Životní situace - Czechpoint

Zprostředkovaná identifikace

1. Identifikační číslo  
2. Kód  
3. Pojmenování (název)
životní situace
Zprostředkovaná identifikace
4. Základní informace
k životní situaci
k životní situaci Zprostředkovaná identifikace se vydává na základě žádosti fyzické nebo právnické osoby a slouží ke splnění povinnosti  identifikovat stranu obchodu nebo transakce.
5. Kdo je oprávněn v této
věci jednat (podat žádost
apod.)
Žadatelem může být fyzická nebo právnická osoba, které je možno vydat ověřené výpisy.
6. Jaké jsou podmínky
a postup pro řešení životní
situace
Žadatel musí znát název právnické osoby, pro kterou je identifikace určena a účel identifikace.
7. Jakým způsobem zahájit
řešení životní situace
Žádostí  na kontaktním místě CzechPOINT.
8. Na které instituci životní
situaci řešit
Zprostředkovaná identifikace se provádí na kontaktních místech veřejné správy.                   
9. Kde, s kým a kdy životní
situaci řešit
Kde: náměstí Arnošta z Pardubic 56, Český Brod – pokladna Městského úřadu a pracoviště CzechPoint
S kým: Hana Hybešová, Svatava Strejčková, Ivana Křížková, Lucie Vojáčková
Kdy: Po, St od 08:00-17:00;Út, Čt od 08:00-14:30;Pá od 08:00-13:00( přestávka vždy od 11:00-12:00).
10. Jaké doklady je nutné mít
s sebou
Doklad totožnosti (občanský průkaz, pas, povolení k pobytu, vízový štítek,  pobytový štítek, případně jiný doklad cizince, podpůrný doklad (řidičský průkaz, rodný list, zaměstnanecký průkaz), v případě právnických osob doklad potvrzující existenci právnické osoby (většinou v obchodním rejstříku), v případě zmocněnců plná moc.
11. Jaké jsou potřebné
formuláře a kde jsou
k dispozici
Nejsou stanoveny.
12. Jaké jsou poplatky a jak je
lze uhradit
Správní poplatek 200 Kč za 1 zprostředkovanou identifikaci.  Lze uhradit na místě v hotovosti nebo platební kartou.
13. Jaké jsou lhůty
pro vyřízení
Elektronicky ověřený výstup ze systému CzechPOINT se vydává na počkání.
14. Kteří jsou další účastníci
(dotčení) řešení životní
situace
 
15. Jaké další činnosti jsou po
žadateli požadovány
 
16. Elektronická služba,
kterou lze využít
Elektronickou službu nelze využít.
17. Podle kterého právního
předpisu se postupuje
Zákon č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, ve znění pozdějších předpisů.
18. Jaké jsou související
předpisy
Zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů , zákon č. 500/2014 Sb,.správní řád, ve znění pozdějších předpisů
19. Jaké jsou opravné
prostředky a jak se
uplatňují
Nejsou stanoveny.
20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností Sankce nejsou stanoveny.
21. Nejčastější dotazy  
22. Další informace Další informace Vám podá kontaktní místo CzechPoint – tel. 321 612 146 nebo 321 612 213, 321 612 144 nebo 321 612 142
23. Informace o popisovaném
postupu (o řešení životní
situace) je možné získat
také z jiných zdrojů nebo
v jiné formě
 
24. Související životní situace
a návody, jak je řešit
 
25. Za správnost popisu
odpovídá útvar
Odbor vnitřních věcí
26. Kontaktní osoba

Svatava Strejčková, tel. 321612213,
e-mail: strejckova@cesbrod.cz

Hana Hybešová, tel. 321612146,
e-mail: hybesova@cesbrod.cz 

Ivana Křížková, tel. 321612144,

e-mail: krizkova@cesbrod.cz

Lucie Vojáčková, tel. 321612142,

e-mail: vojackova@cesbrod.cz

27. Popis je zpracován podle
právního stavu ke dni
3.7.2018
28. Popis byl naposledy
aktualizován
3.7.2018
29. Datum konce platnosti
popisu
 
30. Případná upřesnění
a poznámky k řešení
životní situace
 

 

 

Copyright © Město Český Brod, 2005-2024 | Přístupnost | GDPR | Kontakty | Mobilní verze | Administrace | vývoj MyWebdesign.cz
Cesbrod
TOPlist