Rozcestník: Projekty města

Projekty města

Výstavba polopodzemních kontejnerů v Českém Brodě

CZ.05.01.05/05/22_004/ 0000576
V rámci projektu došlo k umístění 34 ks polopodzemních kontejnerů v 6ti lokalitách města Český Brod - 21 ks na tříděný odpad a 13 ks na komunální odpad. Zároveň bylo nakoupeno 100 ks nádob na bio odpad-systém door to door.

Restaurování schodiště v budově č.p. 1 v Českém Brodě

Cílem projektu je revitalizace nemovité kulturní památky - restaurování schodiště z I. NP do II. NP.


Registrační číslo projektu: CZ.06.05.01/00/22_070/0004055
Poskytovatel: Ministerstvo pro místní rozvoj, Integrovaný regionální operační program 
Celkové náklady: 324.500,- Kč
Poskytnutá dotace: 308 275 ,- Kč
Vlastní zdroje financování: 16.225,- Kč

 

Digitalizace procesů města Český Brod

Projektem „Digitalizace procesů města Český Brod“ bude vytvořeno portálové centrální místo elektronických služeb města, tzn. místo, kde budou soustředěny všechny elektronické služby pro externí uživatele, přičemž dle charakteru služby bude vyžadována/nevyžadována autentizace uživatele.
Pro centrální místo elektronických služeb bude vytvořeno celkem 6 částí, které budou tvořit jeden informační systém. První částí budou nove webové stránky města, které budou obsahovat všechny statické informace, kterými město disponuje a které budou využívány interaktivními zbývajícími částmi. Všechny tyto interaktivní služby budou soustředěny v portálu elektronických služeb. Součástí projektu tak bude i vytvoření těchto statických webových stránek, které budou odkazy propojeny s novým portálem elektronických služeb města.
Projekt nových elektronických služeb bude sestávat z těchto realizačních částí:
a) Statické stránky webu;
b) Portál elektronických služeb s platební branou;
c) Místní poplatky;
d) Podpora rozhodovacích procesů;
e) Robotizace správy přestupků;
f) Participace na řízeném rozvoji města.

Registrační číslo projektu: CZ.06.01.01/00/22_009/0001982

9. výzva IROP - eGovernment - SC 1.1 (PR)

Předpokládané náklady projektu 7 491 010 Kč. Dotace 85 %.

Předpokládaný termín ukončení : listopad 2024.

Zateplení budovy Městského úřadu čp.56 v Českém Brodě

Cílem projektu je soubor energeticky úsporných opatření provedených jako modernizace, údržba a opravy formou zateplení části ploch obvodového pláště (fasád), přiteplení konstrukce střech a podstřešních prostor a dále výměna výplní otvorů oken a dveří.
Na projekty byla poskytnuta finanční podpora z rozpočtu OPŽP.
Registrační číslo projektu:  CZ.05.5.18/0.0/0.0/18_100/0009362
Poskytovatel: Operační program Životního prostředí
Celkové náklady: 10 624 768,- Kč

Poskytnutá dotace: 2.202.658,- Kč
Vlastní zdroje financování: 8.422.110,- Kč

Copyright © Město Český Brod, 2005-2024 | Přístupnost | GDPR | Kontakty | Mobilní verze | Administrace | vývoj MyWebdesign.cz
Cesbrod
TOPlist