Český BrodOficiální stránky města

Královský Brod 2018

Odbory - Územní plán města Český Brod

Schválený územní plán

Textová část návrhu územního plánu 
Textová část extcastup_20_12_2016.pdf
Tabulka záborů ZPF a PUPFL ZPF_20_12_2016.pdf
Grafická část návrhu územního plánu
Výkres základního členění vykzaklcl_20_12_2016.pdf  
Hlavní výkres hlvykres_20_12_2016.pdf  
Výkres veřejně prospěšných staveb vykverprosst_20_12_2016.pdf  
Výkres dopravy doprava_20_12_2016.pdf  
Vykres dopravy - pěší a cyklo doprava_pesi_a_cyklo_20_12_2016.pdf  

Výkres TI - zásobování vodou zasobovani_vodou_20_12_2016.pdf

 

Výkres TI - kanalizace kanalizace_20_12_2016.pdf

 

Výkres TI - zásobování plynem zasobovani_plynem_20_12_2016.pdf

 

Výkres TI - zásobování elektrickou energií zasobovani_elektrickou_energii_20_12_2016.pdf

 
Výkres TI - telekomunikace telekomunikace_20_12_2016.pdf  
Výkres životního prostředí zivotni_prostredi_20_12_2016.pdf  
Koordinační výkres koordvykres_20_12_2016.pdf  
Výkres širších vztahů vyksirvztah_20_12_2016.pdf  
Výkres předpokládaných záborů půdního fondu predpoklad_zaboru_pudniho_fondu_20_12_2016.pdf  
Základní urbanistická koncepce urbanisticka_koncepce_20_12_2016.pdf  
Hlavní výkres nad ortofotomapou hlvykres_nad_orto_20_12_2016.pdf  
Schema základní dopravní sítě - současný stav schema_zakl_dopr_site_20_12_2016.pdf  
Schema koncepce TI 1_20000 schema_koncepce_20_12_2016.pdf  
Archeologická a památková ochrana archeologove_a_pamatkari_20_12_2016.pdf  
 Vyhodnocení vlivů územního plánu na udržitelný rozvoj území
Textová část vvurudod150716.pdf
Schéma základní dopravní sítě - současný stav schemzakdoprsit150716.pdf
Schéma základní dopravní sítě - návrh schemzakdopsitnavrh150716.pdf

Schéma základní dopravní sítě - návrh upravený schemzakdopsitnavrhup150716.pdf

 

 

Copyright © Město Český Brod, 2005-2018 | Přístupnost | Kontakty | Mobilní verze | Administrace | vývoj MyWebdesign.cz
Cesbrod
TOPlist