Odbory - Odbor rozvoje

Prodej hrobového zařízení

Prodej hrobového zařízení

Na hřbitově v Českém Brodě a ve Štolmíři se nacházejí opuštěná hrobová zařízení, která jsou určena k prodeji. V případě zájmu o koupi hrobového zařízení (náhrobní kameny, sochy, hrobové rámy apod.) kontaktujte prosím Odbor rozvoje města Český Brod, paní Blanku Šarochovou, tel: 321 612 169, GSM: 604 376 042, e-mail: sarochova@cesbrod.cz. Město nechá vyhotovit znalecký posudek na cenu hrobového zařízení. Konečnou kupní cenu hrobového zařízení tvoří cena znaleckého posudku + cena hrobového zařízení. Prodej hrobového zařízení je podmíněn pronájmem příslušného hrobového místa.

Seznam hrobových zařízení (vč. fotografie) v majetku města určených k prodeji

Mapa hrobových zařízení - hřbitov Český Brod

Mapa hrobových zařízení - hřbitov Štolmíř

(k prodeji žlutě vyznačené)

Technické standardy pro vodohospodářský majetek města Český Brod

Rada města schválila nový dokument Technické standardy pro vodohospodářský majetek města Český Brod.  V technických standardech je popsáno poskytování podkladů provozovatele vodohospodářské sítě, schvalování, vyjádření k projektové dokumentaci, její obsah a jednotlivé technické požadavky na provedení vodovodních a kanalizačních řadů, vodovodních a kanalizačních přípojek, objektů na vodovodní a stokové sítí, podmínky převzetí vodohospodářského majetku do provozování provozovatelem, požadavky na geodetické zaměření staveb, a jejich předávání provozovateli a informace vlastníkovi, telemetrie a seznam právních norem a předpisů.

Generel vodovodů a kanalizací

Generel kanalizace

A.1_Pruvodni_zprava.pdf
A.7_Napojení rozvojových ploch_část 1-3
A.7_Napojení rozvojových ploch_část 4
Preh_HDT_situace
Preh_sit_stok_site – D4
Preh_sit_stok_site – dle hydraulicstav
Preh_sit_stok_site – dle materialu
Preh_sit_stok_site – dle profilu
Preh_sit_stok_site – dle stari
Preh_sit_stok_site – dle stavebtechstav
Preh_sit_stok_site

 

GENEREL vodovodů

A.1_pruvodni_zprava
A.4_Napojení rozvojových ploch
Preh_sit_hydrantů
Preh_sit_vodovodu - dle čísel řadů
Preh_sit_vodovodu - dle stáří
Preh_sit_vodovodu - dle Staveb-Tech_stav
Preh_sit_vodovodu

Návrh etapizace výstavby kanalizace

Preh_HDT_situace
Situace_etapizace_et_I
Situace_etapizace_et_II
Situace_etapizace_et_III

NÁVRH ETAPIZACE VÝSTAVBY vodovodů

Etapizace_etapa_I
Etapizace_etapa_II
Etapizace_etapa_III
Preh_sit_UP_rozvojových_ploch - vodovod