Zdravý Brod
Město Český Brod

Aktuality

Dotační programy města Český Brod

Dotační programy města Český Brod

Pro rok 2020 došlo k několika změnám v pravidlech Pravidla2020.pdf 283 kB i ve statutu fondu Statut2020.pdf 163 kB pro dotační programy města. V návaznosti na usnesení Zastupitelstva města Český Brod č. 116/2019 ze dne 04. 12. 2019 vyhlašuje město Český Brod Výzvu Vyzva_P2_2020.pdf 446 kB k podávání žádostí o dotace na rok 2020 v rámci Programů podpory sportu, kultury a volného času z Fondu sportu, kultury a volného času města Český Brod. Výzva se týká PROGRAMU č. 2: Podpora tradičních akcí města, vybraných forem práce i s neorganizovanými dětmi, mládeží a seniory, reprezentace města. Podrobnosti zde. 

24.01.2020 Aktuality

Co je Seniorská obálka?

Co je Seniorská obálka?

Seniorská obálka je tiskopis určený především pro seniory a zdravotně znevýhodněné osoby žijící v domácím prostředí pro řešení situací náhlého zhoršení zdravotního stavu, kdy je nutné přivolat zdravotnickou záchrannou službu. V těchto situacích bývá člověk často velmi rozrušený a dělá mu potíže odpovídat jasně a přesně na otázky lékaře záchranné služby.  

Singltrek v Dolánkách

Singltrek v Dolánkách

Díky úspěšné žádosti o dotaci u MAS Region Pošembeří ve výzvě na podporu neproduktivních investic v lesích a následnému přiznání finanční podpory ze ŘO SZIF, jsme se 20.1.2020 pustili „předáním stavby“ do realizace projetu s názvem Singltrek v Dolánkách.

Upozornění

Upozornění

Od 13. 1. 2020 budou probíhat stavební práce na úpravě a zastřešení kontejnerového stání v ulici Jatecká (naproti pizzerii Malechov). Tato úprava kontejnerového stání je součástí dotace, kterou získaly Technické služby Český Brod a jejichž součástí je i dodávka nádob na tříděný odpad papír a plast, které budou k dispozici v TS v druhé polovině února 2020. Stavební práce bude provádět firma Ropek v součinnosti s TS.

10.01.2020 Aktuality

Kalendář 2020

Kalendář 2020

Kapesní kalendáříky s motivem vysílačů v Liblicích jsou k dispozici v IC Český Brod. Díky podpoře projektu ze Středočeského kraje na činnost ICM jsou kalendáře pro Vás zdarma.

06.01.2020 Aktuality

PRODEJ VÁNOČNÍCH STROMKŮ

PRODEJ VÁNOČNÍCH STROMKŮ

Prodej vánočních stromků z městských lesů bude probíhat  od 9. 12. do 23. 12. 2019 na hájovně ve Vrátkově čp. 78 a to PO - PÁ  7:00 - 16:00 a SO, NE 9:00 - 15:00. 

25.11.2019 Aktuality

Nové stromy u Útulny

Nové stromy u Útulny

Ve středu 20. 11. 2019 českobrodští gymnazisté pomáhali vysadit nové stromy podél polní cesty do Štolmíře. U místa zvaného Útulna přibyly ořešáky a hrušně, podél rákosin byly opět vysazeny duby. Věříme, že vysazené stromy vyrostou a budou pocestné těšit svými plody a stínem.
Gymnázium Český Brod děkujeme za spolupráci.

25.11.2019 Aktuality

Návrh dokumentů k připomínkování

Návrh dokumentů k připomínkování

Rádi bychom vás informovali o možnosti připomínkovat níže uvedené dva dokumenty, které jsou výsledkem činnosti pracovních skupin komunitního plánování v sociální oblasti a které obsahují cíle a opatření pro území obce s rozšířenou působností Český Brod v oblasti sociálních služeb a souvisejících aktivit.

Jak by mohlo vypadat sídliště Jahodiště?

Jak by mohlo vypadat sídliště Jahodiště?

Odpovědi na tuto otázku hledá společně s našimi občany v posledních týdnech tým projektantů kanceláře ATELIER L. Cílem dvou setkání byl sběr podkladů ke zpracování studie revitalizace sídliště, která městu poslouží k podání žádosti o dotaci u Ministerstva pro místní rozvoj ze Státního fondu rozvoje. Na posledním veřejném setkání 31. 10. 2019 byly představeny dvě varianty studie, nad kterými se bouřlivě diskutovalo. Vyhodnocení setkání 31. 10. 2019 zpracované ATELIERem L  najdete zde. vyhodnoceni_Jahodiste_varianty_red.pdf 
Děkujeme všem aktérům, kteří se zapojili do zářijové ankety nebo přispěli svými podněty na některém z minulých veřejných setkání věnovaným sídlišti Jahodiště.

Copyright © Město Český Brod, 2005-2020 | Přístupnost | Kontakty | Mobilní verze | Administrace | vývoj MyWebdesign.cz
Cesbrod
TOPlist