Odbory - Úz. plány obcí správního obvodu Český Brod

Územní plány obcí správního obvodu Český Brod

 

Přehled pořízených územních plánů obcí správního obvodu Český Brod

Návrh ÚZEMNÍho PLÁNu OBCE Mrzky

Textová část návrhu územního plánu 

Textová část UP_MRZKY_TEXT_09_2021.pdf
 Odůvodnění UP_MRZKY_Oduvodneni_09_2021.pdf

Grafická část návrhu územního plánu

 Výkres základního členění UP_MRZKY_zakladni_09_2021.pdf  
 Hlavní výkres UP_MRZKY_hlavni_09_2021.pdf  
 Výkres veřejně prospěšných staveb UP_MRZKY_vps_09_2021.pdf  
 Koordinační výkres UP_MRZKY_koordinacni_09_2021.pdf  

 Výkres širších vztahů UP_MRZKY_sirsivztahy_09_2021.pdf

 
Vyhodnocení důsledků ÚP na ZPF a LPF UP_MRZKY_dusledky_09_2021.pdf  
Koncepce dopravy a technické infrastruktury UP_MRZKY_koncepcedopr_09_2021.pdf  
Územní plán obce Vrátkov - změna č. 1

Textová část návrhu územního plánu 

Textová část UP_Vratkov_TEXT_02_2022.pdf
 Odůvodnění UP_Vratkov_Oduvodneni_02_2022.pdf

Grafická část návrhu územního plánu

 Výkres základního členění UP_Vratkov_zakladni_02_2022.pdf  
 Hlavní výkres UP_Vratkov_hlavni_02_2022.pdf  
 Koordinační výkres UP_Vratkov_koordinacni_02_2022.pdf  
ÚZEMNÍ PLÁN OBCE PŘISTOUPIM - 20.12.2021

Textová část návrhu územního plánu 

Textová část UP_Pristoupim_TEXT_12_2021.pdf
 Odůvodnění UP_Pristoupim_Oduvodneni_12_2021.pdf

Grafická část návrhu územního plánu

 Výkres základního členění UP_Pristoupim_zakladni_12_2021.pdf  
 Hlavní výkres UP_Pristoupim_hlavni_12_2021.pdf  
 Výkres veřejně prospěšných staveb UP_Pristoupim_vps_12_2021.pdf  
 Koordinační výkres UP_Pristoupim_koordinacni_12_2021.pdf  

 Výkres širších vztahů UP_Pristoupim_sirsivztahy_12_2021.pdf

 
Vyhodnocení důsledků ÚP na ZPF a LPF UP_Pristoupim_dusledky_12_2021.pdf  
Koncepce dopravy a technické infrastruktury UP_Pristoupim_koncepcedopr_12_2021.pdf  
Územní plán obce KŠELY - nový ÚP pro společné jednání

Textová část návrhu územního plánu 

Textová část UP_Ksely_TEXT_12_2021.pdf
 Odůvodnění UP_Ksely_Oduvodneni_12_2021.pdf

Grafická část návrhu územního plánu

 Výkres základního členění UP_Ksely_zakladni_12_2021.pdf  
 Hlavní výkres UP_Ksely_hlavni_12_2021.pdf  
 Výkres veřejně prospěšných staveb UP_Ksely_vps_12_2021.pdf  
 Koordinační výkres UP_Ksely_koordinacni_12_2021.pdf  

 Výkres širších vztahů UP_Ksely_sirsivztahy_12_2021.pdf

 
Vyhodnocení důsledků ÚP na ZPF a LPF UP_Ksely_dusledky_12_2021.pdf  
Územní plán obce Břežany II - pro společné jednání

Textová část návrhu územního plánu 

Textová část UP_BREZANYII_TEXT_09_2020.pdf
 Odůvodnění UP_BREZANYII_Oduvodneni_09_2020.pdf

Grafická část návrhu územního plánu

 Výkres základního členění UP_BREZANYII_zakladni_09_2020.pdf  
 Hlavní výkres UP_BREZANYII_hlavni_09_2020.pdf  
 Výkres veřejně prospěšných staveb UP_BREZANYII_vps_09_2020.pdf  
 Koordinační výkres UP_BREZANYII_koordinacni_09_2020.pdf  

 Výkres širších vztahů UP_BREZANYII_sirsivztahy_09_2020.pdf

 
Vyhodnocení důsledků ÚP na ZPF a LPF UP_BREZANYII_dusledky_09_2020.pdf  
ÚZEMNÍ PLÁN OBCE Přehvozdí - veřejné projednání

Textová část návrhu územního plánu 

Textová část UP_PREHVOZDI_TEXT_11_2021.pdf
 Odůvodnění UP_PREHVOZDI_Oduvodneni_11_2021.pdf

Grafická část návrhu územního plánu

 Výkres základního členění UP_PREHVOZDI_zakladni_11_2021.pdf  
 Hlavní výkres UP_PREHVOZDI_hlavni_11_2021.pdf  
 Výkres veřejně prospěšných staveb UP_PREHVOZDI_vps_11_2021.pdf  
 Koordinační výkres UP_PREHVOZDI_koordinacni_11_2021.pdf  

 Výkres širších vztahů UP_PREHVOZDI_sirsivztahy_11_2021.pdf

 
Vyhodnocení důsledků ÚP na ZPF a LPF UP_PREHVOZDI_dusledky_11_2021.pdf  
Koncepce inženýrských sítí UP_PREHVOZDI_site_11_2021.pdf  
ÚZEMNÍ PLÁN OBCE Přehvozdí

Textová část návrhu územního plánu 

Textová část UP_PREHVOZDI_TEXT_04_2020.pdf
 Odůvodnění UP_PREHVOZDI_Oduvodneni_04_2020.pdf

Grafická část návrhu územního plánu

 Výkres základního členění UP_PREHVOZDI_zakladni_04_2020.pdf  
 Hlavní výkres UP_PREHVOZDI_hlavni_04_2020.pdf  
 Výkres veřejně prospěšných staveb UP_PREHVOZDI_vps_04_2020.pdf  
 Koordinační výkres UP_PREHVOZDI_koordinacni_04_2020.pdf  

 Výkres širších vztahů UP_PREHVOZDI_sirsivztahy_04_2020.pdf

 
Vyhodnocení důsledků ÚP na ZPF a LPF UP_PREHVOZDI_dusledky_04_2020.pdf  
Koncepce inženýrských sítí UP_PREHVOZDI_site_04_2020.pdf  
 
ÚZEMNÍ PLÁN OBCE Tuchoraz - ZMĚNA č.4

Textová část návrhu územního plánu 

Textová část a odůvodnění UP_Tuchoraz_TEXTaOduvodneni_06_2019.pdf
 Srovnávací text UP_Tuchoraz_SROVNAVACITEXT_06_2019.pdf

Grafická část návrhu územního plánu

 Výkres neurbanizovaného území UP_Tuchoraz_neurbanizovane_uzemi_06_2019.pdf  
 Výkres využití území UP_Tuchoraz_vyuziti_uzemi_06_2019.pdf  
 Výkres veřejně prospěšných staveb UP_Tuchoraz_vps_06_2019.pdf  
 Koordinační výkres UP_Tuchoraz_koordinacni_06_2019.pdf  

 Výkres širších vztahů UP_Tuchoraz_sirsivztahy_06_2019.pdf

 
Vyhodnocení důsledků ÚP na ZPF a LPF UP_Tuchoraz_dusledky.pdf  
 
ÚZEMNÍ PLÁN OBCE Klučov - úplné znění po ZMĚNě č.4

Textová část návrhu územního plánu 

Textová část UP_Klucov_TEXT_11_2019.pdf

Grafická část návrhu územního plánu

 Hlavní výkres UP_Klucov-hlavni_11_2019.pdf  
 
ÚZEMNÍ PLÁN OBCE Klučov - ZMĚNA č.4

Textová část návrhu územního plánu 

Textová část UP_Klucov_TEXT_05_2019.pdf
 Odůvodnění UP_Klucov_ODUVODNENI_05_2019.pdf

Grafická část návrhu územního plánu

 Výkres základního členění UP_Klucov-zakladni_05_2019.pdf  
 Hlavní výkres UP_Klucov-hlavni_05_2019.pdf  
 Výkres veřejně prospěšných staveb UP_Klucov-vps_05_2019.pdf  
 Koordinační výkres UP_Klucov-koordinacni_05_2019.pdf  

 Výkres širších vztahů UP_Klucov-sirsivztahy_05_2019.pdf

 
Vyhodnocení důsledků ÚP na ZPF a LPF UP_Klucov-dusledky_05_2019.pdf  
 
ÚZEMNÍ PLÁN OBCE Tismice - úprava listopad 2019

Textová část návrhu územního plánu 

Textová část UP_Tismice_TEXT_11_2019.pdf

Grafická část návrhu územního plánu

 Výkres základního členění UP_Tismice_zakladni_11_2019.pdf  
 Hlavní výkres UP_Tismice_hlavni_11_2019.pdf  
 Výkres veřejně prospěšných staveb UP_Tismice_vps_11_2019.pdf  
 Koordinační výkres UP_Tismice_koordinacni_11_2019.pdf  
Výkres technické infrastruktury UP_Tismice_techinfra_11_2019.pdf
ÚZEMNÍ PLÁN OBCE Tismice

Textová část návrhu územního plánu 

Textová část UP_Tismice_TEXT.pdf

Grafická část návrhu územního plánu

 Výkres základního členění UP_Tismice_zakladni.pdf  
 Hlavní výkres UP_Tismice_hlavni.pdf  
 Výkres veřejně prospěšných staveb UP_Tismice_vps.pdf  
 Koordinační výkres UP_Tismice_koordinacni.pdf  
Výkres technické infrastruktury UP_Tismice_techinfra.pdf  
 
ÚZEMNÍ PLÁN OBCE VYKÁŇ - ZMĚNA Č.2 - úprava listopad 2019

Textová část návrhu územního plánu 

Textová část UP_Vykan-text_11_2019.pdf
Textová část - Úplné znění po vydání změny č. 2 z listopadu 2019 UP_Vykan-text-uplny_11_2019.pdf 

Grafická část návrhu územního plánu

 Výkres základního členění UP_Vykan-zakladni_11_2019.pdf  
 Hlavní výkres UP_Vykan-hlavni_11_2019.pdf  
 Koordinační výkres UP_Vykan-koordinacni_11_2019.pdf  
Vyhodnocení důsledků ÚP na ZPF a LPF UP_Vykan-dusledky_11_2019.pdf  
 
ÚZEMNÍ PLÁN OBCE VYKÁŇ - ZMĚNA Č.2 - úprava

Textová část návrhu územního plánu 

Textová část UP_Vykan-text_10_2019.pdf

Grafická část návrhu územního plánu

 Výkres základního členění UP_Vykan-zakladni_10_2019.pdf  
 Hlavní výkres UP_Vykan-hlavni_10_2019.pdf  
 Koordinační výkres UP_Vykan-koordinacni_10_2019.pdf  
Vyhodnocení důsledků ÚP na ZPF a LPF UP_Vykan-dusledky_10_2019.pdf  
 
ÚZEMNÍ PLÁN OBCE VYKÁŇ - ZMĚNA Č.2

Textová část návrhu územního plánu 

Textová část UP_Vykan-text_04_2019.pdf

Grafická část návrhu územního plánu

 Výkres základního členění UP_Vykan-zakladni_04_2019.pdf  
 Hlavní výkres UP_Vykan-hlavni_04_2019.pdf  
 Výkres veřejně prospěšných staveb UP_Vykan-vps_02_2017.pdf  
 Koordinační výkres UP_Vykan-koordinacni_04_2019.pdf  

 Výkres širších vztahů UP_Vykan-sirsivztahy_02_2017.pdf

 
Vyhodnocení důsledků ÚP na ZPF a LPF UP_Vykan-dusledky_02_2017.pdf  
Copyright © Město Český Brod, 2005-2023 | Přístupnost | GDPR | Kontakty | Mobilní verze | Administrace | vývoj MyWebdesign.cz
Cesbrod
TOPlist