Odbory - Souhrnná provozní evidence - ovzduší

Upozornění pro právnické a fyzické osoby oprávněné k podnikání.

Upozornění se týká plnění ohlašovacích povinností plynoucích ze zákona č. 185/01 Sb., o odpadech a změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších změn a doplňků a předpisů souvisejících a zákona č. 86/02 Sb., o ochraně ovzduší a změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších změn a doplňků a předpisů souvisejících.

Upozornění na plnění ohlašovací povinnosti

Ovzduší - evidence a hlášení

INFORMACE pro plnění ohlašovací povinnosti za rok 2009

Adresa pro zasílání datových standardů: hlaseniovzdusi@cesbrod.cz

(v tomto případě je třeba zaslat kopii v listinné podobě)

 ·        Prostřednictvím datové schránky (v případě elektronického podpisu)

 ·        Písemně nebo osobně na adresu MěÚ či podatelnu, kdy toto podání  umožňuje nebo předepisuje zákon (viz podrobný popis Ohlašovací povinnost - informace)

Formulář :http://www.chmu.cz/uoco/emise/evidence/2009/pe_velke.html

Adresa pro písemný styk: Městský úřad Český Brod, Husovo nám. 70, 282 24 Český Brod

 Vzhledem ke změně legislativy IRZ, doporučujeme kontrolu plnění ohlašovacích povinností ve všech oblastech (odpady, voda, ovzduší, IRZ prostřednictvím stránek ISPOP a IRZ

www.ispop.cz

www.irz.cz

Ohlašovací povinnost - informace