Životní situace - Pozemní komunikace

Připojení nemovitosti na pozemní komunikaci

1. Identifikační číslo  
2. Kód  
3. Pojmenování (název) životní situace Připojení nemovitosti na pozemní komunikaci.
4. Základní informace k životní situaci Na silnici a místní komunikaci lze připojit sousední nemovitost pouze na základě povolení vydaného silničním správním úřadem. V případě dálnic a rychlostních silnic nelze sousední nemovitosti připojit přímo na komunikaci, a na odpočívku dálnice nebo rychlostní silnice může být jen stavba, která svým účelem slouží výlučně uživatelům této pozemní komunikace (např. čerpací stanice, motorest, motel nebo autoservis). Povolení silničního správního orgánu je potřeba rovněž k úpravě nebo zrušení stávajícího sjezdu. Povolení ke zřízení, úpravě nebo zrušení sjezdu je podkladem pro stavební řízení vedené příslušným stavebním úřadem.
5. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.) V této věci je oprávněn jednat vlastník připojované nemovitosti.
6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace Splnění všech požadovaných náležitostí.
7. Jakým způsobem zahájit řešení životní situace Podáním písemné žádosti na příslušní úřad.
8. Na které instituci životní situaci řešit Obraťte se na silniční správní úřad. MěÚ Český Brod – odbor dopravy a OŽÚ, nám. Arnošta z Pardubic 56,Český Brod, 282 01.
9. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit

Věcná příslušnost k vydání rozhodnutí se řídí kategorií a třídou pozemní komunikace, na níž má být sousední nemovitost připojena. Pro dálnice a rychlostní silnice je silničním správním úřadem Ministerstvo dopravy ČR, pro silnice I. třídy krajský úřad, pro silnice II. a III. třídy obecní úřad s rozšířenou působností a pro místní komunikace pověřený obecní úřad.

Kancelář č. 22 – silniční hospodářství  Ing. Jana Vejvodová - tel. č.: 321612196, 704609137, e-mail: vejvodova@cesbrod.cz

Úřední hodiny:
PO-08,00-11,00 a 12,00 – 17,00 
Út –08.00-11.00
ST-08,00-11,00 a 12,00 – 17,00 
Jiné dny po telefonické domluvě.

10. Jaké doklady je nutné mít s sebou Na úřadě předložte : žádost o připojení nemovitosti na pozemní komunikaci, dokumentaci nebo situaci, z níž jsou patrné parametry připojení ( zejména rozhledové vzdálenosti), výpis z obchodního rejstříku (právnické osoby), živnostenský list nebo jiný průkaz živnostenského oprávnění (podnikající fyzické osoby).
11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

Tištěné formuláře jsou k dispozici na odboru dopravy a OŽÚ MěÚ Český Brod.

 

12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit Za připojení sousední nemovitosti na silnici II. a III. třídy nebo na místní komunikaci se vybírá poplatek 500 Kč, za povolení připojení sousední nemovitosti na odpočívku dálnice nebo rychlostní silnice nebo silnice I. Třídy se vybírá správní poplatek 1000 Kč. 
13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení V jednoduché věci rozhodne úřad bezodkladně. Jinak musí být rozhodnuto do 30 dnů, v odůvodněných případech do 60 dnů.
14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace Účastníkem řízení o povolení připojení je kromě žadatele také vlastník (správce) dotčené pozemní komunikace , dotčeným správním úřadem je příslušný dopravní inspektorát Policie České republiky.
15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány Další činnosti nejsou stanoveny.
16. Elektronická služba, kterou lze využít Tuto situaci není možné řešit zasláním žádosti elektronickou poštou.
17. Podle kterého právního předpisu se postupuje Zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích ve znění pozdějších předpisů, vyhláška č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích.
18. Jaké jsou související předpisy Zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích.
19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují Proti rozhodnutí lze podat odvolání. Odvolání se podává u správního orgánu, který rozhodnutí vydal, a to do 15 dnů ode dne doručení rozhodnutí. Odvolacím orgánem je Krajský úřad Středočeského kraje.
20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinnosti Neoprávněné zřízení, pozměnění nebo zrušení připojení sousední nemovitosti na dálnici, rychlostní silnici nebo místní komunikaci fyzickou osobou je přestupkem, za který lze uložit pokutu až do výše 30 000 Kč. Neoprávněné zřízení, pozměnění nebo zrušení připojení sousední nemovitosti na dálnici, rychlostní silnici nebo místní komunikaci právnickou osobou je správním deliktem, za který lze uložit pokutu až do výše 300 000 Kč.
21. Nejčastější dotazy  
22. Další informace Obraťte se na  : Ministerstvo dopravy ČR, krajské úřady, obecní úřady s rozšířenou působností, pověřené obecní úřady.
23. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě Ministerstvo dopravy ČR
24. Související životní situace a návody, jak je řešit  
25. Za správnost popisu odpovídá útvar Městský úřad Český Brod - odbor dopravy a OŽÚ.
26. Kontaktní osoba Kancelář č. 22 – silniční hospodářství  Ing. Jana Vejvodová - tel. č.: 321612196, 704609137, e-mail: vejvodova@cesbrod.cz
27. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni 3.7.2020
28. Popis byl naposledy aktualizován 3.7.2020 
29. Datum konce platnosti popisu Konec platnosti návodu není stanoven.
30. Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace  
Copyright © Město Český Brod, 2005-2023 | Přístupnost | GDPR | Kontakty | Mobilní verze | Administrace | vývoj MyWebdesign.cz
Cesbrod
TOPlist