Český BrodOficiální stránky města

Městský úřad - Elektronická podatelna

Test kontakty

BUDOVA 1 - NÁMĚSTÍ HUSOVO 70, 282 01 ČESKÝ BROD

Funkce Jméno Telefon Mobil E-mail

Vedení města

 
starosta Bc. Jakub Nekolný

321612113

725022434

nekolny@cesbrod.cz

 

místostarosta Tomáš Klinecký Mgr.

321612112

723440574

klinecky@cesbrod.cz 
   

 

 

Odbor tajemníka

 

tajemník

bezpečnostní ředitel

Aleš Kašpar Ing.

321612114

737273868

kaspar@cesbrod.cz
sekretariát Ivana Jirkalová 321612115 jirkalova@cesbrod.cz
PR manažerka Petra Ištvániková

321612119

733384871

istvanikova@cesbrod.cz
vnitřní auditorka Miloslava Tůmová Ing, 735750279 mtumova@cesbrod.cz
administrativní pracovník Petronela Matějková 321612116 matejkova@cesbrod.cz

Odbor rozvoje

 
vedoucí odboru Hana Dočkalová Mgr.

321612158

733792835

dockalova@cesbrod.cz
památky, investice Jitka Kocourková

321612154

731267578

kocourkova@cesbrod.cz
pozemková agenda, pronájmy Lenka Hoffmannová 321612159 hoffmannova@cesbrod.cz
pozemková agenda, věcná břemena, prodej bytů Edita Suchanová 321612153 suchanova@cesbrod.cz
inventarizace a nebytový fond Blanka Šarochová, Dis.

321612169

604376042

sarochova@cesbrod.cz
referent majetkové správy Jiří Jeník

321612155

737642361

jjenik@cesbrod.cz
projektový manažer Lucie Tlamichová Ing.

321612157

734231147

tlamichova@cesbrod.cz
projektový manažer Lenka Farkasová

321612157

734230970

 farkasova@cesbrod.cz
investice Petr Kostkan

321612152

734230959

kostkan@cesbrod.cz
investice Petr Čermák Ing.

321612172

734231148

cermak@cesbrod.cz
Investiční referent Karel Zajíček Ing.

321612151

732735291

zajicek@cesbrod.cz
referent majetkové správy Klára Mazáková Ing. 321727932   mazakova@cesbrod.cz

Odbor finanční

 

vedoucí odboru, rozpočet,

správní úřad školství
Šárka Jedličková Ing

321612161

734231145

jedlickova@cesbrod.cz
hlavní účetní Martina Jelínková 321612162 jelinkova@cesbrod.cz
fakturace, účetní Jitka Černá 321612163 cerna@cesbrod.cz
bytové a nebytové nájemné, evidence a vymáhání místních poplatků držitele psa, z ubytovací kapacity, za zábor veřejného prostranství, ze vstupného Petra Straková

321612164

734800380

strakova@cesbrod.cz
hospodářská činnost města Alena Jelínková 321612165 ajelinkova@cesbrod.cz
mzdová agenda, cestovní náhrady Jana Šimůnková 321612166 simunkova@cesbrod.cz
vymáhání pohledávek, hrací automaty Hana Kokešová 321612168 kokesova@cesbrod.cz
hospodářská činnost města, správní úřad školství Lucie Kovaříková 321612167 kovarikova@cesbrod.cz

Odbor stavební a územního plánování

 
vedoucí odboru, kontrolní a koordinační činnost Radana Marešová Ing.

321612131

603878967

maresova@cesbrod.cz
Odborný pracovník stavebního úřadu - územní řízení, stavební řízení pro obce: Klučov (Lstiboř, Skramníky, Žhery), Tuklaty (Tlustovousy), Poříčany, Přehvozdí Bc. Markéta Sommerová 

321612137

733792834

sommerova@cesbrod.cz
Odborný pracovník stavebního úřadu - územní řízení, stavební řízení pro obce: Hradešín, Kšely, Vitice, (Hřiby, Močedník, Lipany, Chotýš, Dobré Pole), Krupá (Syneč), Tuchoraz, Přistoupim Šárka Kosinová

321612134

735751868

kosinova@cesbrod.cz
asistent odboru - vyřizování veškerých administrativních záležitostí, statistika, aktualizace RUIAN GIS, koordinovaná stanoviska Adam Turecký 321612138 turecky@cesbrod.cz

odborný pracovník odboru stavebního a územního plánování 1) na úseku stavebního řádu - územní souhlasy ve správním území 2) památková péče 3) na úseku územního plánování - aktualizace ÚAP RUIAN GIS

stavební řízení pro obce: Český Brod, Liblice, Štolmíř

Jan Strnad Ing.

321612136

739631094

strnad@cesbrod.cz
odborný referent odboru stavebního a územního plánování pro agendu památkové péče Žaneta Kadlecová

313036101

734152672

kadlecova@cesbrod.cz
odborný referent odboru stavebního a územního plánování - stavební řád a územní plánování, aktualizace ÚAP Zora Štěpánková

321612135

735752553

stepankova@cesbrod.cz
odborný referent odboru stavebního a územního plánování, stavební řízení pro obce: Tismice, Limuzy, Masojedy, Doubravčice, Mrzky, Vrátkov Ing. Martina Fryčová

321612132

737620323

frycova@cesbrod.cz
odborný pracovník stavebního úřadu  - územní řízení, stavební řízení a další správní řízení pro obce: Rostoklaty, Nová Ves II, Břežany II, Chrášťany, Bylany, Chotouň, Přišimasy Ing. Michaela Vítková, Ph.D.

321612133

737639295

vitkova@cesbrod.cz
administrativní pracovník územního plánování  Marie Kolářová  313035172 kolarova@cesbrod.cz
odborný referent odboru stavebního a územního plánování - stavební řád a územní plánování, aktualizace ÚAP Martina Obejdová, Ing. 321612139 obejdova@cesbrod.cz

Městský architekt

 
 ing. arch., M. Arch. Jiří Pavlíček, PhD.  

728084386

jiri.pavlicek@pavlicekhulin.cz

pavlicek@cesbrod.cz

BUDOVA 2 - NÁMĚSTÍ ARNOŠTA Z PARDUBIC ČP. 56, 282 01 ČESKÝ BROD

FUNKCE JMÉNO TELEFON MOBIL E-MAIL

ODBOR VNITŘNÍCH VĚCÍ

 

vedoucí

přestupky proti občanskému soužití, veřejnému pořádku, majetku, pořádku v územní samosprávě, registrační úřad na úseku voleb

Klára Uldrichová Mgr., MPA

321612141

731519149

uldrichova@cesbrod.cz
pokladna, Czech POINT Hana Hybešová 321612146 hybesova@cesbrod.cz
pokladna, Czech POINT Svatava Strejčková 321612213 strejckova@cesbrod.cz
podatelna, archivace Jindra Dujsíková 321612148 dujsikova@cesbrod.cz
podatelna, archivace Kateřina Dudová 321612148 dudova@cesbrod.cz
podatelna, nálezy Lenka Koulová 321612111 koulova@cesbrod.cz
evidence obyvatel Markéta Šmídová 321612143 msmidova@cesbrod.cz
cestovní doklady Iveta Kleinerová 321612149 kleinerova@cesbrod.cz
občanské průkazy Hana Splavcová

321612145

739371984

splavcova@cesbrod.cz
přestupky proti občanskému soužití, veřejnému pořádku, majetku, pořádku v územní samosprávě, registrační úřad na úseku voleb Iveta Peukerová

321612140

603554999 

peukerova@cesbrod.cz
matrika Ivana Křížková

321612144

734231149

krizkova@cesbrod.cz
matrika, evidence a pronájem hrobových míst Lucie Vojáčková

321612142

734156243

vojackova@cesbrod.cz
přestupky proti občanskému soužití, veřejnému pořádku, majetku, pořádku v územní samosprávě, zprávy o pověsti Martina Levíčková  321612215 levickova@cesbrod.cz

ODBOR TAJEMNÍKA

 
informatik, správce IT, Tomáš Hor

321612257

724180233

hor@cesbrod.cz
informatik, správce IT Jiří Šimek Ing.

321612252

724180702

simek@cesbrod.cz
správce GIS, pasportizace Jiří Abrle Ing.

321612216

abrle@cesbrod.cz
 KD Svět Beáta Binková PhDr.

735174844

binkova@cesbrod.cz
pracovník Informačního centra Zdenka Bočková

321612219

730870954

zbockova@cesbrod.cz
pracovník Informačního centra Ivana Nývltová

321612218

730870954

nyvltova@cesbrod.cz
manažer krizového řízení Aleš Červenka, DiS.

313035171

605305104

cervenka@cesbrod.cz

ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A ZEMĚDĚLSTVÍ

 
vedoucí Rostislav Vodička Ing.

321612181

602334233

vodicka@cesbrod.cz
ovzduší, odpady Ilona Tučímová 321612182 tucimova@cesbrod.cz

lesní hospodářství, myslivost, rostlinolékařství, ochrana zvířat proti týrání

Josef Novák 321612183 novak@cesbrod.cz
vodohospodářka Ivana Stárková

321612186

733384806

starkova@cesbrod.cz
vodohospodářka Lenka Kučerová Ing.

321612185

733384909

kucerova@cesbrod.cz

asistentka

ochrana zemědělského půdního fondu, rybářství

Markéta Steinbachová 321612180 steinbachova@cesbrod.cz

Referent odboru ŽPZ na úseku ochrany zemědělského půdního fondu, rybářství, rostlinolékařské péče a ochrany zvířat proti týrání

 Ludmila Krčmová, Ing.  321612184 krcmova@cesbrod.cz
Mobilní telefon odboru životního prostředí   602615434  

ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ

 
vedoucí odboru, sociálně-právní ochrana dětí, náhradní rod. výchova Bc. Martina Fejfarová, DiS.

321612126

603878418

fejfarova@cesbrod.cz
kurátor pro děti a mládež. Výchovné problémy, Sledování dohledu - sociálně právní ochrana dětí. Bc. Lucie Ulcová, Dis.

321612123

735170961

 ulcova@cesbrod.cz
sociálně-právní ochrana dětí Bc. Jitka Novotná, DiS.

321612124

735172522

novotna@cesbrod.cz
sociálně-právní ochrana dětí Bc. Eva Dobiašová

321612121

735172521

dobiasova@cesbrod.cz
sociálně-právní ochrana dětí  Bc. Markéta Svobodová, DiS.

321612129

735172523

svobodova@cesbrod.cz
veřejný opatrovník, koordinátor komunitního plánování sociálních služeb Mgr. Jana Tůmová

313036102

730870953

tumova@cesbrod.cz
sociální pracovník, sociální kurátor, parkovací průkazy pro OZP, sociální pohřby Bc. Alena Bendová

313036102

735177131

bendova@cesbrod.cz
asistent koordinátora komunitního plánování Mgr. Hana Nováková, Dis.

313036102

703143830

hnovakova@cesbrod.cz

ODBOR DOPRAVY A OBECNÍ ŽIVNOSTENSKÝ ÚŘAD

 

vedoucí

dopravní značení - místní a přechodná úprava,  správní řízení - přestupky v dopravě, řidičská oprávnění

Jan Pohůnek Ing.

321612191

602214821

pohunek@cesbrod.cz

registrace podnikatelských subjektů

Helena Holečková Ing.

321612171

holeckova@cesbrod.cz

registrace podnikatelských subjektů

Ivana Sobíšková Ing.

321612199

sobiskova@cesbrod.cz
evidence motorových vozidel, technické průkazy, taxislužba - osobní doprava, parkovací karty Tereza Splavcová 321612192 tsplavcova@cesbrod.cz
evidence motorových vozidel, technické průkazy, taxislužba - osobní doprava, parkovací karty Dana Machovská 321612193 machovska@cesbrod.cz
evidence motorových vozidel, technické průkazy, taxislužba - osobní doprava, parkovací karty Antonie Kolingerová

321612203

kolingerova@cesbrod.cz
správní řízení - přestupky a správní delikty v dopravě, řidičská oprávnění Jiřina Teslíková 321612198 teslikova@cesbrod.cz
evidence řidičů, řidičské průkazy, karty do digitálního tachografu, výpis z karty řidiče a z bodového hodnocení Lucie Tesařová 321612195 tesarova@cesbrod.cz
technik, dovozy, vývozy, stavby, přestavby, kontrola provozovatelů STK - emise Miroslava Kopfhammerová 321612194 kopfhammerova@cesbrod.cz
speciální stavební úřad, uzavírky a dopravní připojení, zvláštní užívání - zábory, vyhrazené parkování a dopravní značení Jiří Katrnoška 321612196 katrnoska@cesbrod.cz
správní řízení - přestupky v dopravě Ing. Lucie Čížková 321612197 cizkova@cesbrod.cz
zkušební komisař, autoškoly, správní řízení - přestupky v dopravě Ing. Jaroslav Koděra

321612198

734346676

kodera@cesbrod.cz

kontrola podnikatelských subjektů, správní řízení - přestupky v dopravě

zástupce vedoucího

Tereza Burešová

321612174

734230069

buresova@cesbrod.cz
správní řízení - přestupky v dopravě Bc. Veronika Hrázská, DiS 313036103 hrazska@cesbrod.cz
správní řízení - přestupky v dopravě, kontrola podnikatelských subjektů Marcela Bergmanová

313036104

733792815

bergmanova@cesbrod.cz
asistent Aleš Červenka, DiS.

313035171

cervenka@cesbrod.cz

MĚSTSKÁ POLICIE

 
velitel Jan Svoboda 733576693 svoboda@cesbrod.cz
strážníci

David Mareš

Tomáš Fork

Milan Janouch

Roman Brzák

Roman Kout

Vladimír Salamánek

Pavel Drahoš

Ladislav Chábera

Roman Pazdera

321612156

736675756

mestska.policie@cesbrod.cz

KAMEROVÝ DOHLED

 
  Karel Šíma 

321612212

734346669

sima@cesbrod.cz

kam.dohled@cesbrod.cz

Test kontakty

BUDOVA 1 - NÁMĚSTÍ HUSOVO 70, 282 01 ČESKÝ BROD

Funkce Jméno Telefon Mobil E-mail

Vedení města

 
starosta Bc. Jakub Nekolný

321612113

725022434

nekolny@cesbrod.cz

 

místostarosta Tomáš Klinecký Mgr.

321612112

723440574

klinecky@cesbrod.cz 
   

 

 

Odbor tajemníka

 

tajemník

bezpečnostní ředitel

Aleš Kašpar Ing.

321612114

737273868

kaspar@cesbrod.cz
sekretariát Ivana Jirkalová 321612115 jirkalova@cesbrod.cz
PR manažerka Petra Ištvániková

321612119

733384871

istvanikova@cesbrod.cz
vnitřní auditorka Miloslava Tůmová Ing, 735750279 mtumova@cesbrod.cz
administrativní pracovník Petronela Matějková 321612116 matejkova@cesbrod.cz

Odbor rozvoje

 
vedoucí odboru Hana Dočkalová Mgr.

321612158

733792835

dockalova@cesbrod.cz
památky, investice Jitka Kocourková

321612154

731267578

kocourkova@cesbrod.cz
pozemková agenda, pronájmy Lenka Hoffmannová 321612159 hoffmannova@cesbrod.cz
pozemková agenda, věcná břemena, prodej bytů Edita Suchanová 321612153 suchanova@cesbrod.cz
inventarizace a nebytový fond Blanka Šarochová, Dis.

321612169

604376042

sarochova@cesbrod.cz
referent majetkové správy Jiří Jeník

321612155

737642361

jjenik@cesbrod.cz
projektový manažer Lucie Tlamichová Ing.

321612157

734231147

tlamichova@cesbrod.cz
projektový manažer Lenka Farkasová

321612157

734230970

 farkasova@cesbrod.cz
investice Petr Kostkan

321612152

734230959

kostkan@cesbrod.cz
investice Petr Čermák Ing.

321612172

734231148

cermak@cesbrod.cz
Investiční referent Karel Zajíček Ing.

321612151

732735291

zajicek@cesbrod.cz
referent majetkové správy Klára Mazáková Ing. 321727932   mazakova@cesbrod.cz

Odbor finanční

 

vedoucí odboru, rozpočet,

správní úřad školství
Šárka Jedličková Ing

321612161

734231145

jedlickova@cesbrod.cz
hlavní účetní Martina Jelínková 321612162 jelinkova@cesbrod.cz
fakturace, účetní Jitka Černá 321612163 cerna@cesbrod.cz
bytové a nebytové nájemné, evidence a vymáhání místních poplatků držitele psa, z ubytovací kapacity, za zábor veřejného prostranství, ze vstupného Petra Straková

321612164

734800380

strakova@cesbrod.cz
hospodářská činnost města Alena Jelínková 321612165 ajelinkova@cesbrod.cz
mzdová agenda, cestovní náhrady Jana Šimůnková 321612166 simunkova@cesbrod.cz
vymáhání pohledávek, hrací automaty Hana Kokešová 321612168 kokesova@cesbrod.cz
hospodářská činnost města, správní úřad školství Lucie Kovaříková 321612167 kovarikova@cesbrod.cz

Odbor stavební a územního plánování

 
vedoucí odboru, kontrolní a koordinační činnost Radana Marešová Ing.

321612131

603878967

maresova@cesbrod.cz
Odborný pracovník stavebního úřadu - územní řízení, stavební řízení pro obce: Klučov (Lstiboř, Skramníky, Žhery), Tuklaty (Tlustovousy), Poříčany, Přehvozdí Bc. Markéta Sommerová 

321612137

733792834

sommerova@cesbrod.cz
Odborný pracovník stavebního úřadu - územní řízení, stavební řízení pro obce: Hradešín, Kšely, Vitice, (Hřiby, Močedník, Lipany, Chotýš, Dobré Pole), Krupá (Syneč), Tuchoraz, Přistoupim Šárka Kosinová

321612134

735751868

kosinova@cesbrod.cz
asistent odboru - vyřizování veškerých administrativních záležitostí, statistika, aktualizace RUIAN GIS, koordinovaná stanoviska Adam Turecký 321612138 turecky@cesbrod.cz

odborný pracovník odboru stavebního a územního plánování 1) na úseku stavebního řádu - územní souhlasy ve správním území 2) památková péče 3) na úseku územního plánování - aktualizace ÚAP RUIAN GIS

stavební řízení pro obce: Český Brod, Liblice, Štolmíř

Jan Strnad Ing.

321612136

739631094

strnad@cesbrod.cz
odborný referent odboru stavebního a územního plánování pro agendu památkové péče Žaneta Kadlecová

313036101

734152672

kadlecova@cesbrod.cz
odborný referent odboru stavebního a územního plánování - stavební řád a územní plánování, aktualizace ÚAP Zora Štěpánková

321612135

735752553

stepankova@cesbrod.cz
odborný referent odboru stavebního a územního plánování, stavební řízení pro obce: Tismice, Limuzy, Masojedy, Doubravčice, Mrzky, Vrátkov Ing. Martina Fryčová

321612132

737620323

frycova@cesbrod.cz
odborný pracovník stavebního úřadu  - územní řízení, stavební řízení a další správní řízení pro obce: Rostoklaty, Nová Ves II, Břežany II, Chrášťany, Bylany, Chotouň, Přišimasy Ing. Michaela Vítková, Ph.D.

321612133

737639295

vitkova@cesbrod.cz
administrativní pracovník územního plánování  Marie Kolářová  313035172 kolarova@cesbrod.cz
odborný referent odboru stavebního a územního plánování - stavební řád a územní plánování, aktualizace ÚAP Martina Obejdová, Ing. 321612139 obejdova@cesbrod.cz

Městský architekt

 
 ing. arch., M. Arch. Jiří Pavlíček, PhD.  

728084386

jiri.pavlicek@pavlicekhulin.cz

pavlicek@cesbrod.cz

BUDOVA 2 - NÁMĚSTÍ ARNOŠTA Z PARDUBIC ČP. 56, 282 01 ČESKÝ BROD

FUNKCE JMÉNO TELEFON MOBIL E-MAIL

ODBOR VNITŘNÍCH VĚCÍ

 

vedoucí

přestupky proti občanskému soužití, veřejnému pořádku, majetku, pořádku v územní samosprávě, registrační úřad na úseku voleb

Klára Uldrichová Mgr., MPA

321612141

731519149

uldrichova@cesbrod.cz
pokladna, Czech POINT Hana Hybešová 321612146 hybesova@cesbrod.cz
pokladna, Czech POINT Svatava Strejčková 321612213 strejckova@cesbrod.cz
podatelna, archivace Jindra Dujsíková 321612148 dujsikova@cesbrod.cz
podatelna, archivace Kateřina Dudová 321612148 dudova@cesbrod.cz
podatelna, nálezy Lenka Koulová 321612111 koulova@cesbrod.cz
evidence obyvatel Markéta Šmídová 321612143 msmidova@cesbrod.cz
cestovní doklady Iveta Kleinerová 321612149 kleinerova@cesbrod.cz
občanské průkazy Hana Splavcová

321612145

739371984

splavcova@cesbrod.cz
přestupky proti občanskému soužití, veřejnému pořádku, majetku, pořádku v územní samosprávě, registrační úřad na úseku voleb Iveta Peukerová

321612140

603554999 

peukerova@cesbrod.cz
matrika Ivana Křížková

321612144

734231149

krizkova@cesbrod.cz
matrika, evidence a pronájem hrobových míst Lucie Vojáčková

321612142

734156243

vojackova@cesbrod.cz
přestupky proti občanskému soužití, veřejnému pořádku, majetku, pořádku v územní samosprávě, zprávy o pověsti Martina Levíčková  321612215 levickova@cesbrod.cz

ODBOR TAJEMNÍKA

 
informatik, správce IT, Tomáš Hor

321612257

724180233

hor@cesbrod.cz
informatik, správce IT Jiří Šimek Ing.

321612252

724180702

simek@cesbrod.cz
správce GIS, pasportizace Jiří Abrle Ing.

321612216

abrle@cesbrod.cz
 KD Svět Beáta Binková PhDr.

735174844

binkova@cesbrod.cz
pracovník Informačního centra Zdenka Bočková

321612219

730870954

zbockova@cesbrod.cz
pracovník Informačního centra Ivana Nývltová

321612218

730870954

nyvltova@cesbrod.cz
manažer krizového řízení Aleš Červenka, DiS.

313035171

605305104

cervenka@cesbrod.cz

ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A ZEMĚDĚLSTVÍ

 
vedoucí Rostislav Vodička Ing.

321612181

602334233

vodicka@cesbrod.cz
ovzduší, odpady Ilona Tučímová 321612182 tucimova@cesbrod.cz

lesní hospodářství, myslivost, rostlinolékařství, ochrana zvířat proti týrání

Josef Novák 321612183 novak@cesbrod.cz
vodohospodářka Ivana Stárková

321612186

733384806

starkova@cesbrod.cz
vodohospodářka Lenka Kučerová Ing.

321612185

733384909

kucerova@cesbrod.cz

asistentka

ochrana zemědělského půdního fondu, rybářství

Markéta Steinbachová 321612180 steinbachova@cesbrod.cz

Referent odboru ŽPZ na úseku ochrany zemědělského půdního fondu, rybářství, rostlinolékařské péče a ochrany zvířat proti týrání

 Ludmila Krčmová, Ing.  321612184 krcmova@cesbrod.cz
Mobilní telefon odboru životního prostředí   602615434  

ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ

 
vedoucí odboru, sociálně-právní ochrana dětí, náhradní rod. výchova Bc. Martina Fejfarová, DiS.

321612126

603878418

fejfarova@cesbrod.cz
kurátor pro děti a mládež. Výchovné problémy, Sledování dohledu - sociálně právní ochrana dětí. Bc. Lucie Ulcová, Dis.

321612123

735170961

 ulcova@cesbrod.cz
sociálně-právní ochrana dětí Bc. Jitka Novotná, DiS.

321612124

735172522

novotna@cesbrod.cz
sociálně-právní ochrana dětí Bc. Eva Dobiašová

321612121

735172521

dobiasova@cesbrod.cz
sociálně-právní ochrana dětí  Bc. Markéta Svobodová, DiS.

321612129

735172523

svobodova@cesbrod.cz
veřejný opatrovník, koordinátor komunitního plánování sociálních služeb Mgr. Jana Tůmová

313036102

730870953

tumova@cesbrod.cz
sociální pracovník, sociální kurátor, parkovací průkazy pro OZP, sociální pohřby Bc. Alena Bendová

313036102

735177131

bendova@cesbrod.cz
asistent koordinátora komunitního plánování Mgr. Hana Nováková, Dis.

313036102

703143830

hnovakova@cesbrod.cz

ODBOR DOPRAVY A OBECNÍ ŽIVNOSTENSKÝ ÚŘAD

 

vedoucí

dopravní značení - místní a přechodná úprava,  správní řízení - přestupky v dopravě, řidičská oprávnění

Jan Pohůnek Ing.

321612191

602214821

pohunek@cesbrod.cz

registrace podnikatelských subjektů

Helena Holečková Ing.

321612171

holeckova@cesbrod.cz

registrace podnikatelských subjektů

Ivana Sobíšková Ing.

321612199

sobiskova@cesbrod.cz
evidence motorových vozidel, technické průkazy, taxislužba - osobní doprava, parkovací karty Tereza Splavcová 321612192 tsplavcova@cesbrod.cz
evidence motorových vozidel, technické průkazy, taxislužba - osobní doprava, parkovací karty Dana Machovská 321612193 machovska@cesbrod.cz
evidence motorových vozidel, technické průkazy, taxislužba - osobní doprava, parkovací karty Antonie Kolingerová

321612203

kolingerova@cesbrod.cz
správní řízení - přestupky a správní delikty v dopravě, řidičská oprávnění Jiřina Teslíková 321612198 teslikova@cesbrod.cz
evidence řidičů, řidičské průkazy, karty do digitálního tachografu, výpis z karty řidiče a z bodového hodnocení Lucie Tesařová 321612195 tesarova@cesbrod.cz
technik, dovozy, vývozy, stavby, přestavby, kontrola provozovatelů STK - emise Miroslava Kopfhammerová 321612194 kopfhammerova@cesbrod.cz
speciální stavební úřad, uzavírky a dopravní připojení, zvláštní užívání - zábory, vyhrazené parkování a dopravní značení Jiří Katrnoška 321612196 katrnoska@cesbrod.cz
správní řízení - přestupky v dopravě Ing. Lucie Čížková 321612197 cizkova@cesbrod.cz
zkušební komisař, autoškoly, správní řízení - přestupky v dopravě Ing. Jaroslav Koděra

321612198

734346676

kodera@cesbrod.cz

kontrola podnikatelských subjektů, správní řízení - přestupky v dopravě

zástupce vedoucího

Tereza Burešová

321612174

734230069

buresova@cesbrod.cz
správní řízení - přestupky v dopravě Bc. Veronika Hrázská, DiS 313036103 hrazska@cesbrod.cz
správní řízení - přestupky v dopravě, kontrola podnikatelských subjektů Marcela Bergmanová

313036104

733792815

bergmanova@cesbrod.cz
asistent Aleš Červenka, DiS.

313035171

cervenka@cesbrod.cz

MĚSTSKÁ POLICIE

 
velitel Jan Svoboda 733576693 svoboda@cesbrod.cz
strážníci

David Mareš

Tomáš Fork

Milan Janouch

Roman Brzák

Roman Kout

Vladimír Salamánek

Pavel Drahoš

Ladislav Chábera

Roman Pazdera

321612156

736675756

mestska.policie@cesbrod.cz

KAMEROVÝ DOHLED

 
  Karel Šíma 

321612212

734346669

sima@cesbrod.cz

kam.dohled@cesbrod.cz

Elektronická podatelna

Elektronická adresa:

epodatelna@cesbrod.cz

Náležitosti elektronického podání:

 • Elektronické podání musí být opatřeno zaručeným elektronickým podpisem.
 • Nemusí být podepsáno zaručeným elektronickým podpisem za podmínky, že podání je do 5 dnů potvrzeno, popřípadě doplněno písemně nebo ústně do protokolu anebo v elektronické podobě podepsané zaručeným elektronickým podpisem.
 • Nemusí být podepsáno zaručeným elektronickým podpisem v případě, že se jedná o žádost o informaci podle zákona 106/1999 Sb.
 • Technické parametry přijímaných datových zpráv:

  formát *.txt (prostý text)
  formát *.htm, *.html (hypertextový dokument)
  formát *.rtf (rich text format)
  formát *.doc (soubory softwarového produktu Microsoft Word)
  formát *.xls (soubory softwarového produktu Microsoft Excel)
  formát *.jpg, *.tif, *.gif (grafický formát)
  formát *.pdf (soubory softwarového produktu Adobe Acrobat)
  formát *.xml 

  Datové zprávy jsou přijímány případně i v dalších formátech kompatibilních s MS Office 2000 a vyššími.
  Datové zprávy jsou elektronickou podatelnou přijímány pouze do max. celkové velikosti datové zprávy 4MB.
 • Datové zprávy na technických nosičích  nepřijímáme.

Pravidla potvrzování doručení datových zpráv:

Doručení datové zprávy se odesilateli potvrzuje, pokud je možné z přijaté datové zprávy zjistit elektronickou adresu odesilatele. Součástí zprávy o potvrzení je:

- datum a čas, kdy byla datová zpráva doručena
- evidenční číslo datové zprávy přidělené elektronickou podatelnou.
- zaručený elektronický podpis oprávněného zaměstnance městského úřadu

Vzorová zpráva o potvrzení doručení datové zprávy:„Váš dopis ze dne dd.mm.rrrr byl přijat dne dd.mm.rrrr hh:mm:ss pod evidenčním číslem x/rrrr.“

Pokud neobdržíte zprávu o potvrzení doručení datové zprávy, vaše podání nebylo doručeno.

Postup v případě zjištění výskytu škodlivého kódu u přijaté datové zprávy:

Datová zpráva, u které byl zjištěn škodlivý kód není zpracovávána. Pokud z přijaté datové zprávy lze zjistit elektronickou adresu odesilatele, je na tuto adresu zaslán informativní email se zprávou, že doručená zpráva obsahovala virus, a proto není považována za řádně doručenou.

Copyright © Město Český Brod, 2005-2020 | Přístupnost | Kontakty | Mobilní verze | Administrace | vývoj MyWebdesign.cz
Cesbrod
TOPlist