Rozcestník: Odbory

Prodej hrobového zařízení

Prodej hrobového zařízení

Na hřbitově v Českém Brodě a ve Štolmíři se nacházejí opuštěná hrobová zařízení, která jsou určena k prodeji. V případě zájmu o koupi hrobového zařízení (náhrobní kameny, sochy, hrobové rámy apod.) kontaktujte prosím Odbor rozvoje města Český Brod, paní Blanku Šarochovou, tel: 321 612 169, GSM: 604 376 042, e-mail: sarochova@cesbrod.cz. Město nechá vyhotovit znalecký posudek na cenu hrobového zařízení. Konečnou kupní cenu hrobového zařízení tvoří cena znaleckého posudku + cena hrobového zařízení. Prodej hrobového zařízení je podmíněn pronájmem příslušného hrobového místa. Seznam hrobových zařízení (vč. fotografie) v majetku města určených k prodeji najdete ZDE a MAPA.

18.01.2023

Změna č. 3 Územního plánu Český Brod

 Textová část návrhu územního plánu 
Textová část textcast_03_2022.pdf
Tabulka záborů ZPF a PUPFL ZPF_03_2022.pdf
Grafická část návrhu územního plánu
Výkres základního členění vykzaklcl_03_2022.pdf  
Hlavní výkres hlvykres_03_2022.pdf  
Výkres veřejně prospěšných staveb vykverprosst_03_2022.pdf  
Výkres dopravy doprava_03_2022.pdf  
Vykres dopravy - pěší a cyklo doprava_pesi_a_cyklo_03_2022.pdf  

Výkres TI - zásobování vodou zasobovani_vodou_03_2022.pdf

 

Výkres TI - kanalizace kanalizace_03_2022.pdf

 

Výkres TI - zásobování plynem zasobovani_plynem_03_2022.pdf

 

Výkres TI - zásobování elektrickou energií zasobovani_elektrickou_energii_03_2022.pdf

 
Výkres TI - telekomunikace telekomunikace_03_2022.pdf  
Výkres životního prostředí zivotni_prostredi_03_2022.pdf  
Koordinační výkres koordvykres_03_2022.pdf  
Výkres širších vztahů vyksirvztah_03_2022.pdf  
Výkres předpokládaných záborů půdního fondu predpoklad_zaboru_pudniho_fondu_03_2022.pdf  
Základní urbanistická koncepce urbanisticka_koncepce_03_2022.pdf  
Hlavní výkres nad ortofotomapou hlvykres_nad_orto_03_2022.pdf  
Schema koncepce TI 1_20000 schema_koncepce_03_2022.pdf  
Archeologická a památková ochrana archeologove_a_pamatkari_03_2022.pdf  
21.10.2022

Podklady návrhů ke stanovení záplavových území

Podklady návrhu pro stanovení záplavového území vodního toku Bylanka

Průvodní zpráva Pruvodni_zprava_Bylanka.pdf

Podélný profil Podelny_profil_Bylanka.pdf

Situace Situace_Bylanka.pdf

Opatření obecné povahy OOP.pdf

Ostatní podklady

Podklady návrhu pro stanovení záplavového území vodního toku Bušinec

Průvodní zpráva Pruvodni_zprava_Businec.pdf

Podélný profil Podelny_profil_Businec.pdf

Situace Situace_Businec.pdf

Opatření obecné povahy OOP__Businec.pdf

01.06.2022

ZVEŘEJNĚNÍ INFORMACÍ O VÝSLEDCÍCH KONTROL ZA ROK 2021

Zveřejnění informací o výsledcích kontrol v souladu s § 26 zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád), provedených v průběhu roku 2021 pracovníky Odboru dopravy a Obecního živnostenského úřadu Města Český Brod.

Předmětem kontrol bylo dodržování povinností stanovených zákonem č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), včetně dozoru dalších právních předpisů: např.:

- zákon č. 65/2017 Sb., o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek, ve znění pozdějších předpisů,

- zákon č. 247/2006 Sb., o omezení provozu zastaváren a některých jiných provozoven v noční době, ve znění pozdějších předpisů,

- zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů,

- zákon č. 307/2013 Sb., o povinném značení lihu, ve znění pozdějších předpisů,

- zákon č. 159/1999 Sb., o některých podmínkách podnikání v oblasti cestovního ruchu, ve znění pozdějších předpisů,

- zákon č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů.

Kontrolovanými osobami byly podnikatelské subjekty se sídlem nebo živnostenskou provozovnou ve správním obvodu obecního úřadu obce s rozšířenou působností Český Brod.

Provedeno bylo celkem 53 kontrol, z toho 2 společné kontroly s Českou obchodní inspekcí.

Byly uloženy 3 pokuty v přestupkovém řízení v celkové výši 2.500,- Kč.

 

Předmětem kontrol bylo dodržování povinností stanovených zákonem č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů – výkon státního odborného dozoru podle § 81 a § 82.

Kontrolovanými subjekty jsou stanice měření emisí ve správním obvodu obecního úřadu obce s rozšířenou působností Český Brod.

Byla provedena 1 kontrola bez uložení správního trestu.

 

Předmětem kontrol bylo dodržování povinností stanovených zákonem č. 247/2000 Sb., o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů

Kontrolovanými subjekty jsou provozovatelé autoškol, kteří jsou registrovaní ve správním obvodu obecního úřadu obce s rozšířenou působností Český Brod.

Bylo provedeno 6 kontrol bez uložení správních trestů.

 

16.02.2022

Městské lesy

PEFC

 

Adresa: Vrátkov 78, 282 01 Český Brod
Telefon: +420 605 064 519, palivové dřevo + 420 723 469 064
Vedoucí: Ing. Jan Kopáček
E-mail: lesy@cesbrod.cz

 

16.09.2021
Copyright © Město Český Brod, 2005-2023 | Přístupnost | GDPR | Kontakty | Mobilní verze | Administrace | vývoj MyWebdesign.cz
Cesbrod
TOPlist