Potřebuji si zařídit - Životní situace - Životní prostředí a zemědělství

Životní prostředí a zemědělství

Vodní hospodářství

Ochrana zvířat

Ochrana přírody

Ochrana zemědělského půdního fondu

Rybářství

Lesní hospodářství

Odpady

UPOZORNĚNÍ:
S účinností nového zákona o odpadech č. 541/2020 Sb., obecní úřad obce s rozšířenou působností vydává
a) z hlediska nakládání s odpady nebo vedlejšími produkty závazné stanovisko k terénním úpravám a k odstranění stavby podléhající ohlášení nebo povolení podle stavebního zákona; v závazném stanovisku může stanovit podmínky, které zajistí ochranu zdraví a životního prostředí a zajistí vysokou míru recyklace produkovaných odpadů,
b) vyjádření z hlediska nakládání s odpady ke změně dokončené stavby podléhající ohlášení nebo povolení podle stavebního zákona a
c) vyjádření ke zřízení zařízení určeného pro nakládání s odpady a k zavedení nebo rozšíření výroby oxidu titaničitého."

S ohledem na § 146 zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech, není MěÚ Český Brod, OŽPZ zmocněný k vydání stanoviska ani vyjádření ke kolaudaci.

Ovzduší

Rostlinolékařství

Copyright © Město Český Brod, 2005-2023 | Přístupnost | GDPR | Kontakty | Mobilní verze | Administrace | vývoj MyWebdesign.cz
Cesbrod
TOPlist