Český BrodOficiální stránky města

Královský Brod 2018

Životní situace - Czechpoint

Výpis z rejstříku trestů

1. Identifikační číslo  
2. Kód  
3. Pojmenování (název)
životní situace
Výpis z Rejstříku trestů
4. Základní informace
k životní situaci
Výpis se vydává na základě elektronické žádosti osobě, jejíž totožnost byla ověřena nebo na základě plné moci osobě,která je v této zplnomocněna žadatelem o výpis z RT.
5. Kdo je oprávněn v této
věci jednat (podat žádost
apod.)
Fyzická osoba starší 15 let.
6. Jaké jsou podmínky
a postup pro řešení životní
situace
Občan se musí dostavit osobně na příslušné pracoviště CzechPoint s platným průkazem totožnosti nebo s plnou mocí, na které je úředně ověřený podpis žadatele a v této uvedeno, že je plná moc udělena  k tomuto účelu( nelze využít tzv. generální moc). Správní poplatek činí 100,- Kč. Výpis z RT se vydává na počkání prostřednictvím systému CzechPOINT osobě, které se výpis týká nebo zmocněnci. Na základě podepsané žádosti( je generována systémem CzechPOINT), která je elektronicky odeslána do registru Rejstříku trestů, se vydá výpis z RT, který se doplní ověřovací doložkou. V případě, že žádost nemohla být vyřízena elektronicky, lze požádat o manuální zpracování. Žadatel obdrží listinu, kde je vytištěno číslo podání a instrukce kde, kdy a jakým způsobem si vyřízenou žádost vyzvednout. Doba vyřízení je zpravidla 30 minut nebo 3 dny.
7. Jakým způsobem zahájit
řešení životní situace
Žádostí  na kontaktním místě CzechPOINT.
8. Na které instituci životní
situaci řešit

Obecní a městské úřady, magistráty statutárních měst

Krajské úřady

Zastupitelské úřady

Okresní státní zastupitelství

Pracoviště Rejstříku trestů, Soudní 1, 140 66 Praha 4

Držitelé poštovní licence

        

9. Kde, s kým a kdy životní
situaci řešit
Kde: náměstí Arnošta z Pardubic 56, Český Brod – pokladna Městského úřadu a pracoviště CzechPoint
S kým: Hana Hybešová, Svatava Strejčková
Kdy: Po, St od 08:00-17:00;Út, Čt od 08:00-14:30;Pá od 08:00-13:00( přestávka vždy od 11:00-12:00).
10. Jaké doklady je nutné mít
s sebou
Platný doklad totožnosti.V případě zmocněnce ještě plnou moc s úředně ověřeným podpisem.
11. Jaké jsou potřebné
formuláře a kde jsou
k dispozici
Žádost se vyplňuje elektronicky přímo na parcovišti CzechPOINT.
12. Jaké jsou poplatky a jak je
lze uhradit
Správní poplatek 100,- Kč se platí na místě v hotovosti nebo platební kartou.
13. Jaké jsou lhůty
pro vyřízení
Elektronicky ověřený výstup ze systému CzechPOINT se vydává na počkání.
14. Kteří jsou další účastníci
(dotčení) řešení životní
situace
 
15. Jaké další činnosti jsou po
žadateli požadovány
 
16. Elektronická služba,
kterou lze využít
Elektronickou službu nelze využít.
17. Podle kterého právního
předpisu se postupuje
Zákon č. 269/1994Sb., o Rejstříku trestů v platném znění.
18. Jaké jsou související
předpisy
Nejsou stanoveny.
19. Jaké jsou opravné
prostředky a jak se
uplatňují
Nejsou stanoveny.
20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností Sankce nejsou stanoveny.
21. Nejčastější dotazy  
22. Další informace Další informace Vám podá kontaktní místo CzechPoint – tel. 321 612 146 nebo 321 612 213
23. Informace o popisovaném
postupu (o řešení životní
situace) je možné získat
také z jiných zdrojů nebo
v jiné formě
 
24. Související životní situace
a návody, jak je řešit
 
25. Za správnost popisu
odpovídá útvar
Odbor vnitřních věcí
26. Kontaktní osoba

Svatava Strejčková, tel. 321612213,
e-mail: strejckova@cesbrod.cz

Hana Hybešová, tel. 321612146,
e-mail: hybesova@cesbrod.cz 

27. Popis je zpracován podle
právního stavu ke dni
20.1.2014
28. Popis byl naposledy
aktualizován
20.1.2014
29. Datum konce platnosti
popisu
 
30. Případná upřesnění
a poznámky k řešení
životní situace
 
16.02.11 Czechpoint
Copyright © Město Český Brod, 2005-2018 | Přístupnost | Kontakty | Mobilní verze | Administrace | vývoj MyWebdesign.cz
Cesbrod
TOPlist