Město Český Brod

Prohlášení o přístupnosti

Prezentace Města Český Brod se snaží o naprosto maximální přístupnost svého obsahu i funkčnosti. Forma uveřejňovaných informací je v souladu se zákonem č. 99/2019 Sb., o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací a o změně zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, který provádí Směrnici Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/2102 ze dne 26. října 2016 o přístupnosti webových stránek a mobilních aplikací.

Webové stránky města jsou částečně v souladu s EN 301 549 V2 1.2 a standardem WCAG 2.1. Struktura informací je vytvořena podle specifikace W3C HTML 5.– vzhled stránek a jejich funkčnost jsou podřízeny možnostem handicapovaných uživatelů

Celý web je definován v relativních jednotkách a jeho obsah lze jednoduše zvětšovat a zmenšovat pomocí standardních nástrojů internetových prohlížečů. Struktura layoutu i obsahu je vytvořena strukturálním HTML5. Vizuální prezentace pak pomocí kaskádových stylů (CSS 3.0).

Koncepce vycházela z myšlenky přístupnosti, kde synonymem pro přístupnost je základní stav internetových stránek, který neklade svým uživatelům při používání žádné zásadní překážky a to nezávisle na jejich postižení, schopnostech, znalostech, zkušenostech či zobrazovacích možnostech, tedy myšlenky bezbariérovosti. Obrázky použité v textu jsou vždy doplněny alternativním textovým popisem.

 

Na internetových stránkách jsou informace nabízeny i v podobě dokumentů formátu DOC, DOCX, XLS, XLSX a PDF. Obsahují typografické prvky a formátování, které webový formát HTML nepodporuje, nebo jsou příliš velké. Formáty DOC a PDF jsou také vhodnější pro tisk. K prohlížení těchto dokumentů je možné zdarma stáhnout Word Viewer a Acrobat Reader. V některých webových prohlížečích je integrována aplikace, jež slouží k prohlížení výše uvedených formátů dokumentů.

Pro orientaci na webu slouží také Mapa webu, která zahrnuje odkazy na veškeré sekce webové prezentace.

Při hledání informací můžete používat našeptávač - začněte psát co vás zajímá a napovíme vám odkazy na sekce a články webu.

Kromě běžné verze webu je k dispozici i její zjednodušená podoba optimalizovaná pro mobilní zařízení.

Prohlášení o přístupnosti bylo vypracováno dne 31.7.2020. Pro vypracování prohlášení byl použit zákon č. 99/2019 Sb., a metodický pokyn MVČR k tomuto zákonu, normy EN 301 549 V2 1.2 a mezinárodně uznávaný standard Web Content Accessibility Guidelines – WCAG 2.1.

 

Město Český Brod má za cíl co největší poskytování kvality svých služeb. Proto pro zpětnou vazbu na kvalitu webových stránek města je možné použít následující kontakt:

Tel: 321 612 111

cesbrod@cesbrod.cz

 

Postupy pro prosazování práva

V případě, že Vám nebyla poskytnuta odpověď nebo poskytnutá odpověď je neadekvátní či neuspokojivá v souvislosti s Vaší žádostí či oznámením ohledně přístupnosti internetových stránek nebo webové aplikace, kontaktujte příslušný orgán pro prosazování práva:

 

Ministerstvo vnitra

odbor eGovernmentu

náměstí Hrdinů 1634/3

140 21 Praha 4

 

e-mail: pristupnost@mvcr.cz

Copyright © Město Český Brod, 2005-2024 | Přístupnost | GDPR | Kontakty | Mobilní verze | Administrace | vývoj MyWebdesign.cz
Cesbrod
TOPlist