Český BrodOficiální stránky města

Rozcestník: Odbory

Odbory

Technické standardy pro vodohospodářský majetek města Český Brod

Rada města schválila nový dokument Technické standardy pro vodohospodářský majetek města Český Brod.  Cesky_Brod_Technicke_standardy_VH_majetku.pdf V technických standardech je popsáno poskytování podkladů provozovatele vodohospodářské sítě, schvalování, vyjádření k projektové dokumentaci, její obsah a jednotlivé technické požadavky na provedení vodovodních a kanalizačních řadů, vodovodních a kanalizačních přípojek, objektů na vodovodní a stokové sítí, podmínky převzetí vodohospodářského majetku do provozování provozovatelem, požadavky na geodetické zaměření staveb, a jejich předávání provozovateli a informace vlastníkovi, telemetrie a seznam právních norem a předpisů.

Veřejné projednání návrhu změny č. 2 územního plánu Český Brod

 Textová část návrhu územního plánu 
Textová část textcast_01_2021.pdf
Grafická část návrhu územního plánu
Výkres základního členění vykzaklcl_01_2021.pdf  
Hlavní výkres hlvykres_01_2021.pdf  
Výkres veřejně prospěšných staveb vykverprosst_01_2021.pdf  
Výkres dopravy doprava_01_2021.pdf  
Vykres dopravy - pěší a cyklo doprava_pesi_a_cyklo_01_2021.pdf  

Výkres TI - zásobování vodou zasobovani_vodou_01_2021.pdf

 

Výkres TI - kanalizace kanalizace_01_2021.pdf

 

Výkres TI - zásobování plynem zasobovani_plynem_01_2021.pdf

 

Výkres TI - zásobování elektrickou energií zasobovani_elektrickou_energii_01_2021.pdf

 
Výkres TI - telekomunikace telekomunikace_01_2021.pdf  
Výkres životního prostředí zivotni_prostredi_01_2021.pdf  
Koordinační výkres koordvykres_01_2021.pdf  
Výkres širších vztahů vyksirvztah_01_2021.pdf  
Výkres předpokládaných záborů půdního fondu predpoklad_zaboru_pudniho_fondu_01_2021.pdf  
Základní urbanistická koncepce urbanisticka_koncepce_01_2021.pdf  
Hlavní výkres nad ortofotomapou hlvykres_nad_orto_01_2021.pdf  
Schema základní dopravní sítě - současný stav schema_zakl_dopr_site_01_2021.pdf  
Schema základní dopravní sítě - 1. návrh ÚP schema_zakl_dopr_site_1_navrh_01_2021.pdf  
Schema základní dopravní sítě - 2. návrh ÚP schema_zakl_dopr_site_2_navrh_01_2021.pdf  
Schema základní dopravní sítě - 2. návrh ÚP dle VVURÚ schema_zakl_dopr_site_2_navrh_dle_VVURU_01_2021.pdf  
Schema koncepce TI 1_20000 schema_koncepce_01_2021.pdf  
Archeologická a památková ochrana archeologove_a_pamatkari_01_2021.pdf  

ZVEŘEJNĚNÍ INFORMACÍ O VÝSLEDCÍCH KONTROL ZA ROK 2020

Zveřejnění informací o výsledcích kontrol v souladu s § 26 zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád), provedených v průběhu roku 2020 pracovníky Odboru dopravy a Obecního živnostenského úřadu Města Český Brod.

Předmětem kontrol bylo dodržování povinností stanovených zákonem č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), včetně dozoru dalších právních předpisů: např.:

- zákon č. 65/2017 Sb., o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek, ve znění pozdějších předpisů,

- zákon č. 247/2006 Sb., o omezení provozu zastaváren a některých jiných provozoven v noční době, ve znění pozdějších předpisů,

- zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů,

- zákon č. 307/2013 Sb., o povinném značení lihu, ve znění pozdějších předpisů,

- zákon č. 159/1999 Sb., o některých podmínkách podnikání v oblasti cestovního ruchu, ve znění pozdějších předpisů,

- zákon č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů.

Kontrolovanými osobami byly podnikatelské subjekty se sídlem nebo živnostenskou provozovnou ve správním obvodu obecního úřadu obce s rozšířenou působností Český Brod.

Provedeno bylo celkem 66 kontrol, z toho 4 společné kontroly s Českou obchodní inspekcí.

Byly uloženy 3 pokuty v přestupkovém řízení v celkové výši 2.500,- Kč.

Předmětem kontrol bylo dodržování povinností stanovených zákonem č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů – výkon státního odborného dozoru podle § 81 a § 82.

Kontrolovanými subjekty jsou stanice měření emisí ve správním obvodu obecního úřadu obce s rozšířenou působností Český Brod.

Nebyla provedena žádná kontrola.

Předmětem kontrol bylo dodržování povinností stanovených zákonem č. 247/2000 Sb., o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů

Kontrolovanými subjekty jsou provozovatelé autoškol, kteří jsou registrovaní ve správním obvodu obecního úřadu obce s rozšířenou působností Český Brod.

Nebyla provedena žádná kontrola.

Stav vyhotovení řidičských průkazů

Datum podání žádosti Řidičské průkazy Digitální karty
09.06.2021 připraveno k výdeji  
08.06.2021 připraveno k výdeji  
07.06.2021 připraveno k výdeji  
03.06.2021 připraveno k výdeji  
02.06.2021   připraveno k výdeji
02.06.2021 připraveno k výdeji  
01.06.2021 připraveno k výdeji  
31.05.2021 připraveno k výdeji  
31.05.2021   připraveno k výdeji
26.05.2021 připraveno k výdeji  
25.05.2021   připraveno k výdeji
25.05.2021 připraveno k výdeji  
24.05.2021   připraveno k výdeji
24.05.2021 připraveno k výdeji  
19.05.2021 připraveno k výdeji  
18.05.2021 připraveno k výdeji  
17.05.2021 připraveno k výdeji  
12.05.2021 připraveno k výdeji  
11.05.2021 připraveno k výdeji  
11.05.2021   připraveno k výdeji
10.05.2021   připraveno k výdeji
10.05.2021 připraveno k výdeji  
05.05.2021   připraveno k výdeji
05.05.2021 připraveno k výdeji  
04.05.2021 připraveno k výdeji  
03.05.2021   připraveno k výdeji
03.05.2021 připraveno k výdeji  
28.04.2021   připraveno k výdeji
28.04.2021 připraveno k výdeji  
27.04.2021 připraveno k výdeji  
26.04.2021   připraveno k výdeji
26.04.2021 připraveno k výdeji  
22.04.2021 připraveno k výdeji  
21.04.2021   připraveno k výdeji
21.04.2021 připraveno k výdeji  
20.04.2021 připraveno k výdeji  
19.04.2021 připraveno k výdeji  
15.04.2021 připraveno k výdeji  
14.04.2021   připraveno k výdeji
14.04.2021 připraveno k výdeji  
13.04.2021 připraveno k výdeji  
13.04.2021   připraveno k výdeji
12.04.2021 připraveno k výdeji  
07.04.2021 připraveno k výdeji  
06.04.2021 připraveno k výdeji  
31.03.2021 připraveno k výdeji  
31.03.2021   připraveno k výdeji
30.03.2021 připraveno k výdeji  
29.03.2021 připraveno k výdeji  
29.03.2021   připraveno k výdeji
24.03.2021 připraveno k výdeji  
24.03.2021   připraveno k výdeji
23.03.2021 připraveno k výdeji  
22.03.2021 připraveno k výdeji  
17.03.2021 připraveno k výdeji  
17.03.2021   připraveno k výdeji
16.03.2021 připraveno k výdeji  
16.03.2021   připraveno k výdeji
15.03.2021 připraveno k výdeji  
15.03.2021   připraveno k výdeji
10.03.2021 připraveno k výdeji  
09.03.2021 připraveno k výdeji  
08.03.2021 připraveno k výdeji  
08.03.2021   připraveno k výdeji
04.03.2021 připraveno k výdeji  
04.03.2021   připraveno k výdeji
03.03.2021 připraveno k výdeji  
03.03.2021   připraveno k výdeji
02.03.2021 připraveno k výdeji  
01.03.2021   připraveno k výdeji
01.03.2021 připraveno k výdeji  
24.02.2021 připraveno k výdeji  
23.02.2021 připraveno k výdeji  
22.02.2021 připraveno k   výdeji  
22.02.2021   připraveno k výdeji
17.02.2021 připraveno k výdeji  
17.02.2021   připraveno k výdeji
16.02.2021 připraveno k výdeji  
15.02.2021 připraveno k výdeji  
03.02.2021 připraveno k výdeji  
02.02.2021 připraveno k výdeji  
01.02.2021   připraveno k výdeji
28.01.2021 připraveno k výdeji  
27.01.2021 připraveno k výdeji  
25.01.2021 připraveno k výdeji  
20.01.2021 připraveno k výdeji  
19.01.2021 připraveno k výdeji  
18.01.2021 připraveno k výdeji  
18.01.2021   připraveno  k výdeji
14.01.2021 připraveno k výdeji  
13.01.2021 připraveno k výdeji  
13.01.2021   připraveno k výdeji
12.01.2021 připraveno k výdeji  
11.01.2021 připraveno k výdeji  
11.01.2021   připraveno k výdeji
08.01.2021 připraveno k výdeji  
06.01.2021 připraveno k výdeji  
06.01.2021   připraveno k výdeji
05.01.2021 připraveno k výdeji  
04.01.2021 připraveno k výdeji  
30.12.2020 připraveno k výdeji  
28.12.2020 připraveno k výdeji  
23.12.2020 připraveno k výdeji  
23.12.2020   připraveno k výdeji
22.12.2020 připraveno k výdeji  
21.12.2020 připraveno k výdeji  
18.12.2020 připraveno k výdeji  
16.12.2020 připraveno k výdeji  
16.12.2020 připraveno k výdeji  
15.12.2020 připraveno k výdeji  
14.12.2020 připraveno k výdeji  
14.12.2020   připraveno k výdeji
10.12.2020 připraveno k výdeji  
09.12.2020 připraveno k výdeji  
08.12.2020   připraveno k výdeji
07.12.2020 připraveno k výdeji  
04.12.2020 připraveno k výdeji  
02.12.2020 připraveno k výdeji  
02.12.2020   připraveno k výdeji
01.12.2020 připraveno k výdeji  
30.11.2020 připraveno k výdeji  
27.11.2020 připraveno k výdeji  
25.11.2020 připraveno k výdeji  
25.11.2020   připraveno k výdeji
24.11.2020 připraveno k výdeji  
24.11.2020   připraveno k výdeji
23.11.2020 připraveno k výdeji  
18.11.2020 připraveno k výdeji  
16.11.2020 připraveno k výdeji  
16.11.2020   připraveno k výdeji
11.11.2020 připraveno k výdeji  
11.11.2020   připraveno k výdeji
10.11.2020 připraveno k výdeji  
09.11.2020 připraveno k výdeji  
09.11.2020   připraveno k výdeji
04.11.2020   připraveno k výdeji
04.11.2020 připraveno k výdeji  
03.11.2020 připraveno k výdeji  
02.11.2020 připraveno k výdeji  

Jednotný registrační formulář

JEDNOTNÝ REGISTRAČNÍ FORMULÁŘ

Jednotný registrační formulář (dále jen JRF) nahrazuje různé typy formulářů pro podání, které podnikatel musel učinit před vstupem do podnikání, ale i během podnikání, a to na živnostenském úřadě, finančním úřadě, příslušné správě sociálního pojištění, Úřadu práce a zdravotní pojišťovně. Požadované náležitosti z jednotlivých úřadů se sjednotily do jednoho formuláře, zpřehlednily se pro podnikatele a současně se odstranilo opakované vyplňování totožných, zejména identifikačních údajů na registračních či přihlašovacích formulářích určených pro všechny dotčené orgány.

Ministerstvo průmyslu a obchodu ve spolupráci s dotčenými resorty (Ministerstvem financí, Ministerstvem práce a sociálních věcí, Ministerstvem zdravotnictví) vypracovalo dva základní typy jednotných registračních formulářů, a to v rozdělení pro právnickou a fyzickou osobu. Tento typ formuláře o 2 stránkách lze využít při podání podle živnostenského zákona i pro základní registraci na finančním úřadě, správě sociálního zabezpečení, Úřadu práce a zdravotní pojišťovně.

Aplikaci k vytvoření a odeslání elektronického JRF naleznete na https://www.rzp.cz/elpod.html

Formuláře a více informaci naleznete na https://www.mpo.cz/cz/podnikani/zivnostenske-podnikani/crm-jednotny-registracni-formular/jednotny-registracni-formular---234081/

Copyright © Město Český Brod, 2005-2021 | Přístupnost | Kontakty | Mobilní verze | Administrace | vývoj MyWebdesign.cz
Cesbrod
TOPlist