Odbory - Dokumenty ke stažení

Formuláře ke stažení - stavební odbor

Společné oznámení záměru

Žádost o závazné stanovisko orgánu/úřadu územního plánování

Žádost o přidělení č.p./č.ev.

Ohlášení dokončení stavby

Žádost o koordinované stanovisko

Ohlášení stavby

Žádost o stavební povolení

Oznámení stavebního záměru s certifikátem autorizovaného inspektora

Oznámení o užívání stavby

Žádost o vydání kolaudačního souhlasu

Oznámení změny v užívání stavby

Ohlášení odstranění stavby

Náležitosti vedení stavebního deníku

Žádost o územně plánovací informaci

Žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby

Obsah a rozsah dokumentace k rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení (DUR)

Žádost o vydání rozhodnutí o změně využití území

Obsah a rozsah dokumentace k rozhodnutí o změně využití území - pomoc

Žádost o vydání rozhodnutí o dělení nebo scelování pozemků

Žádost o vydání rozhodnutí v ochranném pásmu

Žádost o územní souhlas

Podnět k pořízení regulačního plánu

Projektová dokumentace bourání

Projektová dokumentace pro ohlášení,stavební povolení, oznámení

Projektová dokumentace provádění stavby

Projektová dokumentace skutečné provedení

Žádost o vydání regulačního plánu

Žádost o posouzení existence stavby

Návrh na kolaudaci stavby

Žádost o povolení vyjímky

Žádost o vydání společného souhlasu UR a SP

Žádost o vydání rozhodnutí o změně vlivu užívání stavby na území

Žádost o povolení předčasného užívání stavby

 

Formuláře ke stažení