Životní situace - Zadržené řidičské průkazy

Správní řízení při zadržení řidičského průkazu

1. Identifikační číslo  
2. Kód  
3. Pojmenování (název) životní situace Správní řízení o zadržení řidičského průkazu.
4. Základní informace k životní situaci Týká se situace po zadržení  řidičského průkazu policií ČR
5. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.) Fyzická  osoba,které byl ŘP zadržen.
6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace Splnění všech požadovaných náležitostí.
7. Jakým způsobem zahájit řešení životní situace Zadržením řidičského průkazu, převzetím oznámení o zahájení správního řízení o zadržení ŘP.
8. Na které instituci životní situaci řešit MěÚ Český Brod – odbor dopravy a obecní živnostenský úřad , nám. Arnošta z Pardubic 56, Český Brod 282 01.
9. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit

Obraťte se na MěÚ Český Brod – odbor dopravy a obecní živnostenský úřad, nám. Arnošta z Pardubic 56,Český Brod, 282 01

Kancelář č. 8, Jan Pohunek – vedoucí - správní řízení

Úřední hodiny:
po telefonické domluvě.

10. Jaké doklady je nutné mít s sebou Občanský průkaz, popř. potvrzení o zadržení ŘP.
11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici Nejsou stanoveny.
12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit Nejsou stanoveny.
13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení Dle zákona. 
14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace  
15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány Další činnosti nejsou stanoveny.
16. Elektronická služba, kterou lze využít Tuto situaci není možné řešit zasláním žádosti elektronickou poštou.
17. Podle kterého právního předpisu se postupuje Zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů. 
18. Jaké jsou související předpisy zákon č. 500/2004 Sb., správní řád
19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují Proti rozhodnutí lze podat odvolání. Odvolání se podává u správního orgánu, který napadené rozhodnutí vydal, a to do 15 dnů ode dne doručení rozhodnutí. Odvolacím orgánem je Krajský úřad Středočeského kraje.
20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinnosti  
21. Nejčastější dotazy  
22. Další informace Obecní úřady s rozšířenou působností, krajské úřady, Ministerstvo dopravy ČR.
23. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě Na odboru dopravy a obecní živnostenský úřad  MěÚ Český Brod
24. Související životní situace a návody, jak je řešit  
25. Za správnost popisu odpovídá útvar Městský úřad Český Brod - odbor dopravy a obecní živnostenský úřad
26. Kontaktní osoba Jan Pohunek – pohunek@cesbrod.cz , tel 321312191
27. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni 18.3.2014
28. Popis byl naposledy aktualizován 18.3.2014
29. Datum konce platnosti popisu Konec platnosti návodu není stanoven.
30. Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace  
Copyright © Město Český Brod, 2005-2023 | Přístupnost | GDPR | Kontakty | Mobilní verze | Administrace | vývoj MyWebdesign.cz
Cesbrod
TOPlist