Životní situace - Schválení technické způsobilosti

Schválení technické způsobilosti přestavby vozidla

1. Identifikační číslo  
2. Kód  
3. Pojmenování(název) životní situace Schválení technické způsobilosti vozidla po přestavbě.
4. Základní informace
k životní situaci
Týká se vozidel po přestavbě.
5. Kdo je oprávněn v této
věci jednat (podat žádost
apod.)
Fyzická nebo právnická osoba, popř. zmocněnec s ověřenou plnou mocí.
6. Jaké jsou podmínky
a postup pro řešení životní
situace
Je nutné se dostavit na jakýkoliv odbor dopravy, zažádat o povolení přestavby  a doložit potřebné podklady.
7. Jakým způsobem zahájit
řešení životní situace
podat žádost na kterémkoli odboru dopravy o schválení technické způsobilosti.
8. Na které instituci životní
situaci řešit
odbor dopravy
9. Kde, s kým a kdy životní
situaci řešit v Českém Brodě

Obraťte se na MěÚ Český Brod – odbor dopravy a obecní živnostenský úřad, nám. Arnošta z Pardubic 56, Český Brod, 282 01

Přepážka č. 13, technik

Miroslava Kopfhammerová, tel. č.: 321612194, e-mail:kopfhammerova@cesbrod.cz 

Úřední hodiny: PO-08,00-11,00 a 12,00 – 17,00

                      ÚT-08,00-11,00

                      ST-08,00-11,00 a 12,00 – 17,00 

                      ČT- po telefonické domluvě mimo pátku

PO–ST možnost objednání přes rezervační systém na webových stránkách: https://rezervace.cesbrod.cz

10. Jaké doklady je nutné mít
s sebou
Občanský průkaz, popř. živnostenský list nebo výpis obchodního rejstříku, v případě zmocněnce i ověřenou plnou moc.Technický průkaz a osvědčení o registraci vozidla.
Podrobný popis přestavby. Návrh na změnu údajů, technický popis a výkresovou dokumentaci systému vozidla, konstrukční části nebo samostatného technického celku, pokud nebyla schválena jejich technická způsobilost typu, souhlas výrobce vozidla (akreditovaného zastoupení) k přestavbě .Protokol o technické kontrole,  popř. technický protokol ze zkušební stanice či pověřené zkušebny.
11. Jaké jsou potřebné
formuláře a kde jsou
k dispozici

Tištěné formuláře jsou k dispozici na kterémkoli obecním úřadě obce s rozšířenou působností.

žádost o schvalování technické způsobilosti  a žádost o zapsání změn.

12. Jaké jsou poplatky a jak je
lze uhradit
1000 Kč
Lze uhradit v pokladně MěÚ i platební kartou.
13. Jaké jsou lhůty
pro vyřízení
Do 30 dní. V oprávněných případech do 60 dní.
14. Kteří jsou další účastníci
(dotčení) řešení životní
situace

Osoba zastupující žadatele s ověřemou plnou mocí.

Dále Vlastník vozidla, je-li rozdílný od provozovatele.
15. Jaké další činnosti jsou po
žadateli požadovány
Další činnosti nejsou stanoveny.
16. Elektronická služba,
kterou lze využít
Tuto situaci není možné řešit zasláním žádosti elektronickou poštou.
17. Podle kterého právního
předpisu se postupuje
Zákon č. 56/2001 Sb., o provozu na pozemních komunikacích ve znění pozdějších předpisů, vyhláška č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích.
18. Jaké jsou související
předpisy
Zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích.
19. Jaké jsou opravné
prostředky a jak se
uplatňují
Proti rozhodnutí lze podat odvolání, a to do 15 dnů ode dne doručení, odvolání se podává ke Krajskému úřadu Středočeského kraje, cestou správního orgánu, který napadené rozhodnutí vydal.
20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností  
21. Nejčastější dotazy  
22. Další informace Ministerstvo dopravy ČR, krajské úřady, obecní úřad s rozšířenou působností, pověřené obecní úřady.
23. Informace o popisovaném
postupu (o řešení životní
situace) je možné získat
také z jiných zdrojů nebo
v jiné formě
Na odboru dopravy a obecní živnostenský úřad MěÚ Český Brod.
24. Související životní situace
a návody, jak je řešit
 
25. Za správnost popisu
odpovídá útvar
Městský úřad Český Brod - odbor dopravy a obecní živnostenský úřad.
26. Kontaktní osoba Miroslava Kopfhammerová – kopfhammerova@cesbrod.cz,
tel.: 321612194
27. Popis je zpracován podle
právního stavu ke dni

1.10.2018

28. Popis byl naposledy
aktualizován
20.06.2019
29. Datum konce platnosti
popisu
Konec platnosti návodu není stanoven.
30. Případná upřesnění
a poznámky k řešení
životní situace
 
Copyright © Město Český Brod, 2005-2023 | Přístupnost | GDPR | Kontakty | Mobilní verze | Administrace | vývoj MyWebdesign.cz
Cesbrod
TOPlist