Český BrodOficiální stránky města

Královský Brod 2018

Odbory - Územní plán města Český Brod

Schválený územní plán

Textová část návrhu územního plánu 
Textová část extcastup_20_12_2016.pdf
Tabulka záborů ZPF a PUPFL ZPF_20_12_2016.pdf
Grafická část návrhu územního plánu
Výkres základního členění vykzaklcl_20_12_2016.pdf  
Hlavní výkres hlvykres_20_12_2016.pdf  
Výkres veřejně prospěšných staveb vykverprosst_20_12_2016.pdf  
Výkres dopravy doprava_20_12_2016.pdf  
Vykres dopravy - pěší a cyklo doprava_pesi_a_cyklo_20_12_2016.pdf  

Výkres TI - zásobování vodou zasobovani_vodou_20_12_2016.pdf

 

Výkres TI - kanalizace kanalizace_20_12_2016.pdf

 

Výkres TI - zásobování plynem zasobovani_plynem_20_12_2016.pdf

 

Výkres TI - zásobování elektrickou energií zasobovani_elektrickou_energii_20_12_2016.pdf

 
Výkres TI - telekomunikace telekomunikace_20_12_2016.pdf  
Výkres životního prostředí zivotni_prostredi_20_12_2016.pdf  
Koordinační výkres koordvykres_20_12_2016.pdf  
Výkres širších vztahů vyksirvztah_20_12_2016.pdf  
Výkres předpokládaných záborů půdního fondu predpoklad_zaboru_pudniho_fondu_20_12_2016.pdf  
Základní urbanistická koncepce urbanisticka_koncepce_20_12_2016.pdf  
Hlavní výkres nad ortofotomapou hlvykres_nad_orto_20_12_2016.pdf  
Schema základní dopravní sítě - současný stav schema_zakl_dopr_site_20_12_2016.pdf  
Schema koncepce TI 1_20000 schema_koncepce_20_12_2016.pdf  
Archeologická a památková ochrana archeologove_a_pamatkari_20_12_2016.pdf  
 Vyhodnocení vlivů územního plánu na udržitelný rozvoj území
Textová část vvurudod150716.pdf
Schéma základní dopravní sítě - současný stav schemzakdoprsit150716.pdf
Schéma základní dopravní sítě - návrh schemzakdopsitnavrh150716.pdf

Schéma základní dopravní sítě - návrh upravený schemzakdopsitnavrhup150716.pdf

 

 

Návrh územního plánu po zapracování námitek 07/2016

Textová část návrhu územního plánu 
Textová část extcastup_15_07_2016.pdf
Tabulka záborů ZPF a PUPFL ZPF_15_07_2016.pdf
Grafická část návrhu územního plánu
 Výkres základního členění vykzaklcl_15_07_2016.pdf  
 Hlavní výkres hlvykres_15_07_2016.pdf  
 Hlavní výkres po rozhodnutí o námitkách hlvykresponam_15_07_2016.pdf  
 Výkres veřejně prospěšných staveb vykverprosst_15_07_2016.pdf  
 Koordinační výkres koordvykres_15_07_2016.pdf  

 Výkres širších vztahů vyksirvztah_15_07_2016.pdf

 

 Výkres dopravy doprava_15_07_2016.pdf

 

 Výkres dopravy - pěší a cyklo doprava_pesi_a_cyklo_15_07_2016.pdf

 

 Výkres TI - zásobování vodou zasobovani_vodou_15_07_2016.pdf

 
 Výkres TI - zásobování plynem zasobovani_plynem_15_07_2016.pdf  
 Výkres TI - zásobování elektrickou energií zasobovani_elektrickou_energii_15_07_2016.pdf  
 Výkres TI - telekomunikace telekomunikace_15_07_2016.pdf  
 Výkres TI - kanalizace kanalizace_15_07_2016.pdf  
 Výkres životního prostředí zivotni_prostredi_15_07_2016.pdf  
 Výkres předpokládaných záborů půdního fondu predpoklad_zaboru_pudniho_fondu_15_07_2016.pdf  
 Základní urbanistická koncepce urbanisticka_koncepce_15_07_2016.pdf  
 Schema koncepce TI 1_20000 schema_koncepce_15_07_2016.pdf  
 Archeologická a památková ochrana archeologove_a_pamatkari_15_07_2016.pdf  
 Vyhodnocení vlivů územního plánu na udržitelný rozvoj území
Textová část vvurudod150716.pdf
Schéma základní dopravní sítě - současný stav schemzakdoprsit150716.pdf
Schéma základní dopravní sítě - návrh schemzakdopsitnavrh150716.pdf

Schéma základní dopravní sítě - návrh upravený schemzakdopsitnavrhup150716.pdf

Kompletní DVD s druhým návrhem po zapracování připomínek ke stažení 

 

Návrh územního plánu k veřejnému projednání.

Textová část návrhu územního plánu 
Textová část extcastup_ 27_08_2014.pdf
Tabulka záborů ZPF a PUPFL zpf_ 27_08_2014.pdf
Grafická část návrhu územního plánu
 Výkres základního členění vykzaklcl_ 27_08_2014.pdf  
 Hlavní výkres hlvykres_ 27_08_2014.pdf  
 Výkres veřejně prospěšných staveb vykverprosst_ 27_08_2014.pdf  
 Koordinační výkres koordvykres_ 27_08_2014.pdf  

 Výkres širších vztahů vyksirvztah_ 27_08_2014.pdf

 

 Výkres dopravy doprava.pdf

 

 Výkres dopravy - pěší a cyklo doprava_pesi_a_cyklo.pdf

 

 Výkres TI - zásobování vodou zasobovani_vodou.pdf

 
 Výkres TI - zásobování plynem zasobovani_plynem.pdf  
 Výkres TI - zásobování elektrickou energií zasobovani_elektrickou_energii.pdf  
 Výkres TI - telekomunikace telekomunikace.pdf  
 Výkres životního prostředí zivotni_prostredi.pdf  
 Výkres předpokládaných záborů půdního fondu predpoklad_zaboru_pudniho_fondu.pdf  
 Základní urbanistická koncepce urbanisticka_koncepce.pdf  
 Schema základní dopravní sítě - stávající stav doprava_stavajici_stav.pdf  
 Schema základní dopravní sítě - I. návrh ÚP doprava_I._navrh_UP.pdf  
 Schema základní dopravní sítě - II. návrh ÚP ke společnému jednání doprava_pred_spol.pdf  
 Schema základní dopravní sítě - II. návrh ÚP zkoumaná varianta doprava_var_1.pdf  
 Schema základní dopravní sítě - II. návrh ÚP zkoumaná varianta doprava_var_2.pdf  
 Schema základní dopravní sítě - II. návrh ÚP po spol. jednání doprava_po_spol.pdf  
 Schema koncepce TI 1_20000 schema_koncepce.pdf  
 Archeologická a památková ochrana archeologove_a_pamatkari.pdf  
 Vyhodnocení vlivů územního plánu na udržitelný rozvoj území
Textová část vvurudod110114.pdf
Návrh stanoviska k přijatelnosti vlivů ÚP na ŽP navrhstanup.pdf
Schéma základní dopravní sítě - současný stav schemzakdoprsit.pdf
Schéma základní dopravní sítě - návrh schemzakdopsitnavrh2.pdf

Kompletní DVD s návrhem ke stažení 

 

Upravený návrh územního plánu města Český Brod

Textová část návrhu územního plánu 
Textová část extcastup.pdf
Tabulka záborů ZPF a PUPFL zpf.pdf
Grafická část návrhu územního plánu
 Výkres základního členění vykzaklcl.pdf
 Hlavní výkres hlvykres.pdf
 Výkres veřejně prospěšných staveb vykverprosst.pdf
 Koordinační výkres koordvykres.pdf
 Výkres širších vztahů vyksirvztah.pdf
Vyhodnocení vlivů územního plánu na udržitelný rozvoj území
Textová část vvurudod110114.pdf
Návrh stanoviska k přijatelnosti vlivů ÚP na ŽP navrhstanup.pdf
Schéma základní dopravní sítě - současný stav schemzakdoprsit.pdf
Schéma základní dopravní sítě - návrh schemzakdopsitnavrh.pdf

Kompletní DVD s návrhem ke stažení 

 

Územní plán města Český Brod

Územní plán města Český Brod - grafická část  uzplancesbrod.pdf 6591 kB

Vyhláška k územnímu plánu upceskybrod.pdf 1914 kB

Změna č.1 zmena1.pdf 312 kB

Vyhláška ke změně č.1 zmenaup01.pdf 198 kB

Změna č.2 zmena2.pdf 322 kB

Vyhláška ke změně č.2 zmenaup02.pdf 209 kB

Změna č.3 zmena3.pdf 290 kB

Vyhláška ke změně č.3 zmenaup03.pdf 197 kB

Změna č.5 zmena5.pdf 2418 kB

Vyhláška ke změně č.5 zmenaup05.pdf 88 kB

Změna č. 8 - část 1. zmup8-1.pdf 1996 kB zmup8-1.pdf 1996 kB

Změna č. 8 - část 2. zmup8-2.pdf 2010 kB zmup8-2.pdf 2010 kB

Vyhláška ke změně č. 8 vyhlzup8.pdf 145 kB vyhlzup8.pdf 145 kB

Copyright © Město Český Brod, 2005-2018 | Přístupnost | Kontakty | Mobilní verze | Administrace | vývoj MyWebdesign.cz
Cesbrod
TOPlist