Obecně závazné vyhlášky do 31.12. 2021

ČÍSLO PŘEDPISU CELÝ NÁZEV PŘEDPISU
11/2021 OZV města Český Brod č. 11/2021 o stanovení obecního systému odpadového hospodářství OZV_11_2021_A.pdf
13/2019 OZV č. 13/2019 o místním poplatku ze psů OZV_2019_13_A.pdf
12/2019 OZV č. 12/2019 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství OZV_2019_12_A.pdf
1/2017 OZV města Český Brod č. 1/2017, kterou se stanoví školské obvody mateřských škol zřízených městem Český Brod OZV_2017_1_A.pdf
1/2016 OZV města Český Brod č. 1/2016, kterou se stanoví školské obvody základních škol zřízených městem Český Brod OZV_2016_1_A.pdf
1/2014 OZV města Český Brod č. 1/2014 o zákazu požívání alkoholických nápojů na veřejném prostranství OZV_2014_1_A_vse.pdf
2/2012

OZV města Český Brod č. 2/2012, kterou se stanovují pravidla pro pohyb psů a pro zajištění udržování čistoty ulic a jiných veřejných prostranství v souvislosti s pohybem psů na veřejném prostranství v městě Český Brod OZV_2012_2_A_vse.pdf

6/2005

OZV města Český Brod č. 6/2005 Podmínky požární bezpečnosti při akcích, kterých se zúčastňuje větší počet osob OZV_2005_6_A.pdf

5/2005

OZV města Český Brod č. 5/2005 požární řád OZV_2005_5_A.pdf

Archiv obecně závazných vyhlášek

ČÍSLO PŘEDPISU CELÝ NÁZEV PŘEDPISU
1/1991  OZV č. 1/1991 o stavební uzávěře na území sídelního útvaru Český Brod
 1/1992   OZV č. 1/1992 o prodeji nemovitostí
 2/1992   OZV č. 2/1992 o pronájmu nebytových prostor
 3/1992   OZV č. 3/1992 upravující podmínky zapsání uchazečů o nájem bytu z majetku města do místního seznamu uchazečů a podmínky zařazení do pořadníku na příslušné období roku
 4/1992   OZV č. 4/1992 určující úřední den pro konání svatebních obřadů
 1/1993   OZV č. 1/1993 o Městké policii v Českém Brodě
 2/1993   OZV č. 2/1993 o pořádku ve městě
 3/1993   OZV č. 3/1993 o placení příspěvku na částečnou úhradu neinvestičních nákladů mateřských škol, školních družin a školních klubů 
 1/1994   OZV č. 1/1994 o pořádku ve městě
 2/1994   OZV č. 2/1994 o Městké policii
3/1994    OZV č. 3/1994 o místních poplatcích
 1/1995   OZV č. 1/1995 o místních poplatcích
 2/1995   OZV č. 2/1995 o městské policii v Českém Brodě
 3/1995   OZV č. 3/1995 o zrušení cenové regulace nájemného z nebytových prostor
 4/1995   OZV č. 4/1995 o koeficientu růstu nájemného z bytu v závislosti na velikosti obce
 5/1995   OZV č. 5/1995 o vytvoření a použití účelových prostředků "Fondu rozvoje bydlení" na území města Český Brod
 1/1996   OZV č. 1/1996 o podpoře výstavby bytů v městě Český Brod
 2/1996   OZV č. 2/1996 o koeficientu růstu nájemného z bytu v závislosti na velikosti obce
 3/1996   OZV č. 3/1996 o zvýšení koeficientu k dani z nemovitosti
 1/1997   OZV č. 1/1997 o koeficientu růstu nájemného z bytu v závislosti na velikosti obce
 2/1997   OZV č. 2/1997 požární řád obce
 3/1997   OZV č. 3/1997 o zvýšení koeficientů k dani z nemovitostí
 4/1997   OZV č. 4/1997 o městské policii v Českém Brodě
 5/1997   OZV č. 5/1997 o stání silničních motorových vozidel na vymezených místních komunikacích za cenu sjednanou podle cenových předpisů
 1997  OZV k územnímu plánu města
1/1998  OZV č. 1/1998 o místním poplatku za provozovaný výherní hrací přístroj
2/1998  OZV č. 2/1998 o místních poplatcích
3/1998  OZV č. 3/1998 k územnímu plánu
4/1998  OZV č. 4/1998 o koeficientu růstu nájemného z bytu v závislosti na velikosti obce
5/1998  OZV č. 5/1998 o nakládání s odpadem
1/1999  OZV č. 1/1999 k územnímu plánu
2/1999  OZV č. 2/1999 tržní řád3/1999 OZV č. 3/1999 o zrušení obecně závazných vyhlášek
6/1999  OZV města Český Brod č. 6/1999 o místním poplatku za provozovaný výherní hrací přístroj
7/1999  OZV č. 7/1999 o koeficientu růstu nájemného z bytu v závislosti na inflaci
1/2000  OZV č. 1/2000 o koeficientu růstu nájemného z bytu v závislosti na inflaci
2/2000   OZV č. 2/2000 o placení příspěvku na částečnou úhradu neinvestičních nákladů mateřských škol, školních družin a školních klubů
3/2000  OZV č. 3/2000 tržní řád
4/2000  OZV č. 4/2000 o místních poplatcích
5/2000  OZV č. 5/2000 o koeficientu k dani z nemovitosti
1/2001  OZV č. 1/2001 o rozsahu, způsobu a lhůtách k odstraňování závad ve schůdnosti místních komunikací a průjezdech úseků v zimním období na území města Český Brod
2/2001 OZV č. 2/2001 o koeficientu růstu nájemného z bytu v závislosti na inflaci
3/2001  OZV č. 3/2001 o placení příspěvku na částečnou úhradu neinvestičních nákladů mateřských škol, školních družin a školních klubů
4/2001   OZV č. 4/2001 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy,třídění,využívání a odstraňování komunálních odpadů
1/2002 OZV č. 1/2002 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů na správním území města Českého Brodu včetně systému nakládání se stavebním odpadem
2/2002  OZV č. 2/2002 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy,třídění,využívání a odstraňování komunálních odpadů
3/2002  OZV č. 3/2002 o placení příspěvku na částečnou úhradu neinvestičních nákladů mateřských škol, školních družin a školních klubů
4/2002  OZV č. 4/2002 o místních poplatcích
5/2002  OZV č. 5/2002 o podmínkách pobytu zvířat na veřejných prostranstvích
6/2002 OZV č. 6/2002 o veřejném pořádku, čístotě města a pořádání veřejných hudebních produkcí
7/2002  OZV č. 7/2002 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy,třídění,využívání a odstraňování komunálních odpadů
1/2003  OZV č. 1/2003 o místních poplatcích OZV_2003_1.pdf
2/2003  OZV č. 2/2003 o placení příspěvku na částečnou úhradu neinvestičních nákladů mateřských škol, školních družin a školních klubů OZV_2003_2.pdf
3/2003  OZV č. 3/2003 o zrušení obecně závazné vyhlášky č. 5/1997 o stání silničních motorových vozidel na vymezených místních komunikacích za cenu sjednanou podle cenových předpisů OZV_2003_3.pdf
4/2003 OZV č. 4/2003 o zřízení městské policie Český Brod OZV_2003_4_A.pdf
5/2003  OZV č. 5/2003 o místních poplatcích OZV_2003_5.pdf
6/2003  OZV č. 6/2003 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy,třídění,využívání a odstraňování komunálních odpadů OZV_2003_6.pdf
1/2004  OZV č. 1/2004 o placení příspěvku na částečnou úhradu neinvestičních nákladů mateřských škol, školních družin a školních klubů OZV_2004_1.pdf
2/2004 OZV č. 2/2004 k územnímu plánu města Český Brod OZV_2004_2.pdf
3/2004 OZV č. 3/2004 o místních poplatcích OZV_2004_3.pdf
4/2004 OZV č. 4/2004 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy,třídění,využívání a odstraňování komunálních odpadů OZV_2004_4.pdf
5/2004  OZV č. 5/2004, kterou se mění některá ustanovení OZV č. 3/2004 o místních poplatcích OZV_2004_5.pdf
1/2005 OZV č. 1/2005 o zrušení obecně závazné vyhlášky č. 01/2004 o placení příspěvku na částečnou úhradu neinvestičních nákladů mateřských škol, školních družin a školních klub OZV_2005_1.pdf
 2/2005 OZV č. 2/2005, kterou se mění některá ustanovení obecně závazné vyhlášky č. 4/2004 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy,třídění,využívání a odstraňování komunálních odpadů OZV_2005_2.pdf
 3/2005 OZV č. 3/2005 řád veřejných pohřebišť Český Brod OZV_2005_3.pdf
4/2005 OZV č. 4/2005 o zrušení obecně závazných vyhlášek OZV_2005_4.pdf
7/2005 OZV č. 7/2005, kterou se vyhlašuje závazná část změny č. 1 územního plánu sídelního útvaru města Českého Brodu OZV_2005_7.pdf
8/2005 OZV č. 8/2005 o zrušení obecně závazné vyhlášky č. 1/2001 o rozsahu, způsobu a lhůtách k odstraňování závad ve schůdnosti místních komunikací a průjezdech úseků v zimním období na území města Český Brod OZV_2005_8.pdf
9/2005 OZV č. 9/2005 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů na správním území města Českého Brodu včetně systému nakládání se stavebním odpadem OZV_2005_9.pdf
10/2005 OZV č. 10/2005 o místních poplatcích OZV_2005_10.pdf
11/2005 OZV č. 11/2005 o podmínkách pohybu zvířat na veřejných prostranstvích OZV_2005_11.pdf
12/2005 OZV č. 12/2005 o veřejném pořádku, čistotě města a pořádání veřejných hudebních produkcí OZV_2005_12.pdf
1/2006 Vyhláška č. 1/2006, kterou se vyhlašuje závazná část změny č. 3 územního plánu sídelního útvaru města Český Brod OZV_2006_1.pdf
2/2006 Vyhláška č. 2/2006, kterou se vyhlašuje závazná část změny č. 2 územního plánu sídelního útvaru města Český Brod OZV_2006_2.pdf
1/2007 OZV č. 1/2007 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů OZV_2007_1.pdf
1/2009

OZV č. 1/2009 o místních poplatcích OZV_2009_1.pdf

2/2009 OZV č. 2/2009 o stanovení místního koeficientu pro výpočet daně z nemovitostí OZV_2009_2.pdf
3/2009 OZV č. 3/2009, kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na správním území města Český Brod a systém nakládání se stavebním odpadem a autovraky (vyhláška o odpadech) OZV_2009_3.pdf
1/2010 OZV č. 1/2010 o místních poplatcích OZV_2010_1.pdf
2/2010 OZV č. 2/2010 o stanovení místního koeficientu pro výpočet daně z nemovitostí OZV_2010_2.pdf
3/2010 OZV č. 3/2010, kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na správním území města Český Brod a systém nakládání se stavebním odpadem (vyhláška o odpadech) OZV_2010_3.pdf
4/2010 OZV č. 4/2010 o místním poplatku za provozovaný výherní hrací přístroj nebo jiné technické herní zařízení povolené Ministerstvem financí podle jiného právního předpisu OZV_2010_4_A.pdf
5/2010 OZV č. 5/2010 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů OZV_2010_5.pdf
6/2010 OZV č. 6/2010 o místních poplatcích OZV_2010_6_A.pdf
1/2011 OZV města Český Brod č. 1/2011, kterou se ruší obecně závazná vyhláška č. 12/2005 o veřejném pořádku, čistotě města a pořádání veřejných hudebních produkcí OZV_2011_1.pdf
1/2012 OZV č. 1/2012, kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na správním území města Český Brod a systém nakládání se stavebním odpadem (vyhláška o odpadech) OZV_2012_1_A_vse.pdf
03/2012 OZV č. 3/2012 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů OZV_2012_3.pdf
1/2013 OZV č. 1/2013 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů OZV_2013_1.pdf
 2/2014 OZV č. 2/2014 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů OZV_2014_2.pdf
1/2015

OZV č. 1/2015 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů OZV_2015_1.pdf

2/2016

OZV č. 2/2016 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů OZV_2016_2_A.pdf

2/2017

OZV č. 2/2017 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů OZV_2017_2.pdf

3/2017

OZV č. 3/2017 o místním poplatku za provozovaný herní přístroj nebo jiné technické zařízení povolené Ministerstvem financí podle jiného právního předpisu OZV_2017_3_A.pdf

12/2018

OZV č. 12/2018 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů OZV_2018_12_A.pdf

11/2019

OZV č. 11/2019 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů OZV_2019_11_A.pdf

6/2020 OZV č. 6/2020 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů OZV_6_2020.pdf
1/2021 OZV č. 1/2021, kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 6/2020, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů OZV_1_2021_A.pdf
10/2021 OZV města Český Brod Č. 10/2021 o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství OZV_10_2021_A.pdf

Archiv nařízení

Číslo předpisu Celý název předpisu
 1/2003 Nařízení města Český Brod č. 1/2003 o placeném stání silničních motorových vozidel ve vymezené části města Český Brod Narizeni_2003_1.pdf
 2/2003 Nařízení města Český Brod č. 2/2003 o zákazu vstupu do lesních porostů do odvolání Narizeni_2003_2.pdf
 3/2003 Nařízení města Český Brod č. 3/2003 - řád veřejných pohřebišť Narizeni_2003_3.pdf
 4/2003 Nařízení města Český Brod č. 4/2003 určující úseky silnic a místních komunikací, na kterých se pro jejich malý dopravní význam nezajišťuje sjízdnost a schůdnost odstraňováním sněhu a náledí Narizeni_2003_4.pdf
 5/2003 Nařízení města Český Brod č. 5/2003 o stanovení maximální ceny za stání motorových vozidel ve vymezených částech města Český Brod Narizeni_2003_5.pdf
 1/2004 Nařízení města Český Brod č. 1/2004, kterým se doplňuje Nařízení města č. 1/2003, o placeném stání silničních motorových vozidel ve vymezené části města Český Brod a Nařízení města č. 5/2003 o stanovení maximální ceny za stání motorových vozidel ve vymezených částech města Český Brod Narizeni_2004_1.pdf
 2/2004 Nařízení města Český Brod č. 2/2004 - Zpracování lesních hospodářských osnov Narizeni_2004_2.pdf
 3/2004 Nařízení města Český Brod č. 3/2004 určující úseky silnic a místních komunikací, na kterých se pro jejich malý dopravní význam nezajišťuje sjízdnost a schůdnost odstraňováním sněhu a náledí Narizeni_2004_3.pdf
 1/2005 Nařízení obce č. 1/2005 - tržní řád Narizeni_2005_1.pdf
 2/2005 Nařízení města Český Brod č. 2/2005 určující úseky silnic a místních komunikací, na kterých se pro jejich malý dopravní význam nezajišťuje sjízdnost a schůdnost odstraňováním sněhu a náledí Narizeni_2005_2.pdf
1/2006 Nařízení města Český Brod č. 1/2006 určující úseky silnic a místních komunikací, na kterých se pro jejich malý dopravní význam nezajišťuje sjízdnost a schůdnost odstraňováním sněhu a náledí Narizeni_2006_1.pdf  
2/2006 Nařízení města Český Brod č. 2/2006, kterým se vydává úplné znění Nařízení města č. 1/2003 o placeném stání silničních motorových vozidel ve vymezené části města Český Brod Narizeni_2006_2_A.pdf
D  2/2006 Dodatek k Nařízení města Český Brod č. 2/2006 Narizeni_2006_2_dodatek2013_A.pdf
3/2006 Nařízení města Český Brod č. 3/2006, kterým se vydává úplné znění Nařízení obce č. 1/2004 na stanovení maximální ceny za stání motorových vozidel ve vymezených částech města Český Brod Narizeni_2006_3_A.pdf
D 3/2006 Dodatek k Nařízení města Český Brod č. 3/2006 Narizeni_2006_3_dodatek2013_A.pdf
 1/2007 Nařízení města Český Brod č. 1/2007 určující úseky silnic a místních komunikací, na kterých se pro jejich malý dopravní význam nezajišťuje sjízdnost a schůdnost odstraňováním sněhu a náledí Narizeni_2007_1.pdf    
 1/2008 Nařízení města Český Brod č. 1/2008 určující úseky silnic a místních komunikací, na kterých se pro jejich malý dopravní význam nezajišťuje sjízdnost a schůdnost odstraňováním sněhu a náledí Narizeni_2008_1.pdf  
 2/2009 Nařízení města Český Brod č. 2/2009 - Zpracování lesních hospodářských osnov Narizeni_2009_2.pdf
 3/2009 Nařízení města Český Brod č. 3/2009 o zimní údržbě místních komunikací Narizeni_2009_3.pdf
 4/2009 Nařízení obce č. 4/2009 - řád veřejného pohřebiště města Český Brod Narizeni_2009_4.pdf
 1/2010 Nařízení obce č. 1/2010 - tržní řád Narizeni_2010_1.pdf   
 2/2010 Nařízení města Český Brod č. 2/2010 o zimní údržbě místních komunikac Narizeni_2010_2.pdfí 
 1/2011 Nařízení města Český Brod č. 1/2011 o zimní údržbě místních komunikací Narizeni_2011_1.pdf
2012 Stanovení maximálních cen - pronájmy hrobových míst Rad_pohrebisre_082012_ceny.pdf
 1/2012 Nařízení obce č. 1/2012 - Prodejní a provozní řád farmářských trhů v Českém Brodě Narizeni_2012_1.pdf  
 2/2012 Nařízení obce č. 2/2012, kterým se zrušuje nařízení obce č. 4/2009 - řád veřejného pohřebiště Narizeni_2012_2.pdf
 3/2012 Nařízení města Český Brod č. 3/2012 o zimní údržbě místních komunikací Narizeni_2012_3.pdf     
 1/2013 Nařízení obce č. 1/2013 - Prodejní a provozní řád farmářských trhů v Českém Brodě Narizeni_2013_1.pdf  
2/2013 Nařízení města Český Brod č. 2/2013 - tržní řád Narizeni_2013_2_A.pdf
 3/2013  Nařízení města Český Brod č. 3/2013 o zimní údržbě místních komunikací Narizeni_2013_3.pdf 
 1/2014  Nařízení obce č. 1/2014 - Prodejní a provozní řád farmářských trhů v Českém Brodě Narizeni_2014_1.pdf   
 2/2014  Nařízení města Český Brod č. 2/2014 - Zpracování lesních hospodářských osnov Narizeni_2014_2.pdf    
 3/2014  Nařízení města Český Brod č. 3/2014 o zimní údržbě místních komunikací Narizeni_2014_3.pdf
1/2015 Nařízení města Český Brod č. 1/2015, kterým se mění nařízení města Český Brod č. 2/2006 v platném znění Narizeni_2015_1_A.pdf
2/2015 Nařízení města Český Brod č. 2/2015, kterým se mění nařízení města Český Brod č. 3/2006 v platném znění Narizeni_2015_2_A.pdf
 3/2015  Nařízení města č. 3/2015 - Prodejní a provozní řád farmářských trhů v Českém Brodě Narizeni_2015_3.pdf     
4/2015 Nařízení města Český Brod č. 4/2015, kterým se mění nařízení města Český Brod č. 2/2006 v platném znění Narizeni_2015_4_A.pdf
5/2015 Nařízení města Český Brod č. 5/2015, kterým se mění nařízení města Český Brod č. 3/2006 v platném znění Narizeni_2015_5_A.pdf
 6/2015  Nařízení města Český Brod č. 6/2015 o zimní údržbě místních komunikací Narizeni_2015_6.pdf
 1/2016  Nařízení obce č. 1/2016 - Prodejní a provozní řád farmářských trhů v Českém Brodě Narizeni_2016_1.pdf    
 2/2016  Nařízení města Český Brod č. 2/2016 o zimní údržbě místních komunikací Narizeni_2016_2.pdf
1/2017 Nařízení obce č. 1/2017 - Prodejní a provozní řád farmářských trhů v Českém Brodě Narizeni_2017_1_A.pdf
2/2017 Nařízení města Český Brod č. 2/2017 o vymezení úseků místních komunikací a chodníků a Plán zimní údržby komunikací pro období 2017/2018 Narizeni_2017_2.pdf
1/2018 Nařízení města Český Brod č. 1/2018, kterým se stanovuje maximální cena služeb souvisejících s pronájmem a užíváním hrobového místa na veřejných pohřebištích města Český Brod Narizeni_2018_1_A.pdf
  Ceník hřbitovních služeb spojených s pronájmem a užíváním hrobového místa na rok 2018 Cenik_hrbitovnich_sluzeb_2018.pdf
2/2018 Nařízení obce č. 2/2018 - Prodejní a provozní řád farmářských trhů v Českém Brodě Narizeni_2018_2_A.pdf
3/2018 Nařízení města Český Brod č. 3/2018 o omezení stání nákladních motorových vozidel na území města Český Brod a jeho částí Liblice a Štolmíř Narizeni_2018_3_A.pdf
4/2018 Nařízení města Český Brod č. 4/2018, kterým se ruší nařízení města Český Brod č. 3/2018 o omezení stání nákladních motorových vozidel na území města Český Brod a jeho částí Liblice a Štolmíř Narizeni_2018_4_A.pdf
5/2018 Nařízení města Český Brod č. 5/2018 - TRŽNÍ ŘÁD Narizeni_2018_5_A.pdf
6/2018 Nařízení města Český Brod č. 6/2018 o vymezení úseků místních komunikací a chodníků a Plán zimní údržby komunikací pro období 2018/2019 Narizeni_2018_6_A.pdf
7/2018 Nařízení města Český Brod č. 7/2018 o placeném stání silničních motorových vozidel na místních komunikacích v Českém Brodě Narizeni_2018_7_A.pdf

8/2018

Nařízení města Český Brod č. 8/2018, kterým se ruší Nařízení města Český Brod č. 7/2018 o placeném stání silničních motorových vozidel na místních komunikacích v Českém Brodě Narizeni_2018_8_A.pdf
9/2018 Nařízení města Český Brod č. 9/2018, kterým se ruší nařízení města upravující stání motorových vozidel Narizeni_2018_9_A.pdf
10/2018 Nařízení města Český Brod č. 10/2018, kterým se vymezují oblasti města Český Brod, ve kterých lze místní komunikace užít ke stání silničních motorových vozidel jen za sjednanou cenu Narizeni_2018_10_A.pdf
  Ceník č. 10/2018/ za stání silničních motorových vozidel na vymezených místních komunikacích Narizeni_2018_10_cenik_A.pdf
11/2018 Nařízení města Český Brod č. 11/2018, kterým se stanovují maximální ceny za služby parkovišť Narizeni_2018_11_A.pdf
 13/2018 Pravidla pro vydávání parkovacích karet z 1. 7. 2019 Pravidla_karty__072019_A.pdf_1.[1].pdf
 

Pravidla pro vydávání parkovacích karet z 1. 1. 2020 Pravidla__parkovaci_karty_01012020_A.pdf

 

Ceník č. 13/2018 za stání silničních motorových vozidel na vymezených místních komunikacích Narizeni_2018_13_cenik_A.pdf

13/2018

Nařízení města Český Brod č. 13/2018, kterým se vymezují oblasti města Český Brod, ve kterých lze místní komunikace užít ke stání silničních motorových vozidel jen za sjednanou cenu  Narizeni_2018_13.pdf (upravuje lokalitu č. I)

  Ceník č. 8/2019 za stání silničních motorových vozidel na vymezených místních komunikacích Cenik_8_2019_lokalita_I_A.pdf
  Pravidla pro vydávání parkovacích karet Pravidla_pro_karty032021.pdf
14/2018

Nařízení města Český Brod č. 14/2018 - TRŽNÍ ŘÁD Narizeni_2018_14_A.pdf

15/2018

Nařízení města Český Brod č. 15/2018, kterým se stanovuje maximální cena služeb souvisejících s nájmem hrobového místa na veřejných pohřebištích města Český Brod Narizeni_2018_15_A.pdf

 

Ceník hřbitovních služeb spojených s pronájmem a užíváním hrobového místa na rok 2019 Cenik_hrbitovnich_sluzeb_2019.pdf

1/2019

Nařízení města Český Brod č. 1/2019 Prodejní a provozní řád farmářských trhů Narizeni_2019_1_A.pdf

2/2019

Nařízení města Český Brod č. 2/2019, kterým se vymezují oblasti města Český Brod, ve kterých lze místní komunikace užít ke stání silničních motorových vozidel jen za sjednanou cenu (upravuje lokalitu č. II) Narizeni_2019_2_A_1.pdf

 

Ceník č. 2/2019 za stání silničních motorových vozidel na vymezených místních komunikacích Narizeni_2019_2_cenik_A.pdf

  Pravidla pro vydávání parkovacích karet z 1. 7. 2019 Pravidla_karty__072019_A.pdf_1.[1].pdf
3/2019

Nařízení města Český Brod č. 3/2019, kterým se vymezují další oblasti města Český Brod - Lokalita II, ve kterých lze místní komunikace užít ke stání silničních motorových vozidel jen za sjednanou cenu Narizeni_2019_3_lokalita_II_A_1.pdf

 

Ceník č. 4/2019 za stání silničních motorových vozidel na vymezených místních komunikacích Cenik_4_2019_lokalita_II_A.pdf

 

Pravidla pro vydávání parkovacích karet z 1. 7. 2019 Pravidla_karty__072019_A.pdf_1.[1].pdf

5/2019

Nařízení města Český Brod č. 5/2019 Zpracování lesních hospodářských osnov Narizeni_2019_5_A.pdf

6/2019

Nařízení města Český Brod č. 6/2019, kterým se ruší Nařízení města Český Brod č. 1/2019 Prodejní a provozní řád farmářských trhů Narizeni_2019_6_A.pdf

7/2019

Nařízení města Český Brod č. 7/2019 o vymezení úseků místních komunikací a chodníků a Plán zimní údržby komunikací pro období 2019/2020 Narizeni_2019_7_A.pdf

09/2019  Pravidla pro vydávání parkovacích karet z 1. 1. 2020 Pravidla__parkovaci_karty_01012020_A.pdf
9/2019 Nařízení města Český Brod č. 9/2019, kterým se vymezují další oblasti města Český Brod - Lokalita II, ve kterých lze místní komunikace užít ke stání silničních motorových vozidel jen za sjednanou cenu Narizeni_9_2019_lokalita_II_A.pdf
  Oprava tiskové chyby nařízení č. 9/2019 Oprava_tiskove_chyby_narizeni92019_A.pdf
  Ceník č. 10/2019 za stání silničních motorových vozidel na vymezených místních komunikacích Cenik_10_2019_lokalita_II_A.pdf
  Pravidla pro vydávání parkovacích karet Pravidla_pro_karty032021.pdf
14/2019

Nařízení města Český Brod č. 14/2019, kterým se stanovují maximální ceny za služby parkovišť Narizeni_2019_14_A.pdf

 

Oprava tiskové chyby Nařízení města Český Brod č. 14/2019 Oprava_tiskove_chyby_narizeni142019.pdf

 

Ceník č.18/2019 kterým se stanovují ceny za služby parkovišť  Cenik_18_2019.pdf

15/2019

Nařízení města Český Brod č. 15/2019 - TRŽNÍ ŘÁD Narizeni_15_2019_A.pdf

16/2019

Nařízení města Český Brod č. 16/2019, kterým se stanovuje maximální cena služeb souvisejících s nájmem hrobového místa na veřejných pohřebištích města Český Brod Narizeni_2019_16_A.pdf

 

Ceník č. 17/2019 za služby související s nájmem hrobového místa na veřejných pohřebištích města Český Brod  Cenik_17_2019_A.pdf

1/2020

Nařízení města Český Brod č. 1/2020 - TRŽNÍ ŘÁD Narizeni_1_2020_A.pdf

2/2020

Nařízení města Český Brod č. 2/2020 - TRŽNÍ ŘÁD  Narizeni_2_2020_A.pdf

3/2020

Nařízení města Český Brod č. 3 /2020 o vymezení úseků místních komunikací a chodníků a Plán zimní údržby komunikací pro období 2020/2021  Narizeni_3_2020.pdf

4/2020

Nařízení města Český Brod č. 4/2020, kterým se ruší Nařízení města Český Brod č. 14/2019, kterým se stanovují maximální ceny za služby parkovišť Narizeni_4_2020_A.pdf

5/2020 Nařízení č. 5/2020, kterým se stanovují ceny za služby parkovišť na území města Český Brod (ceník)  Narizeni_5_2020_A.pdf
7/2020

Nařízení města Český Brod č. 7/2020,kterým se ruší Nařízení města Český Brod č. 16/2019, kterým se stanovuje maximální cena služeb souvisejících s nájmem hrobového místa na veřejných pohřebištích města Český Brod Narizeni_7_2020_A.pdf

8/2020 Nařízení města Český Brod č. 8/2020, kterým se stanovují ceny nájmu hrobového místa a služeb spojených s nájmem hrobového místa na veřejných pohřebištích města Český Brod Narizeni_8_2020_A.pdf

 

2/2021 Prodejní a provozní řád farmářských trhů Prodejni_provozni_rad_2021.pdf 938 kB
3/2021 Nařízení města Český Brod č. 3 /2021 o vymezení úseků místních komunikací a chodníků a Plán zimní údržby komunikací pro období 2021/2022 Narizeni_3_2021_A.pdf
4/2021 Pravidla pro dlouhodobá parkovací oprávnění od 1. 1. 2022 pravidla_dlouhodobe_parkovani_2022_A.pdf
6/2021 Pravidla pro dlouhodobá parkovací oprávnění od 1. 1. 2022 pravidla_dlouhodobe_parkovani_2022_A.pdf
8/2021 Nařízení města Český Brod č. 8/2021, kterým se stanovují ceny nájmu hrobového místa a služeb spojených s nájmem hrobového místa na veřejných pohřebištích města Český Brod Narizeni_8_2021_A.pdf

Nařízení do 31.12. 2021

ČÍSLO PŘEDPISU CELÝ NÁZEV PŘEDPISU
7/2021

Ceník č. 7/2021 za stání silničních motorových vozidel na vymezených místních komunikacích Narizeni_7_2021_cenik_A.pdf

6/2021

Nařízení města Český Brod č. 6/2021, kterým se vymezují další oblasti města Český Brod – Lokalita II, ve kterých lze místní komunikace užít ke stání silničních motorových vozidel jen za sjednanou cenu Narizeni_6_2021_A.pdf

Pravidla pro dlouhodobá parkovací oprávnění od 24. 2. 2022 pravidla_dlouhodobe_parkovani_022022_A.pdf

5/2021

Ceník č. 5/2021 za stání silničních motorových vozidel na vymezených místních komunikacích Narizeni_5_2021_cenik_A.pdf

4/2021

Nařízení města Český Brod č. 4/2021, Narizeni_4_2021_A.pdfkterým se vymezují oblasti města Český Brod- Lokalita I, ve kterých lze místní komunikace užít ke stání silničních motorových vozidel jen za sjednanou cenu Narizeni_4_2021_A.pdf

Pravidla pro dlouhodobá parkovací oprávnění od 24. 2. 2022 pravidla_dlouhodobe_parkovani_022022_A.pdf

2/2021

Nařízení města Český Brod č. 2/2021 - TRŽNÍ ŘÁD Narizeni_2_2021_A.pdf

1/2009

Nařízení města Český Brod č. 1/2009 - Pravidla pro umísťování reklamních poutačů v územním obvodu města Český Brod Narizeni_2009_1_A.pdf

 

Copyright © Město Český Brod, 2005-2023 | Přístupnost | GDPR | Kontakty | Mobilní verze | Administrace | vývoj MyWebdesign.cz
Cesbrod
TOPlist