Odbory - Úz. plány obcí správního obvodu Český Brod

Územní plány obcí správního obvodu Český Brod

 

Přehled pořízených územních plánů obcí správního obvodu Český Brod

Návrh ÚZEMNÍho PLÁNu OBCE Mrzky

Textová část návrhu územního plánu 

Textová část
 Odůvodnění

Grafická část návrhu územního plánu

 Výkres základního členění  
 Hlavní výkres  
 Výkres veřejně prospěšných staveb  
 Koordinační výkres  

 Výkres širších vztahů

 
Vyhodnocení důsledků ÚP na ZPF a LPF  
Koncepce dopravy a technické infrastruktury  
Územní plán obce Vrátkov - změna č. 1

Textová část návrhu územního plánu 

Textová část
 Odůvodnění

Grafická část návrhu územního plánu

 Výkres základního členění  
 Hlavní výkres  
 Koordinační výkres  
ÚZEMNÍ PLÁN OBCE PŘISTOUPIM - 20.12.2021

Textová část návrhu územního plánu 

Textová část
 Odůvodnění

Grafická část návrhu územního plánu

 Výkres základního členění  
 Hlavní výkres  
 Výkres veřejně prospěšných staveb  
 Koordinační výkres  

 Výkres širších vztahů

 
Vyhodnocení důsledků ÚP na ZPF a LPF  
Koncepce dopravy a technické infrastruktury  
Územní plán obce KŠELY - nový ÚP pro veřejné projednání

Textová část návrhu územního plánu 

Textová část
 Odůvodnění

Grafická část návrhu územního plánu

 Výkres základního členění  
 Hlavní výkres  
 Výkres veřejně prospěšných staveb  
 Koordinační výkres  

 Výkres širších vztahů

 
Vyhodnocení důsledků ÚP na ZPF a LPF  
Územní plán obce Břežany II - pro společné jednání

Textová část návrhu územního plánu 

Textová část
 Odůvodnění

Grafická část návrhu územního plánu

 Výkres základního členění  
 Hlavní výkres  
 Výkres veřejně prospěšných staveb  
 Koordinační výkres  

 Výkres širších vztahů

 
Vyhodnocení důsledků ÚP na ZPF a LPF  
ÚZEMNÍ PLÁN OBCE Přehvozdí - veřejné projednání

Textová část návrhu územního plánu 

Textová část
 Odůvodnění

Grafická část návrhu územního plánu

 Výkres základního členění  
 Hlavní výkres  
 Výkres veřejně prospěšných staveb  
 Koordinační výkres  

 Výkres širších vztahů

 
Vyhodnocení důsledků ÚP na ZPF a LPF  
Koncepce inženýrských sítí  
ÚZEMNÍ PLÁN OBCE Přehvozdí

Textová část návrhu územního plánu 

Textová část
 Odůvodnění

Grafická část návrhu územního plánu

 Výkres základního členění  
 Hlavní výkres  
 Výkres veřejně prospěšných staveb  
 Koordinační výkres  

 Výkres širších vztahů

 
Vyhodnocení důsledků ÚP na ZPF a LPF  
Koncepce inženýrských sítí  
 
ÚZEMNÍ PLÁN OBCE Tuchoraz - ZMĚNA č.4

Textová část návrhu územního plánu 

Textová část a odůvodnění
 Srovnávací text

Grafická část návrhu územního plánu

 Výkres neurbanizovaného území  
 Výkres využití území  
 Výkres veřejně prospěšných staveb  
 Koordinační výkres  

 Výkres širších vztahů

 
Vyhodnocení důsledků ÚP na ZPF a LPF  
 
ÚZEMNÍ PLÁN OBCE Klučov - úplné znění po ZMĚNě č.4

Textová část návrhu územního plánu 

Textová část

Grafická část návrhu územního plánu

 Hlavní výkres  
 
ÚZEMNÍ PLÁN OBCE Klučov - ZMĚNA č.4

Textová část návrhu územního plánu 

Textová část
 Odůvodnění

Grafická část návrhu územního plánu

 Výkres základního členění  
 Hlavní výkres  
 Výkres veřejně prospěšných staveb  
 Koordinační výkres  

 Výkres širších vztahů

 
Vyhodnocení důsledků ÚP na ZPF a LPF  
 
ÚZEMNÍ PLÁN OBCE Tismice - úprava listopad 2019

Textová část návrhu územního plánu 

Textová část

Grafická část návrhu územního plánu

 Výkres základního členění  
 Hlavní výkres  
 Výkres veřejně prospěšných staveb  
 Koordinační výkres  
Výkres technické infrastruktury
ÚZEMNÍ PLÁN OBCE Tismice

Textová část návrhu územního plánu 

Textová část

Grafická část návrhu územního plánu

 Výkres základního členění  
 Hlavní výkres  
 Výkres veřejně prospěšných staveb  
 Koordinační výkres  
Výkres technické infrastruktury  
 
ÚZEMNÍ PLÁN OBCE VYKÁŇ - ZMĚNA Č.2 - úprava listopad 2019

Textová část návrhu územního plánu 

Textová část
Textová část - Úplné znění po vydání změny č. 2 z listopadu 2019 

Grafická část návrhu územního plánu

 Výkres základního členění  
 Hlavní výkres  
 Koordinační výkres  
Vyhodnocení důsledků ÚP na ZPF a LPF  
 
ÚZEMNÍ PLÁN OBCE VYKÁŇ - ZMĚNA Č.2 - úprava

Textová část návrhu územního plánu 

Textová část

Grafická část návrhu územního plánu

 Výkres základního členění  
 Hlavní výkres  
 Koordinační výkres  
Vyhodnocení důsledků ÚP na ZPF a LPF  
 
ÚZEMNÍ PLÁN OBCE VYKÁŇ - ZMĚNA Č.2

Textová část návrhu územního plánu 

Textová část

Grafická část návrhu územního plánu

 Výkres základního členění  
 Hlavní výkres  
 Výkres veřejně prospěšných staveb  
 Koordinační výkres  

 Výkres širších vztahů

 
Vyhodnocení důsledků ÚP na ZPF a LPF