Životní situace - Další matriční události

Prohlášení o určení otcovství k dítěti

1. Identifikační číslo  
2. Kód  
3. Pojmenování (název)
životní situace
 Prohlášení o určení otcovství
4. Základní informace
k životní situaci
Určit otcovství lze k dítěti nenarozenému i k narozenému.
5. Kdo je oprávněn v této
věci jednat (podat žádost
apod.)
Rodiče nenarozeného (počatého) i narozeného dítěte.
6. Jaké jsou podmínky
a postup pro řešení životní
situace
Zápis o určení otcovství je sepisován s rodiči v kanceláři matriky.
7. Jakým způsobem zahájit
řešení životní situace
Rodiče dítěte se dostaví na matriční úřad s příslušnými doklady.
8. Na které instituci životní
situaci řešit
Prohlášení se činí osobně před matričním úřadem.
9. Kde, s kým a kdy životní
situaci řešit
Kde: náměstí Arnošta z Pardubic 56, Český Brod
S kým: matrikářka
Kdy: pondělí, středa: 8.00-11.00, 12.00-17.00
        úterý: 08:00-11:00
10. Jaké doklady je nutné mít
s sebou

- platné doklady totožnosti
- rodné listy
- těhotenskou průkazku (jedná se o nenarozené dítě)
- rodný list dítěte (jedná se o dítě již narozené)
- rozsudek o rozvodu manželství ženy, pokud je tato rozvedená 

11. Jaké jsou potřebné
formuláře a kde jsou
k dispozici
Zápis o určení otcovství sepisuje matrikářka spolu s žadateli po předložení všech dokladů.
12. Jaké jsou poplatky a jak je
lze uhradit
Nevybírá se žádný správní poplatek.
13. Jaké jsou lhůty
pro vyřízení
Není stanovena žádná lhůta.
14. Kteří jsou další účastníci
(dotčení) řešení životní
situace
Další účastníci postupu nejsou stanoveni.
15. Jaké další činnosti jsou po
žadateli požadovány
Další činnosti nejsou stanoveny.
16. Elektronická služba,
kterou lze využít
Tuto situaci nelze řešit zasláním elektronickou poštou.
17. Podle kterého právního
předpisu se postupuje
 Zákon č. 89/2012 Sb. občanský zákoník.
18. Jaké jsou související
předpisy
 Nejsou stanoveny.
19. Jaké jsou opravné
prostředky a jak se
uplatňují
Nejsou stanoveny. 
20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností  Nejsou stanoveny.
21. Nejčastější dotazy  
22. Další informace Podrobné informace Vám podá příslušný matriční úřad.
V Českém Brodě: MěÚ Český Brod, náměstí Arnošta z Pardubic 56, přízemí, matrika, tel. 321 612 142, 321 612 144
23. Informace o popisovaném
postupu (o řešení životní
situace) je možné získat
také z jiných zdrojů nebo
v jiné formě
 Stránky jiných matričních úřadů
24. Související životní situace
a návody, jak je řešit
 Vydání prvopisu rodného listu, viz. další životní situace
25. Za správnost popisu
odpovídá útvar
MěÚ Český Brod, matrika
26. Kontaktní osoba

Lucie Vojáčková, tel. 321612142,
e-mail: vojackova@cesbrod.cz

Ivana Křížková, tel. 321612144,
e-mail: krizkova@cesbrod.cz

27. Popis je zpracován podle
právního stavu ke dni
1.1.2014
28. Popis byl naposledy
aktualizován
23.1.2015
29. Datum konce platnosti
popisu
Konec platnosti návodu není stanoven.
30. Případná upřesnění
a poznámky k řešení
životní situace
Při řešení této životní situace se obracejte na místně příslušnou matriku.
Seznam matričních úřadů je uveden v příloze vyhlášky MV ČR č. 207/2001 Sb., kterou se provádí zákon o matrikách, jménu a příjmení.

 

 

Copyright © Město Český Brod, 2005-2024 | Přístupnost | GDPR | Kontakty | Mobilní verze | Administrace | vývoj MyWebdesign.cz
Cesbrod
TOPlist