Český BrodOficiální stránky města

Odbory - Dokumenty ke stažení

Informace pro poskytovatele nebo zprostředkovatele spotřebitelských úvěrů

Informace pro poskytovatele nebo zprostředkovatele spotřebitelských úvěrů

Dne 01.12.2016 nabývá účinnosti zákon č. 257/2016 Sb., zákon o spotřebitelském úvěru a zákon č. 258/2016 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o spotřebitelském úvěru, který se významně dotýká i zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání ve znění pozdějších předpisů (dále jen živnostenský zákon).

Poskytování a zprostředkování spotřebitelského úvěru a činnost akreditovaných osob podle zákona upravujícího spotřebitelský úvěr se převádí mimo režim živnostenského podnikání ode dne 01.12.2016. 

Tiskopisy pro registraci vozidel a vydávání řidičských průkazů

Potvrzení o odevzdání řidičského průkazu nebo mezinárodního řidičského průkazu 21f2.pdf 136 kB

Žádost o vydání mezinárodního řidičského průkazu 23f8.pdf 120 kB

Žádost o vydání nového dokladu k vozidlu Zadvydnovdokvoz.pdf 639 kB)

Žádost o vyřazení silničního vozidla z provozu Zadvyrsilvozzprov.pdf 636 kB

Žádost o zápis změny vlastníka nebo provozovatele silničního vozidla Zadzapzmvlastsv.pdf 640 kB

Žádost o zápis změn údajů v registru silničních vozidel Zadzapzmudvregsv.pdf 646 kB

Žádost o zápis silničního vozidla do registru silničních vozidel Zadzapsvdoregsv.pdf 665 kB

Žádost o vydání tabulky s registrační značkou na vývoz Zadvydtabsregznnavyvoz.pdf 631 kB

Žádost o poskytnutí údajů z registru silničních vozidel Zadposkudzregsv.pdf 621 kB

Oznámení o ztrátě, zničení nebo odcizení tabulky s registrační značkou Oznztrznodtabsregzn.pdf 632 kB

Formuláře ke stažení - živnostenský úřad

Žádost o vydání výpisu ze živnostenského rejstříku zadovypzeZR.pdf 94 kB

Žádost o výpis z evidence zemědělského podnikatele zadovypzEZP.pdf 169 kB

Žádost o zápis PO do evidence zemědělského podnikatele zadozapPOdoEZP.doc 116 kB

Příloha k žádosti o zápis PO do evidence zemědělského podnikatele prilzadzapEZP.doc 56 kB

Oznámení změny skutečností PO v evidenci zemědělského podnikatele oznzmPOvEZP.doc 114 kB

Žádost o vyřazení PO z evidence zemědělského podnikatele zadovyrPOzEZP.doc 75 kB

Žádost o zápis FO do evidence zemědělského podnikatele zadozapFOdoEZP.doc 82 kB

Oznámení změny skutečností FO v evidenci zemědělského podnikatele oznzmFOvEZP.doc 76 kB

Žádost o vyřazení FO z evidence zemědělského podnikatele zadovyrFOzEZP.doc 61 kB

Jednotný registrační formulář

Změna Jednotných registračních formulářů k 1. 8. 2010

Jednotný registrační formulář (dále jen JRF) nahrazuje různé typy formulářů pro podání, které podnikatel musel učinit před vstupem do podnikání, ale i během podnikání, a to na živnostenském úřadě, finančním úřadě, příslušné správě sociálního pojištění, Úřadu práce a zdravotní pojišťovně. Požadované náležitosti z jednotlivých úřadů se sjednotily do jednoho formuláře, zpřehlednily se pro podnikatele a současně se odstranilo opakované vyplňování totožných, zejména identifikačních údajů na registračních či přihlašovacích formulářích určených pro všechny dotčené orgány.

Copyright © Město Český Brod, 2005-2020 | Přístupnost | Kontakty | Mobilní verze | Administrace | vývoj MyWebdesign.cz
Cesbrod
TOPlist