Dotační programy města

PROGRAMY PODPORY SPORTU, KULTURY A VOLNÉHO ČASU PRO ROK 2024

PROGRAM Č. 1 - ZABEZPEČENÍ PRAVIDELNÉ ČINNOSTI NNO (NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ)
PROGRAM Č. 2 - PODPORA TRADIČNÍCH AKCÍ MĚSTA, VYBRANÝCH FOREM PRÁCE I S NEORGANIZOVANÝMI DĚTMI, MLÁDEŽÍ A SENIORY, REPREZENTACE MĚSTA
PROGRAM Č. 3 - PODPORA INVESTIČNÍCH A NEINVESTIČNÍCH AKCÍ NNO

PROGRAMY PODPORY SPORTU, KULTURY A VOLNÉHO ČASU PRO ROK 2023

PROGRAM Č. 1 - ZABEZPEČENÍ PRAVIDELNÉ ČINNOSTI NNO (NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ)
PROGRAM Č. 2 - PODPORA TRADIČNÍCH AKCÍ MĚSTA, VYBRANÝCH FOREM PRÁCE I S NEORGANIZOVANÝMI DĚTMI, MLÁDEŽÍ A SENIORY, REPREZENTACE MĚSTA
PROGRAM Č. 3 - PODPORA INVESTIČNÍCH A NEINVESTIČNÍCH AKCÍ NNO

Pro rok 2023 nebude výzva vyhlášena!!

Zastupitelstvo města Český Brod na svém 2. řádném zasedání dne 28.11.2022 vydalo Usnesení č. 20/2022, kterým rozhodlo o nevyhlášení výzvy v Programu č.3, Podpora investičních a neinvestičních akcí NNO v roce 2023 z Fondu sportu, kultury a volného času města Český Brod. 

Dokládání výpisu z evidence skutečných majitelů k žádosti o poskytnutí dotace

Upozorňujeme žadatele, že v souvislosti s nabytím účinnosti zákona č. 37/2021 Sb., o evidenci skutečných majitelů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZESM“) a v souladu s novelizovaným ustanovením § 10a odst. 3 písm. f) bodu 2 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, došlo od 1. 6. 2021 ke změně právní úpravy minimálních náležitostí, které musí obsahovat žádost o dotaci.

Návod na povolení stahování příloh v prohlížeči Chrome

V nejnovějších verzích prohlížeče Google Chrome je automaticky zakázáno stahování některých typů přiloh.

Pokud potřebujete stáhnout formuláře typu .xlsx nebo .doc je třeba povolit pro stránku www.cesbrod.cz stahování těchto příloh:

V levé části obrazovky na ikonce zámku rozkliknout nabídku "Nastavení webu"

Poté v nabídce vyhledat položku "Nezabezpečený obsah" a zde zvolit "Povolit"

Nastavení je platné pouze pro stránky www.cesbrod.cz

Copyright © Město Český Brod, 2005-2024 | Přístupnost | GDPR | Kontakty | Mobilní verze | Administrace | vývoj MyWebdesign.cz
Cesbrod
TOPlist