaké doklady je nutné mít
s sebou
Občanský průkaz, popř. živnostenský list nebo výpis obchodního rejstříku, v případě zmocněnce i úředně ověřenou  plnou moc. Prohlášení výrobce o shodě, ( C.O.C. list ). Doklad finančního úřadu o zaplacení DPH.
11. Jaké jsou potřebné
formuláře a kde jsou
k dispozici

Zádost o zápis silničního vozidla do registru silničních vozidel.

Veškeré  formuláře jsou k dispozici na jakémkoliv odboru dopravy. 

12. Jaké jsou poplatky a jak je
lze uhradit

Osobní automobil 800 Kč ,  motocykl do 50 cm 300,- Kč, motocykl nas 50cm  500,- Kč, přípojné vozidlo do 750 kg 500,-Kč, přípojné vozidlo nad 750 kg 700,-Kč,

Lze uhradit v pokladně MěÚ i platební kartou.

13. Jaké jsou lhůty
pro vyřízení
Do 30 dní
14. Kteří jsou další účastníci
(dotčení) řešení životní
situace

V případě zastupování osoba zastupující žadatele s úředně ověřenou  plnou mocí.

Dále Vlastník vozidla, je li rozdílný od provozovatele.
15. Jaké další činnosti jsou po
žadateli požadovány
Další činnosti nejsou stanoveny.
16. Elektronická služba,
kterou lze využít
Tuto situaci není možné řešit zasláním žádosti elektronickou poštou.
17. Podle kterého právního
předpisu se postupuje
Zákon č. 56/2001 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, vyhláška č. 343/2014 Sb.
18. Jaké jsou související
předpisy
Zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích.
19. Jaké jsou opravné
prostředky a jak se
uplatňují
Nejsou
20. Další informace Na základě žádosti již nelze vydat tzv. ČISTOPIS. 
21. Nejčastější dotazy  
22. Další informace Ministerstvo dopravy ČR, krajské úřady, obecní úřad s rozšířenou působností, pověřené obecní úřady.
23. Informace o popisovaném
postupu (o řešení životní
situace) je možné získat
také z jiných zdrojů nebo
v jiné formě
Ministerstvo dopravy ČR
24. Související životní situace
a návody, jak je řešit
 
25. Za správnost popisu
odpovídá útvar
Městský úřad Český Brod - odbor dopravy a obecní živnostenský úřad.
26. Kontaktní osoba Miroslava Kopfhammerová – kopfhammerova@cesbord.cz, tel. 321612194 
27. Popis je zpracován podle
právního stavu ke dni
01.06.2017
28. Popis byl naposledy
aktualizován
29.01.2018
29. Datum konce platnosti
popisu
Konec platnosti návodu není stanoven.
30. Případná upřesnění
a poznámky k řešení
životní situace
 
Copyright © Město Český Brod, 2005-2018 | Přístupnost | Kontakty | Mobilní verze | Administrace | vývoj MyWebdesign.cz
Cesbrod
TOPlist