Český BrodOficiální stránky města

Královský Brod 2018

Životní situace - Czechpoint

Podání do registru účastníků provozu modulu autovraků

1. Identifikační číslo  
2. Kód  
3. Pojmenování (název)
životní situace
Podání do registru účastníků provozu modulu autovraků  informační systému odpadového hospodářství.
4. Základní informace
k životní situaci
Výpis se vydává právnické nebo fyzické osobě na žádost.
5. Kdo je oprávněn v této
věci jednat (podat žádost
apod.)

1.     Žadatelem je osoba, která potřebuje získat oprávnění k přístupu k modulu autovraků Informačního systému odpadového hospodářství. Žadatel potřebuje vytvořit nový účet a k zadanému IČ získat seznam provozoven, ze kterého vybere ty, které mají danou živnost provozovat.

Zažádat lze i na základě plné moci, ve které je stanoveno, že je tato určena k tomuto účelu(nelze využít tzv. generální plnou moc). Podpis zmocnitele musí být na plné moci úředně ověřen.

6. Jaké jsou podmínky
a postup pro řešení životní
situace
Pro podání do registru účastníků provozu MA ISOH je nutné znát IČ nebo název právnické osoby.
7. Jakým způsobem zahájit
řešení životní situace
Žádostí  na kontaktním místě CzechPOINT.
8. Na které instituci životní
situaci řešit

Podání lze učinit na kontaktním místě CzechPOINT.

        

9. Kde, s kým a kdy životní
situaci řešit
Kde: náměstí Arnošta z Pardubic 56, Český Brod – pokladna Městského úřadu a pracoviště CzechPoint
S kým: Hana Hybešová, Svatava Strejčková
Kdy: Po, St od 08:00-17:00;Út, Čt od 08:00-14:30;Pá od 08:00-13:00( přestávka vždy od 11:00-12:00).
10. Jaké doklady je nutné mít
s sebou
Platný doklad totožnosti (popřípadě plnou moc).
11. Jaké jsou potřebné
formuláře a kde jsou
k dispozici
Nejsou stanoveny.
12. Jaké jsou poplatky a jak je
lze uhradit
Správní poplatek činí 100,-Kč za 1. stránku výpisu, za každou další 50,-Kč.
Lze uhradit na místě v hotovosti nebo platební kartou.
13. Jaké jsou lhůty
pro vyřízení
Elektronicky ověřený výstup ze systému CzechPOINT se vydává na počkání.
14. Kteří jsou další účastníci
(dotčení) řešení životní
situace
 
15. Jaké další činnosti jsou po
žadateli požadovány
 
16. Elektronická služba,
kterou lze využít
Elektronickou službu nelze využít.
17. Podle kterého právního
předpisu se postupuje
Zákon č. 365/2000 Sb. o informačních systémech veřejné správy.
18. Jaké jsou související
předpisy

Zákon č. 185/2001 Sb. o odpadech.

Vyhláška č. 352/2008 Sb. o podrobnostech nakládání s autovraky.

Zákon č. 634/2004 Sb. o správních poplatcích.

19. Jaké jsou opravné
prostředky a jak se
uplatňují
Nejsou stanoveny.
20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností Sankce nejsou stanoveny.
21. Nejčastější dotazy  
22. Další informace Další informace Vám podá kontaktní místo CzechPoint – tel. 321612146 nebo 321612213.
23. Informace o popisovaném
postupu (o řešení životní
situace) je možné získat
také z jiných zdrojů nebo
v jiné formě
 
24. Související životní situace
a návody, jak je řešit
 
25. Za správnost popisu
odpovídá útvar
Odbor vnitřních věcí
26. Kontaktní osoba

Svatava Strejčková, tel. 321612213,
e-mail: strejckova@cesbrod.cz

Hana Hybešová, tel. 321612146,
e-mail: hybesova@cesbrod.cz 

27. Popis je zpracován podle
právního stavu ke dni
20.1.2014
28. Popis byl naposledy
aktualizován
20.1.2014
29. Datum konce platnosti
popisu
 
30. Případná upřesnění
a poznámky k řešení
životní situace
 
16.02.11 Czechpoint
Copyright © Město Český Brod, 2005-2018 | Přístupnost | Kontakty | Mobilní verze | Administrace | vývoj MyWebdesign.cz
Cesbrod
TOPlist