Odbory - Ovzduší

VYHLÁŠENÍ SMOGOVÉ SITUACE

VYHLÁŠENÍ SMOGOVÉ SITUACE

Pro území Středočeského kraje byla z důvodu vysokých koncentrací suspendovaných částic PM10 vyhlášena smogová situace (Vydáno ve středu 15.02.2017.) Alespoň na polovině stanic reprezentativních pro toto území překročil 12hodinový klouzavý průměr koncentrací suspendovaných částic PM10 informativní prahovou hodnotu (IPH) 100 mikrogramů/m3 a ve výhledu 24h není předpokládán jeho pokles pod IPH. Aktuální koncentrace na stanicích smogového varovného a regulačního systému jsou uvedeny zde. Celé znění zde.

ODVOLÁNÍ SMOGOVÉ SITUACE

ODVOLÁNÍ SMOGOVÉ SITUACE

Pro území Středočeského kraje byla 2.2.2017 z důvodu vysokých koncentrací suspendovaných částic PM10 vyhlášena smogová situace. Odvolána byla druhý den 3.2.2017 v 15:50 hodin. Aktuální informace o stavu ovzduší naleznete zde. Celé znění zprávy zde.

06.02.2017 Ovzduší

VYHLÁŠENÍ SMOGOVÉ SITUACE

VYHLÁŠENÍ SMOGOVÉ SITUACE

Pro území Středočeského kraje byla z důvodu vysokých koncentrací suspendovaných částic PM10 vyhlášena smogová situace. 
Alespoň na polovině stanic reprezentativních pro toto území překročil 12hodinový klouzavý průměr koncentrací suspendovaných částic PM10 informativní prahovou hodnotu (IPH) 100 mikrogramů/m3 a ve výhledu 24h není předpokládán jeho pokles pod IPH. Aktuální koncentrace na stanicích smogového varovného a regulačního systému jsou uvedeny zde.

Od zítřka si mohou znečišťovatelé zažádat o dotaci na odstranění zápachu provozu nebo na snížení emisí těžkých kovů

Od zítřka si mohou znečišťovatelé zažádat o dotaci na odstranění zápachu provozu nebo na snížení emisí těžkých kovů

Tisková zpráva ze dne 4.2.2016:
Ministerstvo životního prostředí přichází s možností řešení pro provozovny a podniky, které obtěžují obyvatele měst a obcí zápachem nebo zamořují životní prostředí olovem, arsenem, kadmiem, niklem nebo rtutí. Od zítřka proto spolu se Státním fondem životního prostředí ČR zahajuje Výzvu č. 1/2016 pro předkládání žádostí o poskytnutí podpory v rámci Národního programu Životní prostředí. Celkem 50 milionů korun z národních peněz půjde zejména na pořízení technologií ke snížení emisí pachových látek nebo vybraných těžkých kovů, tedy na výbavu provozů nad rámec povinností daných evropskou i národní legislativou.

 

JAK VYBRAT KOTEL NA TUHÁ PALIVA?

JAK VYBRAT KOTEL NA TUHÁ PALIVA?

Kotle na tuhá paliva se již v možnostech regulace a provozním komfortu přibližují kotlům plynovým...
Na rozdíl od starších zařízení tohoto druhu jsou však moderní kotle na pelety, uhlí či dřevo také daleko komplikovanější a jejich koupě není jednoduchá.

Vydaná závazná stanoviska

Vydaná závazná stanoviska
(Poskytování informací dle ustanovení § 30 odst. 1 písm. f) zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší)

Stanoviska vydaná roku 2023 (do 23.3.)  2023.pdf  
Stanoviska vydaná roku 2022  2022.pdf  
Stanoviska vydaná roku 2021 2021.pdf
Stanoviska vydaná roku 2020  2020.pdf  
Stanoviska vydaná roku 2019 2019.pdf  
Stanoviska vydaná roku 2018 2018.pdf  
Stanoviska vydaná roku 2017  2017.pdf  
Stanoviska vydaná roku 2016 2016.pdf  
Stanoviska vydaná roku 2015  2015.pdf
Stanoviska vydaná roku 2014  2014.pdf
Stanoviska vydaná roku 2013 2013.pdf
Stanoviska vydaná roku 2012 2012.pdf
06.08.2014 Ovzduší

Příjem žádostí do Nové zelené úsporám 2013

nová zelená úsporámOd pondělí 12. srpna 2013 se začínají přijímat žádosti v první výzvě programu Nová zelená úsporám, určené pro rodinné domy. Výzva je zaměřena na tři typy opatření – na snižování energetické náročnosti stávajících rodinných domů (zateplení - čím nižší energetická náročnost budovy po realizaci opatření, tím vyšší podpora), na výstavbu rodinných domů s velmi nízkou energetickou náročností a na efektivní využití zdrojů energie - např. na výměnu zdrojů tepla na tuhá a vyjmenovaná kapalná fosilní paliva za efektivní, ekologicky šetrné zdroje (kotle na biomasu, krbová kamna na biomasu, tepelná čerpadla, plynové kondenzační kotle, solární systém na ohřev teplé vody  a přitápění).

Podrobná informace

13.08.2013 Ovzduší