Odbory - Nabídka hrobových zařízení

Prodej hrobového zařízení

Prodej hrobového zařízení

Na hřbitově v Českém Brodě a ve Štolmíři se nacházejí opuštěná hrobová zařízení, která jsou určena k prodeji. V případě zájmu o koupi hrobového zařízení (náhrobní kameny, sochy, hrobové rámy apod.) kontaktujte prosím Odbor rozvoje města Český Brod, paní Blanku Šarochovou, tel: 321 612 169, GSM: 604 376 042, e-mail: sarochova@cesbrod.cz. Město nechá vyhotovit znalecký posudek na cenu hrobového zařízení. Konečnou kupní cenu hrobového zařízení tvoří cena znaleckého posudku + cena hrobového zařízení. Prodej hrobového zařízení je podmíněn pronájmem příslušného hrobového místa.

Seznam hrobových zařízení (vč. fotografie) v majetku města určených k prodeji

Mapa hrobových zařízení - hřbitov Český Brod

Mapa hrobových zařízení - hřbitov Štolmíř

(k prodeji žlutě vyznačené)