Český BrodOficiální stránky města

Odbory - Územní plán města Český Brod

Schválený územní plán

Rozsudkem Krajského soudu v Praze č.j. 50 A 26/2017-47 ze dne 2. 3. 2018 došlo ke zrušení části Opatření obecné povahy - Územní plán Český Brod v ploše TI-04, jejíž součástí byly pozemky 480/2, 480/5, 480/6, 480/10 v katastrálním území Liblice u Českého Brodu. Na základě zrušení části územního plánu Český Brod ve výše uvedené ploše TI-04, jsou výše uvedené pozemky v současné době bez využití. Funkční využití těchto pozemků není s ohledem na výše uvedené ke dni 11.6.2018 určeno.

Zveřejněný územní plán je rovněž úplným zněním po vydané změně č. 1.

 Hlavní výkres územního plánu ve vektorovém tvaru v GISu města

Hlavní výkres územního plánu ve vektorovém tvaru
(v GISu je třeba vybrat vrstvu Územní plány v ní zaškrtnout co vás zajímá)

 Textová část návrhu územního plánu 
Textová část extcastup_21_01_2019.pdf
Tabulka záborů ZPF a PUPFL ZPF_21_01_2019.pdf
Grafická část návrhu územního plánu
Výkres základního členění vykzaklcl_21_01_2019.pdf  
Hlavní výkres hlvykres_21_01_2019.pdf  
Výkres veřejně prospěšných staveb vykverprosst_21_01_2019.pdf  
Výkres dopravy doprava_21_01_2019.pdf  
Vykres dopravy - pěší a cyklo doprava_pesi_a_cyklo_21_01_2019.pdf  

Výkres TI - zásobování vodou zasobovani_vodou_21_01_2019.pdf

 

Výkres TI - kanalizace kanalizace_21_01_2019.pdf

 

Výkres TI - zásobování plynem zasobovani_plynem_21_01_2019.pdf

 

Výkres TI - zásobování elektrickou energií zasobovani_elektrickou_energii_21_01_2019.pdf

 
Výkres TI - telekomunikace telekomunikace_21_01_2019.pdf  
Výkres životního prostředí zivotni_prostredi_21_01_2019.pdf  
Koordinační výkres koordvykres_21_01_2019.pdf  
Výkres širších vztahů vyksirvztah_21_01_2019.pdf  
Výkres předpokládaných záborů půdního fondu predpoklad_zaboru_pudniho_fondu_21_01_2019.pdf  
Základní urbanistická koncepce urbanisticka_koncepce_21_01_2019.pdf  
Hlavní výkres nad ortofotomapou hlvykres_nad_orto_21_01_2019.pdf  
Schema základní dopravní sítě - současný stav schema_zakl_dopr_site_21_01_2019.pdf  
Schema koncepce TI 1_20000 schema_koncepce_21_01_2019.pdf  
Archeologická a památková ochrana archeologove_a_pamatkari_21_01_2019.pdf  
Informativní výřez ÚP  s plochou SM informativni_vyrez_up_s_plochou_sm_21_01_2019.pdf  
 Vyhodnocení vlivů územního plánu na udržitelný rozvoj území
Textová část vvurudod150716.pdf
Schéma základní dopravní sítě - současný stav schemzakdoprsit150716.pdf
Schéma základní dopravní sítě - návrh schemzakdopsitnavrh150716.pdf

Schéma základní dopravní sítě - návrh upravený schemzakdopsitnavrhup150716.pdf

 

 

Copyright © Město Český Brod, 2005-2020 | Přístupnost | Kontakty | Mobilní verze | Administrace | vývoj MyWebdesign.cz
Cesbrod
TOPlist