Český BrodOficiální stránky města

Královský Brod 2018

Životní situace - Czechpoint

Zneplatnění přístupových údajů do datové schránky a vydání nových

1. Identifikační číslo  
2. Kód  
3. Pojmenování (název)
životní situace
Zneplatnění přístupových údajů do datové schránky a vydání nových
4. Základní informace
k životní situaci
V případě, že majitel DS potřebuje nové údaje k přístupu do své datové schránky, dostaví se na kontaktní místo CzechPOINT.
5. Kdo je oprávněn v této
věci jednat (podat žádost
apod.)
Fyzická osoba plně způsobilá k právním úkonům. Za právnickou osobu žádá její statutární orgán.
6. Jaké jsou podmínky
a postup pro řešení životní
situace
Žádost lze podat osobně na kontaktním místě veřejné správy( CzechPOINT). Žadatel se prokáže platným průkazem totožnosti. Vyplněná  žádost je elektronicky odeslána na Informační systém datových stránek. Poté bude provedeno zneplatnění přístupových údajů a vydání nových. Žadatel obdrží na e-mail, který je povinnen uvést v žádosti, instrukce, které ho provedou aktivací nových přístupových údajů do datové schránky.
7. Jakým způsobem zahájit
řešení životní situace
Žádostí  na kontaktním místě CzechPOINT.
8. Na které instituci životní
situaci řešit

Žádost o zneplatnění přístupových údajů do DS a vydání nových lze učinit na kontaktním místě CzechPOINT.

  

9. Kde, s kým a kdy životní
situaci řešit
Kde: náměstí Arnošta z Pardubic 56, Český Brod – pokladna Městského úřadu a pracoviště CzechPoint
S kým: Hana Hybešová, Svatava Strejčková
Kdy: Po, St od 08:00-17:00;Út, Čt od 08:00-14:30;Pá od 08:00-13:00( přestávka vždy od 11:00-12:00).
10. Jaké doklady je nutné mít
s sebou
Platný občanský průkaz.
11. Jaké jsou potřebné
formuláře a kde jsou
k dispozici
Nejsou stanoveny.
12. Jaké jsou poplatky a jak je
lze uhradit
První zneplatnění přístupových údajů a vydání nových je zdarma. Za další je stanoven správní poplatek 200,- Kč.
13. Jaké jsou lhůty
pro vyřízení
Ministerstvo vnitra  zneplatní přístupové údaje osoby oprávněné k přístupu do DS neprodleně po jejím oznámení a současně zašle této osobě do vlastních rukou nové přístupové údaje.
14. Kteří jsou další účastníci
(dotčení) řešení životní
situace
 
15. Jaké další činnosti jsou po
žadateli požadovány
 
16. Elektronická služba,
kterou lze využít
Elektronickou službu nelze využít.
17. Podle kterého právního
předpisu se postupuje
Zákon č. 365/2000 Sb. o informačních systémech veřejné správy.
18. Jaké jsou související
předpisy
Zákon č. 300/2008 Sb. o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů.
19. Jaké jsou opravné
prostředky a jak se
uplatňují
Nejsou stanoveny.
20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností Sankce nejsou stanoveny.
21. Nejčastější dotazy  
22. Další informace Další informace Vám podá kontaktní místo CzechPoint – tel. 321 612 146 nebo 321 612 213
23. Informace o popisovaném
postupu (o řešení životní
situace) je možné získat
také z jiných zdrojů nebo
v jiné formě
 
24. Související životní situace
a návody, jak je řešit
 
25. Za správnost popisu
odpovídá útvar
Odbor vnitřních věcí
26. Kontaktní osoba

Svatava Strejčková, tel. 321612213,
e-mail: strejckova@cesbrod.cz

Hana Hybešová, tel. 321612146,
e-mail: hybesova@cesbrod.cz 

27. Popis je zpracován podle
právního stavu ke dni
20.1.2014
28. Popis byl naposledy
aktualizován
20.1.2014
29. Datum konce platnosti
popisu
 
30. Případná upřesnění
a poznámky k řešení
životní situace
 
17.02.11 Czechpoint
Copyright © Město Český Brod, 2005-2018 | Přístupnost | Kontakty | Mobilní verze | Administrace | vývoj MyWebdesign.cz
Cesbrod
TOPlist