Český BrodOficiální stránky města

Životní situace - Registr řidičů

Vydání řidičského průkazu

1. Identifikační číslo  
2. Kód  
3. Pojmenování (název) životní situace Vydání řidičského průkazu / udělení řidičského oprávnění.
4. Základní informace k životní situaci Řidičský průkaz (dále též "ŘP") se vydává osobě, která je držitelem řidičského oprávnění (žadatel o vydání ŘP musí být držitelem řidičského oprávnění), nebo tomu, kdo splní podmínky pro jeho udělení.
5. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.) Osoba, které bylo uděleno řidičské oprávnění.
6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace Získání řidičského oprávnění.
7. Jakým způsobem zahájit řešení životní situace Písemnou žádost o vydání řidičského průkazu podejte osobně na příslušný úřad.
8. Na které instituci životní situaci řešit Se žádostí se obraťte na jakýkoliv obecní úřad obce s rozšířenou působností na území ČR.
9. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit

MěÚ Český Brod – odbor dopravy a obecní živnostenský úřad, nám. Arnošta z Pardubic 56,Český Brod, 282 01

Kancelář č. 9, Lucie Formanová  

Kancelář č. 8, Bc. Marcela Bergmanová

Úřední hodiny:
PO, ST: 08:00-11:00 a 12:00 – 17:00 
Út, Čt: 08:00-11:00  - pouze objednaní klienti

10. Jaké doklady je nutné mít s sebou Doklad o odborné způsobilosti , platný doklad totožnosti, posudek o zdravotní způsobilosti.
11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici Žádost o vydání řidičského průkazu je k dispozici na příslušném úřadě.
12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

Správní poplatek činí 200 Kč v hotovosti nebo platební kartou na pokladně města (běžný dodacího termínu do 20 dnů), nebo poplatek ve výši 700 Kč (zrychlená žádost za 5 pracovních dnů). 

13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

Vaše žádost bude vyřízena nejpozději do 20 dnů od podání, v případě zrychlené žádosti za 5 pracovních dnů.

14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace Další účastníci postupu nejsou stanoveni.
15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány Řidičský průkaz musíte převzít osobně nebo prostřednictvím zmocněnce, který se prokáže úředně ověřenou plnou mocí.
16. Elektronická služba, kterou lze využít Tuto situaci není možné řešit zasláním žádosti elektronickou poštou.
17. Podle kterého právního předpisu se postupuje Zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích.
18. Jaké jsou související předpisy Vyhláška č. 31/2001 Sb., o řidičských průkazech a o registru řidičů, Zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích
19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují Pokud je žádosti vyhověno, opravné prostředky nejsou stanoveny. Jestliže žádosti vyhověno není, lze podat ve lhůtě do 15 dnů odvolání v souladu s poučením obsaženým v příslušném rozhodnutí.
20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinnosti Sankce nejsou stanoveny.
21. Nejčastější dotazy  
22. Další informace Ministerstvo dopravy ČR,  krajské úřady, obecní úřady s rozšířenou působností.
23. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě Ministerstvo dopravy ČR
24. Související životní situace a návody, jak je řešit  
25. Za správnost popisu odpovídá útvar Městský úřad Český Brod - odbor dopravy
26. Kontaktní osoba

Lucie Formanová – formanova@cesbrod.cz, tel. 321612195

Bc. Marcela Bergmanová – bergmanova@cesbrod.cz, tel. 313036104

27. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni 19.3.2014
28. Popis byl naposledy aktualizován 01.07.2018
29. Datum konce platnosti popisu Konec platnosti návodu není stanoven.
30. Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace  
Copyright © Město Český Brod, 2005-2022 | Přístupnost | GDPR | Kontakty | Mobilní verze | Administrace | vývoj MyWebdesign.cz
Cesbrod
TOPlist