PROGRAM NA REKONSTRUKCI A OPRAVY FASÁD NEMOVITOSTÍ V MPZ ČESKÝ BROD 2023

Město Český Brod vypisuje dotační řízení na rekonstrukce a opravy fasád nemovitostí v městské památkové zóně Český Brod z rozpočtu města na rok 2023. Uzávěrka příjmu žádostí je 3. 4. 2023. Podmínky přidělení dotací jsou uvedeny v přílohách.

 

Výzva 2023 Vyzva_Fasady_MPZ_2023.pdf
Program 2023 Pravidla_Fasady_MPZ.pdf
Smlouva Navrh_smlouvy_Fasady_MPZ.doc
Čestné prohlášení Cestne_prohlaseni_2023.doc
Formulář Formular_fasady_2023.xlsx
01.02.2023

PROGRAMY PODPORY SPORTU, KULTURY A VOLNÉHO ČASU PRO ROK 2023

PROGRAM Č. 1 - ZABEZPEČENÍ PRAVIDELNÉ ČINNOSTI NNO (NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ)
 • Výzva Vyzva_P1_2023.pdf
 • Programy 1_Programy_sportu_kultury_a_volneho_casu_2022.pdf
 • Statut fondu 1_Statut_fond_sportu_kultury_a_volneho_casu_2022.pdf
 • Smlouva 1_Smlouva_programy_sportu_kultury_a_volneho_casu_2022.pdf
 • Formuláře 1_Formulare_programy_sportu_kultury_a_volneho_casu_2022.xlsx
 • Čestné prohlášení Prohlaseni_2022.pdf
PROGRAM Č. 2 - PODPORA TRADIČNÍCH AKCÍ MĚSTA, VYBRANÝCH FOREM PRÁCE I S NEORGANIZOVANÝMI DĚTMI, MLÁDEŽÍ A SENIORY, REPREZENTACE MĚSTA
 • Výzva Vyzva_P2_2023.pdf
 • Programy 1_Programy_sportu_kultury_a_volneho_casu_2022.pdf
 • Statut fondu 1_Statut_fond_sportu_kultury_a_volneho_casu_2022.pdf
 • Smlouva 1_Smlouva_programy_sportu_kultury_a_volneho_casu_2022.pdf
 • Formuláře 1_Formulare_programy_sportu_kultury_a_volneho_casu_2022.xlsx
 • Čestné prohlášení Prohlaseni_2022.pdf
 
PROGRAM Č. 3 - PODPORA INVESTIČNÍCH A NEINVESTIČNÍCH AKCÍ NNO

Pro rok 2023 nebude výzva vyhlášena!!

Zastupitelstvo města Český Brod na svém 2. řádném zasedání dne 28.11.2022 vydalo Usnesení č. 20/2022 TiskUsneseni_20_2022.pdf, kterým rozhodlo o nevyhlášení výzvy v Programu č.3, Podpora investičních a neinvestičních akcí NNO v roce 2023 z Fondu sportu, kultury a volného času města Český Brod. 

11.01.2023

PROGRAM NA REKONSTRUKCI A OPRAVY FASÁD NEMOVITOSTÍ V MPZ ČESKÝ BROD 2022

Město Český Brod vypisuje dotační řízení na rekonstrukce a opravy fasád nemovitostí v městské památkové zóně Český Brod z rozpočtu města na rok 2022. Uzávěrka příjmu žádostí je 1. 4. 2022. Podmínky přidělení dotací jsou uvedeny v přílohách.

 

Výzva 2022 Vyzva_Fasady_MPZ_2022.pdf
Program 2022 Pravidla_Fasady_MPZ.pdf
Smlouva Navrh_smlouvy_Fasady_MPZ.doc
Formulář Formular_fasady_2022.xlsx
14.02.2022

Dokládání výpisu z evidence skutečných majitelů k žádosti o poskytnutí dotace

Upozorňujeme žadatele, že v souvislosti s nabytím účinnosti zákona č. 37/2021 Sb., o evidenci skutečných majitelů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZESM“) a v souladu s novelizovaným ustanovením § 10a odst. 3 písm. f) bodu 2 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, došlo od 1. 6. 2021 ke změně právní úpravy minimálních náležitostí, které musí obsahovat žádost o dotaci.

read more » 10.02.2022

Návod na povolení stahování příloh v prohlížeči Chrome

V nejnovějších verzích prohlížeče Google Chrome je automaticky zakázáno stahování některých typů přiloh.

Pokud potřebujete stáhnout formuláře typu .xlsx nebo .doc je třeba povolit pro stránku www.cesbrod.cz stahování těchto příloh:

V levé části obrazovky na ikonce zámku rozkliknout nabídku "Nastavení webu"

Poté v nabídce vyhledat položku "Nezabezpečený obsah" a zde zvolit "Povolit"

Nastavení je platné pouze pro stránky www.cesbrod.cz

22.12.2021

PROGRAMY PODPORY SPORTU, KULTURY A VOLNÉHO ČASU PRO ROK 2022

PROGRAM Č. 1 - ZABEZPEČENÍ PRAVIDELNÉ ČINNOSTI NNO (NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ)
 • Výzva Vyzva_P1_2022.pdf
 • Programy 1_Programy_sportu_kultury_a_volneho_casu_2022.pdf
 • Statut fondu 1_Statut_fond_sportu_kultury_a_volneho_casu_2022.pdf
 • Smlouva 1_Smlouva_programy_sportu_kultury_a_volneho_casu_2022.pdf
 • Formuláře 1_Formulare_programy_sportu_kultury_a_volneho_casu_2022.xlsx
 • Čestné prohlášení Prohlaseni_2022.pdf

 

PROGRAM Č. 2 - PODPORA TRADIČNÍCH AKCÍ MĚSTA, VYBRANÝCH FOREM PRÁCE I S NEORGANIZOVANÝMI DĚTMI, MLÁDEŽÍ A SENIORY, REPREZENTACE MĚSTA
 • Výzva Vyzva_P2_2022.pdf
 • Programy 1_Programy_sportu_kultury_a_volneho_casu_2022.pdf
 • Statut fondu 1_Statut_fond_sportu_kultury_a_volneho_casu_2022.pdf
 • Smlouva 1_Smlouva_programy_sportu_kultury_a_volneho_casu_2022.pdf
 • Formuláře 1_Formulare_programy_sportu_kultury_a_volneho_casu_2022.xlsx
 • Čestné prohlášení Prohlaseni_2022.pdf

 

 
PROGRAM Č. 3 - PODPORA INVESTIČNÍCH A NEINVESTIČNÍCH AKCÍ NNO
22.12.2021

PROGRAMY PODPORY SPORTU, KULTURY A VOLNÉHO ČASU PRO ROK 2021

Program č. 1 - Zabezpečení pravidelné činnosti NNO (nestátních neziskových organizací)

Zastupitelstvo města Český Brod na svém 11. řádném zasedání dne 13. 5. 2020 vydalo usnesení č. 64/2020 Usneseni_642020.pdf , kterým schválilo dodatek č. 1 k Programům podpory sportu, kultury a volného času. Dodatek nabyl účinnosti 14. 5. 2020. Plné znění dodatku zde. Dodatek_200513.pdf

Zastupitelstvo města Český Brod na svém 18. řádném zasedání dne 16. 6. 2021 vydalo usnesení č. 45/2021 TiskUsneseni_45-2021.pdf , kterým schválilo dodatek č. 2 k Programům podpory sportu, kultury a volného času. Dodatek nabyl účinnosti 17. 6. 2021. Plné znění dodatku zde. Dodatek2.pdf

Zápis hodnotící komiseZDE. Zapis_z_jednani_hodnotici_komise_P1_2021.pdf

Program č. 2 - Podpora tradičních akcí města, vybraných forem práce i s neorganizovanými dětmi, mládeží a seniory, reprezentace města

Zastupitelstvo města Český Brod na svém 11. řádném zasedání dne 13. 5. 2020 vydalo usnesení č. 64/2020 Usneseni_642020.pdf , kterým schválilo dodatek č. 1 k Programům podpory sportu, kultury a volného času. Dodatek nabyl účinnosti 14. 5. 2020. Plné znění dodatku zde. Dodatek_200513.pdf

Zastupitelstvo města Český Brod na svém 18. řádném zasedání dne 16. 6. 2021 vydalo usnesení č. 45/2021 TiskUsneseni_45-2021.pdf , kterým schválilo dodatek č. 2 k Programům podpory sportu, kultury a volného času. Dodatek nabyl účinnosti 17. 6. 2021. Plné znění dodatku zde. Dodatek2.pdf

Zápis hodnotící komiseZDE. Zapis_hodnotici_komise_P22021.pdf

Program č. 3 - PODPORA INVESTIČNÍCH A NEINVESTIČNÍCH AKCÍ NNO

Zastupitelstvo města Český Brod na svém 11. řádném zasedání dne 13. 5. 2020 vydalo usnesení č. 64/2020 usneseni_642020.pdf, kterým schválilo dodatek č. 1 k Programům podpory sportu, kultury a volného času. Dodatek nabyl účinnosti 14. 5. 2020. Plné znění dodatku zde Dodatek_k_Programum_podpory_sportu_kultury_a_volneho_casu.pdf

Zastupitelstvo města Český Brod na svém 18. řádném zasedání dne 16. 6. 2021 vydalo usnesení č. 45/2021 TiskUsneseni_45-2021.pdf , kterým schválilo dodatek č. 2 k Programům podpory sportu, kultury a volného času. Dodatek nabyl účinnosti 17. 6. 2021. Plné znění dodatku zde Dodatek2.pdf

Zápis hodnotící komiseZDE. Zapis_hodnotici_komise_P32021.pdf

01.06.2021

PROGRAM NA REKONSTRUKCI A OPRAVY FASÁD NEMOVITOSTÍ V MPZ ČESKÝ BROD 2021

Město Český Brod vypisuje dotační řízení na rekonstrukce a opravy fasád nemovitostí v městské památkové zóně Český Brod z rozpočtu města na rok 2021. Uzávěrka příjmu žádostí je 1. 4. 2021. Podmínky přidělení dotací jsou uvedeny v přílohách.

 • Výzva Vyzva_Fasady_MPZ_2021.pdf
 • Pravidla Pravidla_Fasady_MPZ_2021.pdf
 • Smlouva Navrh__smlouvy_Fasady_MPZ._2021.doc
 • Formulář Formular_Fasady_MPZ_2021.docx
11.02.2021
Copyright © Město Český Brod, 2005-2023 | Přístupnost | GDPR | Kontakty | Mobilní verze | Administrace | vývoj MyWebdesign.cz
Cesbrod
TOPlist