Český BrodOficiální stránky města

Královský Brod 2018

Životní situace - Czechpoint

Výpis z bodového hodnocení řidiče

1. Identifikační číslo  
2. Kód  
3. Pojmenování (název)
životní situace
Výpis z Centrálního registru řidičů – bodový systém
4. Základní informace
k životní situaci
Výpis se vydává na základě žádosti fyzické osoby. Žadatel předloží platný průkaz totožnosti a řidičské oprávnění.
5. Kdo je oprávněn v této
věci jednat (podat žádost
apod.)
Žadatelem může být fyzická osoba, které je možno vydat  ověřený výpis. O výpis z BHŘ může na základě plné moci žádat i zmocněnec.
6. Jaké jsou podmínky
a postup pro řešení životní
situace
Občan se musí dostavit osobně na příslušné pracoviště CzechPoint s platným průkazem totožnosti a řidičským oprávněným nebo s plnou mocí, na které je úředně ověřený podpis žadatele a v této uvedeno, že je plná moc udělena  k tomuto účelu(nelze využít tzv. generální moc). Výpis se vydává na počkání na pracovišti CzechPOINT a opatří se ověřovací doložkou.  
7. Jakým způsobem zahájit
řešení životní situace
Žádostí  na kontaktním místě CzechPOINT.
8. Na které instituci životní
situaci řešit
Ověřené výpisy z CzechPOINTu  se vydávají na kontaktních místech veřejné správy.                      
9. Kde, s kým a kdy životní
situaci řešit
Kde: náměstí Arnošta z Pardubic 56, Český Brod – pokladna Městského úřadu a pracoviště CzechPoint
S kým: Hana Hybešová, Svatava Strejčková
Kdy: Po, St od 08:00-17:00;Út, Čt od 08:00-14:30;Pá od 08:00-13:00( přestávka vždy od 11:00-12:00).
10. Jaké doklady je nutné mít
s sebou
Platný průkaz totožnosti a řidičské oprávnění.
11. Jaké jsou potřebné
formuláře a kde jsou
k dispozici
Nejsou stanoveny.
12. Jaké jsou poplatky a jak je
lze uhradit
Správní poplatek činí 100,-Kč za 1. stránku výpisu, za každou další 50,-Kč.
Lze uhradit na místě v hotovosti nebo platební kartou.
13. Jaké jsou lhůty
pro vyřízení
Elektronicky ověřený výstup ze systému CzechPOINT se vydává na počkání.
14. Kteří jsou další účastníci
(dotčení) řešení životní
situace
 
15. Jaké další činnosti jsou po
žadateli požadovány
 
16. Elektronická služba,
kterou lze využít
Elektronickou službu nelze využít.
17. Podle kterého právního
předpisu se postupuje
Zákon č. 365/2000 Sb. o informačních systémech veřejné správy
18. Jaké jsou související
předpisy

Zákon č. 634/2004 Sb. o správních poplatcích

Zákon č. 361/2000Sb. o provozu na pozemních komunikacích

19. Jaké jsou opravné
prostředky a jak se
uplatňují
Nejsou stanoveny.
20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností Sankce nejsou stanoveny.
21. Nejčastější dotazy  
22. Další informace Další informace Vám podá kontaktní místo CzechPoint – tel. 321 612 146 nebo 321 612 213
23. Informace o popisovaném
postupu (o řešení životní
situace) je možné získat
také z jiných zdrojů nebo
v jiné formě
 
24. Související životní situace
a návody, jak je řešit
 
25. Za správnost popisu
odpovídá útvar
Odbor vnitřních věcí
26. Kontaktní osoba

Svatava Strejčková, tel. 321612213,
e-mail: strejckova@cesbrod.cz

Hana Hybešová, tel. 321612146,
e-mail: hybesova@cesbrod.cz 

27. Popis je zpracován podle
právního stavu ke dni
20.1.2014
28. Popis byl naposledy
aktualizován
20.1.2014
29. Datum konce platnosti
popisu
 
30. Případná upřesnění
a poznámky k řešení
životní situace
 
16.02.11 Czechpoint
Copyright © Město Český Brod, 2005-2018 | Přístupnost | Kontakty | Mobilní verze | Administrace | vývoj MyWebdesign.cz
Cesbrod
TOPlist