Český BrodOficiální stránky města

Královský Brod 2018

Životní situace - Registr řidičů

Změna údajů v řidičském průkazu nebo mezinárodním řidičském průkazu

1 Identifikační číslo  
2 Kód  
3 Pojmenování (název) životní situace Změna údajů v řidičském průkazu nebo mezinárodním řidičském průkazu.
4 Základní informace k životní situaci Dojde-li ke změně údajů, které se zaznamenávají do řidičského průkazu nebo mezinárodního řidičského průkazu, je jeho držitel povinen požádat o vydání nového řidičského průkazu.
5 Kdo je oprávněn v této věci jednat ( podat žádost  apod.) Oprávněný držitel řidičského průkazu nebo mezinárodního řidičského průkazu.
6 Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace Splnění všech požadovaných náležitostí.
7 Jakým způsobem můžete zahájit řešení životní situace Žádost o vydání nového řidičského průkazu nebo mezinárodního řidičského průkazu podejte osobně na příslušný úřad.
8 Na které instituci životní situaci řešit Se žádostí se obraťte na obecní úřad obce s rozšířenou působností, příslušný podle místa Vašeho trvalého pobytu.
9 Kde, s kým a kdy životní situaci řešit

MěÚ Český Brod – odbor dopravy a obecní živnostenský úřad, nám. Arnošta z Pardubic 56, Český Brod

kancelář č. 9, Jiřina Teslíková

Úřední hodiny:
PO, ST: 08:00-11:00 a 12:00 – 17:00 
Út: 08:00-11:00
Jiné dny po telefonické domluvě.

10 Jak doklady je nutné mít sebou Platný doklad totožnosti, dosavadní řidičský průkaz nebo mezinárodní řidičský průkaz, jednu barevnou průkazovou fotografii.
11 Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici Žádost o vydání řidičského průkazu a mezinárodního řidičského průkazu jsou k dispozici na příslušném úřadě.
12 Jaké jsou poplatky a jak je lze hradit Správní poplatek: 50Kč v případě změn, 500Kč v případě žádosti o expresní vydání řidičského průkazu.

 

13

 

Jaké jsou lhůty pro vyřízení Změnu údajů zapsaných v řidičském průkazu / mezinárodním řidičském průkazu musíte oznámit příslušnému obecnímu úřadu s rozšířenou působností nejpozději do 5 dnů ode dne, kdy ke změně došlo. Nový řidičský průkaz vám bude vydán do 20 dní od podání žádosti nebo ve lhůtě 5 pracovních dnů, pokud zaplatíte zvýšený poplatek 500Kč. Nový mezinárodní řidičský průkaz vám bude vydán bezodkladně po vydání řidičského průkazu.
14 Kteří jsou další účastníci ( dotčeni ) řešení životní situace Další účastníci postupu nejsou stanoveni.
15 Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány Další činnosti nejsou stanoveny.
16 Elektronická služba kterou lze využít Tuto situaci není možné řešit zasláním žádosti elektronickou poštou.
17 Podle kterého právního předpisu se postupuje Zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů.
18 Jaké jsou související předpisy Vyhláška č. 31/2001 Sb., o řidičských průkazech a o registru řidičů, Zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích.
19 Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují Opravné prostředky nejsou stanoveny.
20 Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností Může vám být uložena pokuta podle zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích.
21 Nejčastější dotazy  
22 Další informace Ministerstvo dopravy ČR, krajské úřady, obecní úřady s rozšířenou působností.
23 Informace o popisovaném postupu ( o řešení životní situace ) je možné získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě Ministerstvo dopravy ČR.
24 Související životní situace a návody jak je řešit  
25 Za správnost popisu odpovídá útvar MěÚ Český Brod – odbor dopravy a obecní živnostenský úřad.
26 Kontaktní osoba Jiřina Teslíková – teslikova@cesbrod.cz, tel. 321612195
27 Popis je zpracován podle právního stavu ke dni 19.3.2014
28 Popis byl naposledy aktualizován 19.3.2014
29 Datum konce platnosti popisu Není stanoveno
30 Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace  
Copyright © Město Český Brod, 2005-2018 | Přístupnost | Kontakty | Mobilní verze | Administrace | vývoj MyWebdesign.cz
Cesbrod
TOPlist