Odbory - Odbor výstavby a územního plánování

Změna č. 3 Územního plánu Český Brod

 Textová část návrhu územního plánu 
Textová část textcast_03_2022.pdf
Tabulka záborů ZPF a PUPFL ZPF_03_2022.pdf
Grafická část návrhu územního plánu
Výkres základního členění vykzaklcl_03_2022.pdf  
Hlavní výkres hlvykres_03_2022.pdf  
Výkres veřejně prospěšných staveb vykverprosst_03_2022.pdf  
Výkres dopravy doprava_03_2022.pdf  
Vykres dopravy - pěší a cyklo doprava_pesi_a_cyklo_03_2022.pdf  

Výkres TI - zásobování vodou zasobovani_vodou_03_2022.pdf

 

Výkres TI - kanalizace kanalizace_03_2022.pdf

 

Výkres TI - zásobování plynem zasobovani_plynem_03_2022.pdf

 

Výkres TI - zásobování elektrickou energií zasobovani_elektrickou_energii_03_2022.pdf

 
Výkres TI - telekomunikace telekomunikace_03_2022.pdf  
Výkres životního prostředí zivotni_prostredi_03_2022.pdf  
Koordinační výkres koordvykres_03_2022.pdf  
Výkres širších vztahů vyksirvztah_03_2022.pdf  
Výkres předpokládaných záborů půdního fondu predpoklad_zaboru_pudniho_fondu_03_2022.pdf  
Základní urbanistická koncepce urbanisticka_koncepce_03_2022.pdf  
Hlavní výkres nad ortofotomapou hlvykres_nad_orto_03_2022.pdf  
Schema koncepce TI 1_20000 schema_koncepce_03_2022.pdf  
Archeologická a památková ochrana archeologove_a_pamatkari_03_2022.pdf  

Úplné znění po změně č. 2, Územního plánu Český Brod

 Textová část návrhu územního plánu 
Textová část textcast_02_2021.pdf
Grafická část návrhu územního plánu
Výkres základního členění 2_01.pdf  
Hlavní výkres 2_02.pdf  
Výkres veřejně prospěšných staveb 2_03.pdf  
Výkres dopravy 2_04_1_.pdf  
Vykres dopravy - pěší a cyklo 2_04_2.pdf  

Výkres TI - zásobování vodou 2_05_1.pdf

 

Výkres TI - kanalizace 2_05_2.pdf

 

Výkres TI - zásobování plynem 2_05_3.pdf

 

Výkres TI - zásobování elektrickou energií 2_05_4.pdf

 
Výkres TI - telekomunikace 2_05_5.pdf  
Výkres životního prostředí 2_06.pdf  
Koordinační výkres 4_01.pdf  
Výkres širších vztahů 4_02.pdf  
Výkres předpokládaných záborů půdního fondu 4_03.pdf  
Základní urbanistická koncepce 4_04.pdf  
Hlavní výkres nad ortofotomapou 4_05.pdf  
Schema základní dopravní sítě - současný stav 4_06_1.pdf  
Schema základní dopravní sítě - 1. návrh ÚP 4_06_2.pdf  
Schema základní dopravní sítě - 2. návrh ÚP 4_06_3.pdf  
Schema základní dopravní sítě - 2. návrh ÚP dle VVURÚ 4_06_4.pdf  
Schema koncepce TI 1_20000 4_07.pdf  
Archeologická a památková ochrana 4_08.pdf  
Informativní výřez s plochou SM 4_09.pdf  
Informativní zákres parkovacího domu 4_10.pdf  

Veřejné projednání návrhu změny č. 2 územního plánu Český Brod

 Textová část návrhu územního plánu 
Textová část textcast_01_2021.pdf
Grafická část návrhu územního plánu
Výkres základního členění vykzaklcl_01_2021.pdf  
Hlavní výkres hlvykres_01_2021.pdf  
Výkres veřejně prospěšných staveb vykverprosst_01_2021.pdf  
Výkres dopravy doprava_01_2021.pdf  
Vykres dopravy - pěší a cyklo doprava_pesi_a_cyklo_01_2021.pdf  

Výkres TI - zásobování vodou zasobovani_vodou_01_2021.pdf

 

Výkres TI - kanalizace kanalizace_01_2021.pdf

 

Výkres TI - zásobování plynem zasobovani_plynem_01_2021.pdf

 

Výkres TI - zásobování elektrickou energií zasobovani_elektrickou_energii_01_2021.pdf

 
Výkres TI - telekomunikace telekomunikace_01_2021.pdf  
Výkres životního prostředí zivotni_prostredi_01_2021.pdf  
Koordinační výkres koordvykres_01_2021.pdf  
Výkres širších vztahů vyksirvztah_01_2021.pdf  
Výkres předpokládaných záborů půdního fondu predpoklad_zaboru_pudniho_fondu_01_2021.pdf  
Základní urbanistická koncepce urbanisticka_koncepce_01_2021.pdf  
Hlavní výkres nad ortofotomapou hlvykres_nad_orto_01_2021.pdf  
Schema základní dopravní sítě - současný stav schema_zakl_dopr_site_01_2021.pdf  
Schema základní dopravní sítě - 1. návrh ÚP schema_zakl_dopr_site_1_navrh_01_2021.pdf  
Schema základní dopravní sítě - 2. návrh ÚP schema_zakl_dopr_site_2_navrh_01_2021.pdf  
Schema základní dopravní sítě - 2. návrh ÚP dle VVURÚ schema_zakl_dopr_site_2_navrh_dle_VVURU_01_2021.pdf  
Schema koncepce TI 1_20000 schema_koncepce_01_2021.pdf  
Archeologická a památková ochrana archeologove_a_pamatkari_01_2021.pdf  

5. aktualizace ÚAP ORP Český Brod 2020

Textová část
Textová část textcast_06_2021.pdf
Příloha textové části textcastpriloha1_06_2021.pdf
Grafická část
Výkres hodnot vykres_hodnot_2020.pdf
Výkres limitů - ostatní vykres_limitu_ostatni_2020.pdf
Výkres limitů - technické vykres_limitu_technicke_2020.pdf
Výkres záměru vykres_zameru_2020.pdf 
Výkres problémů vykres_problemu_2020.pdf 
Technická infrastruktura
Telekomunikace telekomunikace_2020.pdf
Elektřina elektrina_2020.pdf
Plyn plyn_2020.pdf
Vodovody vodovody_2020.pdf 
Kanalizace kanalizace_2020.pdf 
Ostatní ostatni_2020.pdf 

Pořízené a zaregistrované územní studie

Český Brod Jahodiště
Textová část návrhu územního plánu 
Kompletní textová část 1705_A0_TEXTOVA_CAST_komplet_cistopis.pdf
Grafická část návrhu územního plánu
Širší vztahy 1705_B11_SIRSI_VZTAHY_5000_A2_cistopis.pdf  
Širší vztahy - funkce 1705_B12_SIRSI_VZTAHY_fce_5000_A2_cistopis.pdf  
Ortofoto mapa 1705_B20_ORTO_1000_A1_cistopis.pdf  
Problémový výkres 1705_B30_PROBLEM_VYKRES_1000_A1_cistopis.pdf  
Hlavní výkres 1705_B40_HLAVNI_VYKRES_1000_A1_cistopis.pdf  
Řezy 1705_B50_REZY_840_420_cistopis.pdf  
Dopravní řešení (schéma) 1705_B61_DOPRAVA_2000_A2_cistopis.pdf  
Technická infrastruktura 1705_B62_TI_2000A_2_cistopis.pdf  
Způsob využití území (schéma) 1705_B63_VYKRES_VYUZITI_2000_A2_cistopis.pdf  
Soulad s územním plánem (schéma) 1705_B64_UP_SOULAD_5000_A3_cistopis.pdf  
Veřejná prostranství (schéma) 1705_B65_VP_2000_A2_cistopis.pdf  
Urbanistická kompozice (schéma) 1705_B66_KOMPOZICE_2000_A2_cistopis.pdf  
Detail náměstí 1705_B71_DET_NAMESTI_1000_A3_cistopis.pdf  
Detail obytné ulice 1705_B72_DET_OBYTNA_ULICE_200_A3_cistopis.pdf  
Náhledové perspektivy 1705_B73_NADHLED_3D_A2_cistopis.pdf  
 
Český Brod západ 
Textová část Tprzpr_28.11.2017.pdf  
Širší vztahy 01_sirsi_vztahy1_1_5000.pdf  
Ortofotomapa 1 02_ORTOFOTOMAPA1_1_1000.pdf  
Ortofotomapa 2 02_ORTOFOTOMAPA2_1_1000.pdf  
Současný stav 1 03_SOUCASNY_STAV1_1_1000.pdf  
Současný stav 2 03_SOUCASNY_STAV2_1_1000.pdf  
Současný stav v platném ÚP 1 04_SOUCASNY_STAV_V_PLATNEM_UP1_1_1000.pdf  
Současný stav v platném ÚP 2 04_SOUCASNY_STAV_V_PLATNEM_UP2_1_1000.pdf  
Současný stav majetkových vztahů 1 05_SOUCASNY_STAV_MAJETKOVYCH_VZTAHU1_1_1000.pdf  
Současný stav majetkových vztahů 2 05_SOUCASNY_STAV_MAJETKOVYCH_VZTAHU2_1_1000.pdf  
Hlavní výkres 1 06_HLAVNI_VYKRES1_1_1000.pdf  
Hlavní výkres 2 06_HLAVNI_VYKRES2_1_1000.pdf  
Průmět řešení do ortofotomapy 1 07_PRUMET_RESENI_DO_ORTOFOTOMAPY1_1_1000.pdf  
Průmět řešení do ortofotomapy 2 07_PRUMET_RESENI_DO_ORTOFOTOMAPY2_1_1000.pdf  
Veřejná prostranství a technická vybavenost 1 08_VEREJNA_PROSTRANSTVI_A_TECHNICKA_VYBAVENOST1_1_1000.pdf  
Veřejná prostranství a technická vybavenost 2 08_VEREJNA_PROSTRANSTVI_A_TECHNICKA_VYBAVENOST2_1_1000.pdf  
Průmět do ploch ÚP 1 09_PRUMET_DO_PLOCH_UP1_1_1000.pdf  
Průmět do ploch ÚP 2 09_PRUMET_DO_PLOCH_UP2_1_1000.pdf  
Odchylky od platného ÚP 1 10_ODCHYLKY_OD_PLATNEHO_UP1_1_1000.pdf  
Odchylky od platného ÚP 2 10_ODCHYLKY_OD_PLATNEHO_UP2_1_1000.pdf  
Průmět řešení do majetkových vztahů 1 11_PRUMET_RESENI_DO_MAJETKOVYCH_VZTAHU1_1_1000.pdf  
Průmět řešení do majetkových vztahů 2 11_PRUMET_RESENI_DO_MAJETKOVYCH_VZTAHU2_1_1000.pdf  
 Český Brod Kounická
Textová část 180513_TZ.pdf  
Textová část - přílohy 180513_TZ_prilohy.pdf  
Titulka 00_TITULKA.pdf  
Situace širších vztahů 01_Situace_sirsich_vztahu.pdf  
Ortofoto 02_Ortofoto.pdf  
Problémový výkres 03_Problemovy_vykres.pdf  
Hlavní výkres 04_Hlavni_vykres.pdf  
Dopravní koncept 05_Dopravni_koncept.pdf  
Zdravotně technické instalace 06_ZTI.pdf  
Elektrika 07_ELE.pdf  
Vizualizace 1 08_VIZO.pdf  
Vizualizace 2 09_VIZO_2.pdf  
Liblické předměstí

Územní studie Liblicke_predmesti_studie_20180709_komplet_final.pdf

 

4. aktualizace ÚAP ORP Český Brod 2016

Textová část
Podklady pro rozbor udrzitelneho rozvoje Podklady_pro_rozbor_udrzitelneho_rozvoje_2016.pdf
Rozbory udržitelného rozvoje Rozbory_udrzitelneho_rozvoje_2016.pdf
Vyváženost územních jednotek Vyvazenost_uzemnich_jednotek_2016.pdf
Grafická část
Problemový výkres problemovy_vykres_2016.pdf
Výkres hodnot vykres_hodnot_2016.pdf
Výkres limitů - ostatní vykres_limitu_ostatni_2016.pdf
Výkres limitů - technické vykres_limitu_technicke_2016.pdf
Výkres záměru vykres_zameru_2016.pdf 
Technická infrastruktura
Elektrické stanice elektricke_stanice_2016.pdf
Elektronické komunikační zarízení elektronicke_komunikacni_zarizeni_2016.pdf
Komunikační_vedení komunikacni_vedeni_2016.pdf
Nadzemní a podzemní vedení el. soustavy nadzemni_a_podzemni_vedeni_el_soustavy_2016.pdf
Produktovod produktovod_2016.pdf
Ropovod ropovod_2016.pdf
Síť kanalizačních stok sit_kanalizacnich_stok_2016.pdf
Technologický objekt čistení odpadnich vod technologicky_objekt_cisteni_odpadnich_vod_2016.pdf
Technologický objekt zásobování plynem technologicky_objekt_zasobovani_plynem_2016.pdf
Technologický objekt zásobování vodou technologicky_objekt_zasobovani_vodou_2016.pdf 
Vedení plynovodu vedeni_plynovodu_2016.pdf 
Vodovodní siť vodovodni_sit_2016.pdf

Schválený územní plán

Rozsudkem Krajského soudu v Praze č.j. 50 A 26/2017-47 ze dne 2. 3. 2018 došlo ke zrušení části Opatření obecné povahy - Územní plán Český Brod v ploše TI-04, jejíž součástí byly pozemky 480/2, 480/5, 480/6, 480/10 v katastrálním území Liblice u Českého Brodu. Na základě zrušení části územního plánu Český Brod ve výše uvedené ploše TI-04, jsou výše uvedené pozemky v současné době bez využití. Funkční využití těchto pozemků není s ohledem na výše uvedené ke dni 11.6.2018 určeno.

Zveřejněný územní plán je rovněž úplným zněním po vydané změně č. 1.

 Hlavní výkres územního plánu ve vektorovém tvaru v GISu města

Hlavní výkres územního plánu ve vektorovém tvaru
(v GISu je třeba vybrat vrstvu Územní plány v ní zaškrtnout co vás zajímá)

 Textová část návrhu územního plánu 
Textová část extcastup_21_01_2019.pdf
Tabulka záborů ZPF a PUPFL ZPF_21_01_2019.pdf
Grafická část návrhu územního plánu
Výkres základního členění vykzaklcl_21_01_2019.pdf  
Hlavní výkres hlvykres_21_01_2019.pdf  
Výkres veřejně prospěšných staveb vykverprosst_21_01_2019.pdf  
Výkres dopravy doprava_21_01_2019.pdf  
Vykres dopravy - pěší a cyklo doprava_pesi_a_cyklo_21_01_2019.pdf  

Výkres TI - zásobování vodou zasobovani_vodou_21_01_2019.pdf

 

Výkres TI - kanalizace kanalizace_21_01_2019.pdf

 

Výkres TI - zásobování plynem zasobovani_plynem_21_01_2019.pdf

 

Výkres TI - zásobování elektrickou energií zasobovani_elektrickou_energii_21_01_2019.pdf

 
Výkres TI - telekomunikace telekomunikace_21_01_2019.pdf  
Výkres životního prostředí zivotni_prostredi_21_01_2019.pdf  
Koordinační výkres koordvykres_21_01_2019.pdf  
Výkres širších vztahů vyksirvztah_21_01_2019.pdf  
Výkres předpokládaných záborů půdního fondu predpoklad_zaboru_pudniho_fondu_21_01_2019.pdf  
Základní urbanistická koncepce urbanisticka_koncepce_21_01_2019.pdf  
Hlavní výkres nad ortofotomapou hlvykres_nad_orto_21_01_2019.pdf  
Schema základní dopravní sítě - současný stav schema_zakl_dopr_site_21_01_2019.pdf  
Schema koncepce TI 1_20000 schema_koncepce_21_01_2019.pdf  
Archeologická a památková ochrana archeologove_a_pamatkari_21_01_2019.pdf  
Informativní výřez ÚP  s plochou SM informativni_vyrez_up_s_plochou_sm_21_01_2019.pdf  
 Vyhodnocení vlivů územního plánu na udržitelný rozvoj území
Textová část vvurudod150716.pdf
Schéma základní dopravní sítě - současný stav schemzakdoprsit150716.pdf
Schéma základní dopravní sítě - návrh schemzakdopsitnavrh150716.pdf

Schéma základní dopravní sítě - návrh upravený schemzakdopsitnavrhup150716.pdf

 

 

Územní plány obcí správního obvodu Český Brod

 

Přehled pořízených územních plánů obcí správního obvodu Český Brod

Návrh ÚZEMNÍho PLÁNu OBCE Mrzky

Textová část návrhu územního plánu 

Textová část UP_MRZKY_TEXT_09_2021.pdf
 Odůvodnění UP_MRZKY_Oduvodneni_09_2021.pdf

Grafická část návrhu územního plánu

 Výkres základního členění UP_MRZKY_zakladni_09_2021.pdf  
 Hlavní výkres UP_MRZKY_hlavni_09_2021.pdf  
 Výkres veřejně prospěšných staveb UP_MRZKY_vps_09_2021.pdf  
 Koordinační výkres UP_MRZKY_koordinacni_09_2021.pdf  

 Výkres širších vztahů UP_MRZKY_sirsivztahy_09_2021.pdf

 
Vyhodnocení důsledků ÚP na ZPF a LPF UP_MRZKY_dusledky_09_2021.pdf  
Koncepce dopravy a technické infrastruktury UP_MRZKY_koncepcedopr_09_2021.pdf  
Územní plán obce Vrátkov - změna č. 1

Textová část návrhu územního plánu 

Textová část UP_Vratkov_TEXT_02_2022.pdf
 Odůvodnění UP_Vratkov_Oduvodneni_02_2022.pdf

Grafická část návrhu územního plánu

 Výkres základního členění UP_Vratkov_zakladni_02_2022.pdf  
 Hlavní výkres UP_Vratkov_hlavni_02_2022.pdf  
 Koordinační výkres UP_Vratkov_koordinacni_02_2022.pdf  
ÚZEMNÍ PLÁN OBCE PŘISTOUPIM - 20.12.2021

Textová část návrhu územního plánu 

Textová část UP_Pristoupim_TEXT_12_2021.pdf
 Odůvodnění UP_Pristoupim_Oduvodneni_12_2021.pdf

Grafická část návrhu územního plánu

 Výkres základního členění UP_Pristoupim_zakladni_12_2021.pdf  
 Hlavní výkres UP_Pristoupim_hlavni_12_2021.pdf  
 Výkres veřejně prospěšných staveb UP_Pristoupim_vps_12_2021.pdf  
 Koordinační výkres UP_Pristoupim_koordinacni_12_2021.pdf  

 Výkres širších vztahů UP_Pristoupim_sirsivztahy_12_2021.pdf

 
Vyhodnocení důsledků ÚP na ZPF a LPF UP_Pristoupim_dusledky_12_2021.pdf  
Koncepce dopravy a technické infrastruktury UP_Pristoupim_koncepcedopr_12_2021.pdf  
Územní plán obce KŠELY - nový ÚP pro společné jednání

Textová část návrhu územního plánu 

Textová část UP_Ksely_TEXT_12_2021.pdf
 Odůvodnění UP_Ksely_Oduvodneni_12_2021.pdf

Grafická část návrhu územního plánu

 Výkres základního členění UP_Ksely_zakladni_12_2021.pdf  
 Hlavní výkres UP_Ksely_hlavni_12_2021.pdf  
 Výkres veřejně prospěšných staveb UP_Ksely_vps_12_2021.pdf  
 Koordinační výkres UP_Ksely_koordinacni_12_2021.pdf  

 Výkres širších vztahů UP_Ksely_sirsivztahy_12_2021.pdf

 
Vyhodnocení důsledků ÚP na ZPF a LPF UP_Ksely_dusledky_12_2021.pdf  
Územní plán obce Břežany II - pro společné jednání

Textová část návrhu územního plánu 

Textová část UP_BREZANYII_TEXT_09_2020.pdf
 Odůvodnění UP_BREZANYII_Oduvodneni_09_2020.pdf

Grafická část návrhu územního plánu

 Výkres základního členění UP_BREZANYII_zakladni_09_2020.pdf  
 Hlavní výkres UP_BREZANYII_hlavni_09_2020.pdf  
 Výkres veřejně prospěšných staveb UP_BREZANYII_vps_09_2020.pdf  
 Koordinační výkres UP_BREZANYII_koordinacni_09_2020.pdf  

 Výkres širších vztahů UP_BREZANYII_sirsivztahy_09_2020.pdf

 
Vyhodnocení důsledků ÚP na ZPF a LPF UP_BREZANYII_dusledky_09_2020.pdf  
ÚZEMNÍ PLÁN OBCE Přehvozdí - veřejné projednání

Textová část návrhu územního plánu 

Textová část UP_PREHVOZDI_TEXT_11_2021.pdf
 Odůvodnění UP_PREHVOZDI_Oduvodneni_11_2021.pdf

Grafická část návrhu územního plánu

 Výkres základního členění UP_PREHVOZDI_zakladni_11_2021.pdf  
 Hlavní výkres UP_PREHVOZDI_hlavni_11_2021.pdf  
 Výkres veřejně prospěšných staveb UP_PREHVOZDI_vps_11_2021.pdf  
 Koordinační výkres UP_PREHVOZDI_koordinacni_11_2021.pdf  

 Výkres širších vztahů UP_PREHVOZDI_sirsivztahy_11_2021.pdf

 
Vyhodnocení důsledků ÚP na ZPF a LPF UP_PREHVOZDI_dusledky_11_2021.pdf  
Koncepce inženýrských sítí UP_PREHVOZDI_site_11_2021.pdf  
ÚZEMNÍ PLÁN OBCE Přehvozdí

Textová část návrhu územního plánu 

Textová část UP_PREHVOZDI_TEXT_04_2020.pdf
 Odůvodnění UP_PREHVOZDI_Oduvodneni_04_2020.pdf

Grafická část návrhu územního plánu

 Výkres základního členění UP_PREHVOZDI_zakladni_04_2020.pdf  
 Hlavní výkres UP_PREHVOZDI_hlavni_04_2020.pdf  
 Výkres veřejně prospěšných staveb UP_PREHVOZDI_vps_04_2020.pdf  
 Koordinační výkres UP_PREHVOZDI_koordinacni_04_2020.pdf  

 Výkres širších vztahů UP_PREHVOZDI_sirsivztahy_04_2020.pdf

 
Vyhodnocení důsledků ÚP na ZPF a LPF UP_PREHVOZDI_dusledky_04_2020.pdf  
Koncepce inženýrských sítí UP_PREHVOZDI_site_04_2020.pdf  
 
ÚZEMNÍ PLÁN OBCE Tuchoraz - ZMĚNA č.4

Textová část návrhu územního plánu 

Textová část a odůvodnění UP_Tuchoraz_TEXTaOduvodneni_06_2019.pdf
 Srovnávací text UP_Tuchoraz_SROVNAVACITEXT_06_2019.pdf

Grafická část návrhu územního plánu

 Výkres neurbanizovaného území UP_Tuchoraz_neurbanizovane_uzemi_06_2019.pdf  
 Výkres využití území UP_Tuchoraz_vyuziti_uzemi_06_2019.pdf  
 Výkres veřejně prospěšných staveb UP_Tuchoraz_vps_06_2019.pdf  
 Koordinační výkres UP_Tuchoraz_koordinacni_06_2019.pdf  

 Výkres širších vztahů UP_Tuchoraz_sirsivztahy_06_2019.pdf

 
Vyhodnocení důsledků ÚP na ZPF a LPF UP_Tuchoraz_dusledky.pdf  
 
ÚZEMNÍ PLÁN OBCE Klučov - úplné znění po ZMĚNě č.4

Textová část návrhu územního plánu 

Textová část UP_Klucov_TEXT_11_2019.pdf

Grafická část návrhu územního plánu

 Hlavní výkres UP_Klucov-hlavni_11_2019.pdf  
 
ÚZEMNÍ PLÁN OBCE Klučov - ZMĚNA č.4

Textová část návrhu územního plánu 

Textová část UP_Klucov_TEXT_05_2019.pdf
 Odůvodnění UP_Klucov_ODUVODNENI_05_2019.pdf

Grafická část návrhu územního plánu

 Výkres základního členění UP_Klucov-zakladni_05_2019.pdf  
 Hlavní výkres UP_Klucov-hlavni_05_2019.pdf  
 Výkres veřejně prospěšných staveb UP_Klucov-vps_05_2019.pdf  
 Koordinační výkres UP_Klucov-koordinacni_05_2019.pdf  

 Výkres širších vztahů UP_Klucov-sirsivztahy_05_2019.pdf

 
Vyhodnocení důsledků ÚP na ZPF a LPF UP_Klucov-dusledky_05_2019.pdf  
 
ÚZEMNÍ PLÁN OBCE Tismice - úprava listopad 2019

Textová část návrhu územního plánu 

Textová část UP_Tismice_TEXT_11_2019.pdf

Grafická část návrhu územního plánu

 Výkres základního členění UP_Tismice_zakladni_11_2019.pdf  
 Hlavní výkres UP_Tismice_hlavni_11_2019.pdf  
 Výkres veřejně prospěšných staveb UP_Tismice_vps_11_2019.pdf  
 Koordinační výkres UP_Tismice_koordinacni_11_2019.pdf  
Výkres technické infrastruktury UP_Tismice_techinfra_11_2019.pdf
ÚZEMNÍ PLÁN OBCE Tismice

Textová část návrhu územního plánu 

Textová část UP_Tismice_TEXT.pdf

Grafická část návrhu územního plánu

 Výkres základního členění UP_Tismice_zakladni.pdf  
 Hlavní výkres UP_Tismice_hlavni.pdf  
 Výkres veřejně prospěšných staveb UP_Tismice_vps.pdf  
 Koordinační výkres UP_Tismice_koordinacni.pdf  
Výkres technické infrastruktury UP_Tismice_techinfra.pdf  
 
ÚZEMNÍ PLÁN OBCE VYKÁŇ - ZMĚNA Č.2 - úprava listopad 2019

Textová část návrhu územního plánu 

Textová část UP_Vykan-text_11_2019.pdf
Textová část - Úplné znění po vydání změny č. 2 z listopadu 2019 UP_Vykan-text-uplny_11_2019.pdf 

Grafická část návrhu územního plánu

 Výkres základního členění UP_Vykan-zakladni_11_2019.pdf  
 Hlavní výkres UP_Vykan-hlavni_11_2019.pdf  
 Koordinační výkres UP_Vykan-koordinacni_11_2019.pdf  
Vyhodnocení důsledků ÚP na ZPF a LPF UP_Vykan-dusledky_11_2019.pdf  
 
ÚZEMNÍ PLÁN OBCE VYKÁŇ - ZMĚNA Č.2 - úprava

Textová část návrhu územního plánu 

Textová část UP_Vykan-text_10_2019.pdf

Grafická část návrhu územního plánu

 Výkres základního členění UP_Vykan-zakladni_10_2019.pdf  
 Hlavní výkres UP_Vykan-hlavni_10_2019.pdf  
 Koordinační výkres UP_Vykan-koordinacni_10_2019.pdf  
Vyhodnocení důsledků ÚP na ZPF a LPF UP_Vykan-dusledky_10_2019.pdf  
 
ÚZEMNÍ PLÁN OBCE VYKÁŇ - ZMĚNA Č.2

Textová část návrhu územního plánu 

Textová část UP_Vykan-text_04_2019.pdf

Grafická část návrhu územního plánu

 Výkres základního členění UP_Vykan-zakladni_04_2019.pdf  
 Hlavní výkres UP_Vykan-hlavni_04_2019.pdf  
 Výkres veřejně prospěšných staveb UP_Vykan-vps_02_2017.pdf  
 Koordinační výkres UP_Vykan-koordinacni_04_2019.pdf  

 Výkres širších vztahů UP_Vykan-sirsivztahy_02_2017.pdf

 
Vyhodnocení důsledků ÚP na ZPF a LPF UP_Vykan-dusledky_02_2017.pdf  
Copyright © Město Český Brod, 2005-2023 | Přístupnost | GDPR | Kontakty | Mobilní verze | Administrace | vývoj MyWebdesign.cz
Cesbrod
TOPlist