-

Změna č. 3 Územního plánu Český Brod

 Textová část návrhu územního plánu 
Textová část textcast_03_2022.pdf
Tabulka záborů ZPF a PUPFL ZPF_03_2022.pdf
Grafická část návrhu územního plánu
Výkres základního členění vykzaklcl_03_2022.pdf  
Hlavní výkres hlvykres_03_2022.pdf  
Výkres veřejně prospěšných staveb vykverprosst_03_2022.pdf  
Výkres dopravy doprava_03_2022.pdf  
Vykres dopravy - pěší a cyklo doprava_pesi_a_cyklo_03_2022.pdf  

Výkres TI - zásobování vodou zasobovani_vodou_03_2022.pdf

 

Výkres TI - kanalizace kanalizace_03_2022.pdf

 

Výkres TI - zásobování plynem zasobovani_plynem_03_2022.pdf

 

Výkres TI - zásobování elektrickou energií zasobovani_elektrickou_energii_03_2022.pdf

 
Výkres TI - telekomunikace telekomunikace_03_2022.pdf  
Výkres životního prostředí zivotni_prostredi_03_2022.pdf  
Koordinační výkres koordvykres_03_2022.pdf  
Výkres širších vztahů vyksirvztah_03_2022.pdf  
Výkres předpokládaných záborů půdního fondu predpoklad_zaboru_pudniho_fondu_03_2022.pdf  
Základní urbanistická koncepce urbanisticka_koncepce_03_2022.pdf  
Hlavní výkres nad ortofotomapou hlvykres_nad_orto_03_2022.pdf  
Schema koncepce TI 1_20000 schema_koncepce_03_2022.pdf  
Archeologická a památková ochrana archeologove_a_pamatkari_03_2022.pdf  
21.10.2022

Úplné znění po změně č. 2, Územního plánu Český Brod

 Textová část návrhu územního plánu 
Textová část textcast_02_2021.pdf
Grafická část návrhu územního plánu
Výkres základního členění 2_01.pdf  
Hlavní výkres 2_02.pdf  
Výkres veřejně prospěšných staveb 2_03.pdf  
Výkres dopravy 2_04_1_.pdf  
Vykres dopravy - pěší a cyklo 2_04_2.pdf  

Výkres TI - zásobování vodou 2_05_1.pdf

 

Výkres TI - kanalizace 2_05_2.pdf

 

Výkres TI - zásobování plynem 2_05_3.pdf

 

Výkres TI - zásobování elektrickou energií 2_05_4.pdf

 
Výkres TI - telekomunikace 2_05_5.pdf  
Výkres životního prostředí 2_06.pdf  
Koordinační výkres 4_01.pdf  
Výkres širších vztahů 4_02.pdf  
Výkres předpokládaných záborů půdního fondu 4_03.pdf  
Základní urbanistická koncepce 4_04.pdf  
Hlavní výkres nad ortofotomapou 4_05.pdf  
Schema základní dopravní sítě - současný stav 4_06_1.pdf  
Schema základní dopravní sítě - 1. návrh ÚP 4_06_2.pdf  
Schema základní dopravní sítě - 2. návrh ÚP 4_06_3.pdf  
Schema základní dopravní sítě - 2. návrh ÚP dle VVURÚ 4_06_4.pdf  
Schema koncepce TI 1_20000 4_07.pdf  
Archeologická a památková ochrana 4_08.pdf  
Informativní výřez s plochou SM 4_09.pdf  
Informativní zákres parkovacího domu 4_10.pdf  
23.06.2021

Veřejné projednání návrhu změny č. 2 územního plánu Český Brod

 Textová část návrhu územního plánu 
Textová část textcast_01_2021.pdf
Grafická část návrhu územního plánu
Výkres základního členění vykzaklcl_01_2021.pdf  
Hlavní výkres hlvykres_01_2021.pdf  
Výkres veřejně prospěšných staveb vykverprosst_01_2021.pdf  
Výkres dopravy doprava_01_2021.pdf  
Vykres dopravy - pěší a cyklo doprava_pesi_a_cyklo_01_2021.pdf  

Výkres TI - zásobování vodou zasobovani_vodou_01_2021.pdf

 

Výkres TI - kanalizace kanalizace_01_2021.pdf

 

Výkres TI - zásobování plynem zasobovani_plynem_01_2021.pdf

 

Výkres TI - zásobování elektrickou energií zasobovani_elektrickou_energii_01_2021.pdf

 
Výkres TI - telekomunikace telekomunikace_01_2021.pdf  
Výkres životního prostředí zivotni_prostredi_01_2021.pdf  
Koordinační výkres koordvykres_01_2021.pdf  
Výkres širších vztahů vyksirvztah_01_2021.pdf  
Výkres předpokládaných záborů půdního fondu predpoklad_zaboru_pudniho_fondu_01_2021.pdf  
Základní urbanistická koncepce urbanisticka_koncepce_01_2021.pdf  
Hlavní výkres nad ortofotomapou hlvykres_nad_orto_01_2021.pdf  
Schema základní dopravní sítě - současný stav schema_zakl_dopr_site_01_2021.pdf  
Schema základní dopravní sítě - 1. návrh ÚP schema_zakl_dopr_site_1_navrh_01_2021.pdf  
Schema základní dopravní sítě - 2. návrh ÚP schema_zakl_dopr_site_2_navrh_01_2021.pdf  
Schema základní dopravní sítě - 2. návrh ÚP dle VVURÚ schema_zakl_dopr_site_2_navrh_dle_VVURU_01_2021.pdf  
Schema koncepce TI 1_20000 schema_koncepce_01_2021.pdf  
Archeologická a památková ochrana archeologove_a_pamatkari_01_2021.pdf  
09.02.2021

Pořízené a zaregistrované územní studie

Český Brod Jahodiště
Textová část návrhu územního plánu 
Kompletní textová část 1705_A0_TEXTOVA_CAST_komplet_cistopis.pdf
Grafická část návrhu územního plánu
Širší vztahy 1705_B11_SIRSI_VZTAHY_5000_A2_cistopis.pdf  
Širší vztahy - funkce 1705_B12_SIRSI_VZTAHY_fce_5000_A2_cistopis.pdf  
Ortofoto mapa 1705_B20_ORTO_1000_A1_cistopis.pdf  
Problémový výkres 1705_B30_PROBLEM_VYKRES_1000_A1_cistopis.pdf  
Hlavní výkres 1705_B40_HLAVNI_VYKRES_1000_A1_cistopis.pdf  
Řezy 1705_B50_REZY_840_420_cistopis.pdf  
Dopravní řešení (schéma) 1705_B61_DOPRAVA_2000_A2_cistopis.pdf  
Technická infrastruktura 1705_B62_TI_2000A_2_cistopis.pdf  
Způsob využití území (schéma) 1705_B63_VYKRES_VYUZITI_2000_A2_cistopis.pdf  
Soulad s územním plánem (schéma) 1705_B64_UP_SOULAD_5000_A3_cistopis.pdf  
Veřejná prostranství (schéma) 1705_B65_VP_2000_A2_cistopis.pdf  
Urbanistická kompozice (schéma) 1705_B66_KOMPOZICE_2000_A2_cistopis.pdf  
Detail náměstí 1705_B71_DET_NAMESTI_1000_A3_cistopis.pdf  
Detail obytné ulice 1705_B72_DET_OBYTNA_ULICE_200_A3_cistopis.pdf  
Náhledové perspektivy 1705_B73_NADHLED_3D_A2_cistopis.pdf  
 
Český Brod západ 
Textová část Tprzpr_28.11.2017.pdf  
Širší vztahy 01_sirsi_vztahy1_1_5000.pdf  
Ortofotomapa 1 02_ORTOFOTOMAPA1_1_1000.pdf  
Ortofotomapa 2 02_ORTOFOTOMAPA2_1_1000.pdf  
Současný stav 1 03_SOUCASNY_STAV1_1_1000.pdf  
Současný stav 2 03_SOUCASNY_STAV2_1_1000.pdf  
Současný stav v platném ÚP 1 04_SOUCASNY_STAV_V_PLATNEM_UP1_1_1000.pdf  
Současný stav v platném ÚP 2 04_SOUCASNY_STAV_V_PLATNEM_UP2_1_1000.pdf  
Současný stav majetkových vztahů 1 05_SOUCASNY_STAV_MAJETKOVYCH_VZTAHU1_1_1000.pdf  
Současný stav majetkových vztahů 2 05_SOUCASNY_STAV_MAJETKOVYCH_VZTAHU2_1_1000.pdf  
Hlavní výkres 1 06_HLAVNI_VYKRES1_1_1000.pdf  
Hlavní výkres 2 06_HLAVNI_VYKRES2_1_1000.pdf  
Průmět řešení do ortofotomapy 1 07_PRUMET_RESENI_DO_ORTOFOTOMAPY1_1_1000.pdf  
Průmět řešení do ortofotomapy 2 07_PRUMET_RESENI_DO_ORTOFOTOMAPY2_1_1000.pdf  
Veřejná prostranství a technická vybavenost 1 08_VEREJNA_PROSTRANSTVI_A_TECHNICKA_VYBAVENOST1_1_1000.pdf  
Veřejná prostranství a technická vybavenost 2 08_VEREJNA_PROSTRANSTVI_A_TECHNICKA_VYBAVENOST2_1_1000.pdf  
Průmět do ploch ÚP 1 09_PRUMET_DO_PLOCH_UP1_1_1000.pdf  
Průmět do ploch ÚP 2 09_PRUMET_DO_PLOCH_UP2_1_1000.pdf  
Odchylky od platného ÚP 1 10_ODCHYLKY_OD_PLATNEHO_UP1_1_1000.pdf  
Odchylky od platného ÚP 2 10_ODCHYLKY_OD_PLATNEHO_UP2_1_1000.pdf  
Průmět řešení do majetkových vztahů 1 11_PRUMET_RESENI_DO_MAJETKOVYCH_VZTAHU1_1_1000.pdf  
Průmět řešení do majetkových vztahů 2 11_PRUMET_RESENI_DO_MAJETKOVYCH_VZTAHU2_1_1000.pdf  
 Český Brod Kounická
Textová část 180513_TZ.pdf  
Textová část - přílohy 180513_TZ_prilohy.pdf  
Titulka 00_TITULKA.pdf  
Situace širších vztahů 01_Situace_sirsich_vztahu.pdf  
Ortofoto 02_Ortofoto.pdf  
Problémový výkres 03_Problemovy_vykres.pdf  
Hlavní výkres 04_Hlavni_vykres.pdf  
Dopravní koncept 05_Dopravni_koncept.pdf  
Zdravotně technické instalace 06_ZTI.pdf  
Elektrika 07_ELE.pdf  
Vizualizace 1 08_VIZO.pdf  
Vizualizace 2 09_VIZO_2.pdf  
Liblické předměstí

Územní studie Liblicke_predmesti_studie_20180709_komplet_final.pdf

 

03.07.2018

Schválený územní plán

Rozsudkem Krajského soudu v Praze č.j. 50 A 26/2017-47 ze dne 2. 3. 2018 došlo ke zrušení části Opatření obecné povahy - Územní plán Český Brod v ploše TI-04, jejíž součástí byly pozemky 480/2, 480/5, 480/6, 480/10 v katastrálním území Liblice u Českého Brodu. Na základě zrušení části územního plánu Český Brod ve výše uvedené ploše TI-04, jsou výše uvedené pozemky v současné době bez využití. Funkční využití těchto pozemků není s ohledem na výše uvedené ke dni 11.6.2018 určeno.

Zveřejněný územní plán je rovněž úplným zněním po vydané změně č. 1.

 Hlavní výkres územního plánu ve vektorovém tvaru v GISu města

Hlavní výkres územního plánu ve vektorovém tvaru
(v GISu je třeba vybrat vrstvu Územní plány v ní zaškrtnout co vás zajímá)

 Textová část návrhu územního plánu 
Textová část extcastup_21_01_2019.pdf
Tabulka záborů ZPF a PUPFL ZPF_21_01_2019.pdf
Grafická část návrhu územního plánu
Výkres základního členění vykzaklcl_21_01_2019.pdf  
Hlavní výkres hlvykres_21_01_2019.pdf  
Výkres veřejně prospěšných staveb vykverprosst_21_01_2019.pdf  
Výkres dopravy doprava_21_01_2019.pdf  
Vykres dopravy - pěší a cyklo doprava_pesi_a_cyklo_21_01_2019.pdf  

Výkres TI - zásobování vodou zasobovani_vodou_21_01_2019.pdf

 

Výkres TI - kanalizace kanalizace_21_01_2019.pdf

 

Výkres TI - zásobování plynem zasobovani_plynem_21_01_2019.pdf

 

Výkres TI - zásobování elektrickou energií zasobovani_elektrickou_energii_21_01_2019.pdf

 
Výkres TI - telekomunikace telekomunikace_21_01_2019.pdf  
Výkres životního prostředí zivotni_prostredi_21_01_2019.pdf  
Koordinační výkres koordvykres_21_01_2019.pdf  
Výkres širších vztahů vyksirvztah_21_01_2019.pdf  
Výkres předpokládaných záborů půdního fondu predpoklad_zaboru_pudniho_fondu_21_01_2019.pdf  
Základní urbanistická koncepce urbanisticka_koncepce_21_01_2019.pdf  
Hlavní výkres nad ortofotomapou hlvykres_nad_orto_21_01_2019.pdf  
Schema základní dopravní sítě - současný stav schema_zakl_dopr_site_21_01_2019.pdf  
Schema koncepce TI 1_20000 schema_koncepce_21_01_2019.pdf  
Archeologická a památková ochrana archeologove_a_pamatkari_21_01_2019.pdf  
Informativní výřez ÚP  s plochou SM informativni_vyrez_up_s_plochou_sm_21_01_2019.pdf  
 Vyhodnocení vlivů územního plánu na udržitelný rozvoj území
Textová část vvurudod150716.pdf
Schéma základní dopravní sítě - současný stav schemzakdoprsit150716.pdf
Schéma základní dopravní sítě - návrh schemzakdopsitnavrh150716.pdf

Schéma základní dopravní sítě - návrh upravený schemzakdopsitnavrhup150716.pdf

 

 

05.01.2017
Copyright © Město Český Brod, 2005-2023 | Přístupnost | GDPR | Kontakty | Mobilní verze | Administrace | vývoj MyWebdesign.cz
Cesbrod
TOPlist