Český BrodOficiální stránky města

Životní situace - Registr řidičů

Ztráta, odcizení, poškození nebo zničení řidičského průkazu nebo mezinárodního řidičského průkazu

1 Identifikační číslo  
2 Kód  
3 Pojmenování (název) životní situace Ztráta, odcizení, poškození nebo zničení řidičského průkazu.
4 Základní informace k životní situaci Držitel řidičského průkazu při ztrátě, odcizení, poškození nebo zničení řidičského průkazu je povinnen tuto skutečnost neprodleně oznámit příslušnému úřadu.
5 Kdo je oprávněn v této věci jednat ( podat žádost  apod.) Držitel řidičského průkazu.
6 Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace Splnění všech požadovaných náležitostí.
7 Jakým způsobem můžete zahájit řešení životní situace Neprodleně osobně oznamte tuto skutečnost příslušnému úřadu.
8 Na které instituci životní situaci řešit Se žádostí se obraťte na jakýkoliv obecní úřad obce s rozšířenou působností  na území ČR.
9 Kde, s kým a kdy životní situaci řešit

MěÚ Český Brod – odbor dopravy a obecní živnostenský úřad, nám. Arnošta z Pardubic 56, Český Brod

kancelář č. 9, Lucie Formanová 

Kancelář č. 8, Bc. Marcela Bergmanová

Úřední hodiny:
PO, ST: 08:00-11:00 a 12:00 – 17:00 
Út, Čt: 08:00-11:00  - pouze objednaní klienti

10 Jak doklady je nutné mít sebou Platný doklad totožnosti, poškozený řidičský průkaz, v případě ztráty či odcizení protokol o ztrátě od Policie ČR.
11 Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici Žádost o vydání řidičského průkazu je k dispozici na příslušném úřadě.
12 Jaké jsou poplatky a jak je lze hradit Správní poplatek  činí 200 Kč v hotovosti nebo platební kartou na pokladně města.

 

13

 

Jaké jsou lhůty pro vyřízení Bezodkladně po oznámení ztráty, odcizení, poškození nebo zničení řidičského průkazu vydá obecní úřad obce s rozšíženou působností držiteli řidičského oprávnění "potvrzení o oznámení ztráty, odcizení, poškození nebo zničení řidičského průkazu".
Toto potvrzení platí 30 dnů ode dne jeho vydání, po tuto dobu nahrazuje řidičský průkaz, ale pouze pro provoz na úzení ČR. Současně žadatel vyplní "Žádost o vydání řidičského průkazu".
14 Kteří jsou další účastníci ( dotčeni ) řešení životní situace Další účastníci postupu nejsou stanoveni.
15 Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány Další činnosti nejsou stanoveny.
16 Elektronická služba kterou lze využít Tuto situaci není možné řešit zasláním žádosti elektronickou poštou.
17 Podle kterého právního předpisu se postupuje Zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů.
18 Jaké jsou související předpisy Vyhláška č. 31/2001 Sb., o řidičských průkazech a o registru řidičů, Zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích.
19 Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují Opravné prostředky nejsou stanoveny.
20 Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností Může vám být uložena pokuta podle zákona č. 361/2000 sb. O provozu na pozemních komunikacích.
21 Nejčastější dotazy  
22 Další informace Ministerstvo dopravy ČR, krajské úřady, obecní úřady s rozšířenou působností.
23 Informace o popisovaném postupu ( o řešení životní situace ) je možné získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě Ministerstvo dopravy ČR.
24 Související životní situace a návody jak je řešit  
25 Za správnost popisu odpovídá útvar Městský úřad Český Brod - odbor dopravy a obecní živnostenský úřad.
26 Kontaktní osoba

Lucie Formanová – formanova@cesbrod.cz, tel. 321612195

Bc. Marcela Bergmanová – bergmanova@cesbrod.cz, tel. 313036104

27 Popis je zpracován podle právního stavu ke dni 01.7.2018
28 Popis byl naposledy aktualizován 01.07.2018
29 Datum konce platnosti popisu Není stanoveno
30 Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace  
Copyright © Město Český Brod, 2005-2022 | Přístupnost | GDPR | Kontakty | Mobilní verze | Administrace | vývoj MyWebdesign.cz
Cesbrod
TOPlist