Český BrodOficiální stránky města

Královský Brod 2018

Životní situace - Czechpoint

Přijetí podání podle živnostenského zákona

1. Identifikační číslo  
2. Kód  
3. Pojmenování (název)
životní situace
Přijetí podání  do registru živnostenského podnikání
4. Základní informace
k životní situaci
Podání dle § 72 živnostenského zákona obecnímu živnostenskému úřadu lze učinit prostřednictvím kontaktního místa veřejné správy (CzechPOINT).
5. Kdo je oprávněn v této
věci jednat (podat žádost
apod.)
Fyzická i právnická osoba plně způsobilá k právním úkonům. Za právnickou osobu žádá její statutární orgán.
6. Jaké jsou podmínky
a postup pro řešení životní
situace
Žádost lze podat osobně na kontaktním místě veřejné správy( CzechPOINT). Úředník vyplní elektronický formulář. Žadatel se prokáže platným průkazem totožnosti. Vyplněnou žádost kontaktní místo veřejné správy neprodleně doručí obecnímu živnostenskému úřadu, který si žadatel zvolí.
7. Jakým způsobem zahájit
řešení životní situace
Žádostí  na kontaktním místě CzechPOINT.
8. Na které instituci životní
situaci řešit

Ohlásit živnost nebo změnu v údajích vedených v živnostenském rejstříku lze učinit na kterémkoli obecním živnostenském úřadě. Pokud žadatel nemá možnost žádat přímo na OŽÚ, lze učinit podání na kontaktním místě CzechPOINT.

          

9. Kde, s kým a kdy životní
situaci řešit
Kde: náměstí Arnošta z Pardubic 56, Český Brod – pokladna Městského úřadu a pracoviště CzechPoint
S kým: Hana Hybešová, Svatava Strejčková
Kdy: Po, St od 08:00-17:00;Út, Čt od 08:00-14:30
Pá od 08:00-13:00( přestávka vždy od 11:00-12:00).
10. Jaké doklady je nutné mít
s sebou
Platný průkaz totožnosti.
11. Jaké jsou potřebné
formuláře a kde jsou
k dispozici
Předepsané formuláře nejsou stanoveny.
12. Jaké jsou poplatky a jak je
lze uhradit

Správní poplatek:

1.000,- Kč
Ohlášení živnosti při vstupu do živnostenského podnikání, přijetí žádosti o koncesi při vstupu do živnostenského podnikání

500,- Kč
další ohlášení živnosti, přijetí další žádosti o koncesi, změna rozhodnutí o udělení koncese, vydání rozhodnutí o schválení odpovědného zástupce pro koncesovanou živnost

100,- Kč
vydání výpisu ze živnostenského rejstříku po provedení oznámené změny

50,- Kč
přijetí podání kontaktním místem veřejné správy podle § 72 živnostenského zákona

Lze platit v hotovosti nebo platební kartou.

13. Jaké jsou lhůty
pro vyřízení
Podání se doručuje neprodleně v elektronické podobě způsobem umožňujícím dálkový přístup příslušnému živnostenskému úřadu. Lhůta pro vyřízení podání počíná běžet jeho doručením obecnímu živnostenskému úřadu.
14. Kteří jsou další účastníci
(dotčení) řešení životní
situace
 
15. Jaké další činnosti jsou po
žadateli požadovány
 
16. Elektronická služba,
kterou lze využít
Elektronickou službu nelze využít.
17. Podle kterého právního
předpisu se postupuje
Zákon č. 455/1991 Sb. o živnostenském podnikání
18. Jaké jsou související
předpisy

Zákon č. 300/2008 Sb. o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů

Zákon č. 365/2000 Sb. o informačních systémech veřejné správy

Zákon č. 634/2004 Sb. o správních poplatcích

19. Jaké jsou opravné
prostředky a jak se
uplatňují
Nejsou stanoveny.
20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností Sankce nejsou stanoveny.
21. Nejčastější dotazy  
22. Další informace Další informace Vám podá kontaktní místo CzechPoint – tel. 321 612 146 nebo 321 612 213
23. Informace o popisovaném
postupu (o řešení životní
situace) je možné získat
také z jiných zdrojů nebo
v jiné formě
 
24. Související životní situace
a návody, jak je řešit
 
25. Za správnost popisu
odpovídá útvar
Odbor vnitřních věcí
26. Kontaktní osoba

Svatava Strejčková, tel. 321612213,
e-mail: strejckova@cesbrod.cz

Hana Hybešová, tel. 321612146,
e-mail: hybesova@cesbrod.cz 

27. Popis je zpracován podle
právního stavu ke dni
20.1.2014
28. Popis byl naposledy
aktualizován
20.1.2014
29. Datum konce platnosti
popisu
 
30. Případná upřesnění
a poznámky k řešení
životní situace
 
16.02.11 Czechpoint
Copyright © Město Český Brod, 2005-2018 | Přístupnost | Kontakty | Mobilní verze | Administrace | vývoj MyWebdesign.cz
Cesbrod
TOPlist