Český BrodOficiální stránky města

Životní situace - Registr řidičů

Vydání karty řidiče

1 Identifikační číslo  
2 Kód  
3 Pojmenování (název) životní situace Vydání karty řidiče (čipová karta).
4 Základní informace k životní situaci vydává se držiteli řidičského oprávnění – řidičského průkazu, pro potřeby řidiče z povolání k záznamu doby jízdy a přestávky.
5 Kdo je oprávněn v této věci jednat ( podat žádost  apod.) O vydání mohou požádat řidiči , kteří hodlají řídit vozidlo podléhající Nařízení Rady (ES) č. 3820/85. Jedná se o řidiče, kteří jsou držiteli ŘO pro skupiny C1, C+E, C, C+E, D1, D1+E, D a D+E
V odůvodněných případech lze vydat i pro osobu s řidičským oprávněním pro skupinu B, B+E.
6 Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace splnění požadovaných náležitostí
7 Jakým způsobem můžete zahájit řešení životní situace osobním podáním žádosti o kartu řidiče.
8 Na které instituci životní situaci řešit Jakýkoliv obecní úřad obce s rozšířenou působností na území ČR.
9 Kde, s kým a kdy životní situaci řešit

MěÚ Český Brod – odbor dopravy a obecní živnostenský úřad, nám. Arnošta z Pardubic 56, Český Brod

kancelář č. 9, Lucie Formanová – formanova@cesbrod.cz

Úřední hodiny:
PO, ST: 08:00-11:00 a 12:00 – 17:00 
Út, Čt: 08:00-11:00  - pouze objednaní klienti

10 Jak doklady je nutné mít sebou -  platný doklad totožnosti
-  řidičský průkaz
11 Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici Žádost o kartu řidiče je k dispozici na příslušném úřadě.
12 Jaké jsou poplatky a jak je lze hradit

Správní poplatek činí 700 Kč

platba je možná v hotovosti nebo platební kartou.

 13 Jaké jsou lhůty pro vyřízení pokud budou splněny všechny zákonné podmínky bude vaše karta vydána do 15 pracovních dnů.
14 Kteří jsou další účastníci ( dotčeni ) řešení životní situace Další účastníci postupu nejsou stanoveni.
15 Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány Další činnosti nejsou stanoveny.
16 Elektronická služba kterou lze využít Tuto situaci není možné řešit zasláním žádosti elektronickou poštou.
17 Podle kterého právního předpisu se postupuje Nařízení rady (ES) č. 3821/1985 o záznamovém zařízení v silniční dopravě, nařízení č. 2135/1998 a nařízení Rady EHS 1360/2002, který se přizpůsobuje technický pokrok, zákonem č. 56/2001 Sb. o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích.
18 Jaké jsou související předpisy

-  vyhláška 124/2007 Sb. o vzoru paměťové karty

-  zákonem č. 56/2001 Sb. o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích

- zák. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích.

19 Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

-  pokud je žádosti vyhověno, nejsou stanoveny opravné prostředky

- v případě kdy není žádosti vyhověno, lze podat do 15 dnů odvolání  v souladu s poučením obsaženým v příslušném rozhodnutí.

20 Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností sankce nejsou stanoveny
21 Nejčastější dotazy  
22 Další informace Obec s rozšířenou působností, Ministerstvo dopravy ČR, Krajský úřad.
23 Informace o popisovaném postupu ( o řešení životní situace ) je možné získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě Na MěÚ Český Brod, nám. Arnošta z Pardubic 56, Odbor dopravy a obecní živnostenský úřad   osobně, nebo na tel. č. 321 612 195.
24 Související životní situace a návody jak je řešit  
25 Za správnost popisu odpovídá útvar MěÚ Český Brod – Odbor dopravy
26 Kontaktní osoba Lucie Formanová – formanova@cesbrod.cz, tel. 321612195
27 Popis je zpracován podle právního stavu ke dni 01.07.2018
28 Popis byl naposledy aktualizován 01.07.2018
29 Datum konce platnosti popisu Není stanoveno
30 Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace  
Copyright © Město Český Brod, 2005-2022 | Přístupnost | GDPR | Kontakty | Mobilní verze | Administrace | vývoj MyWebdesign.cz
Cesbrod
TOPlist