Odbory - Dokumenty ke stažení

Nové Programy podpory pro kulturu, sport a volnočasové aktivity

obrZastupitelstvo města schválilo nový dotační program 25.1.2012. Tyto programy jsou rozděleny na dvě části: Zabezpečení pravidelné činnosti Nestátních neziskových organizací  (NNO) a Podpora tradičních akcí pro občany Českého Brodu, vybraných forem práce i s neorganizovanými dětmi, mládeží a seniory, reprezentace města organizovaných fyzickými i právnickými osobami.

Programy se týkají neinvestičních akcí. Novinkou v Programu 1 je odevzdání výroční zprávy.

Žádosti je nutno odevzdat nebo zaslat do 29.2.2012.

výzva | programy | žádost

Přidělování finančních prostředků neziskovým organizacím

www.lidovky.czVýzva 1. kola k žádostem o přidělení finančních prostředků zájmovým organizacím (dle Pravidel pro použití finančních prostředků pro zájmové organizace z rozpočtu města Český Brod pro rok 2011)

Žadatelé, nejpozději do 28.2.2011, předloží svou žádost, která musí obsahovat řádně vyplněný a podepsaný originál formuláře v 1 vyhotovení a povinné přílohy také v 1 vyhotovení.

Celé znění výzvy 1. kola Formulář Manuál Pravidla pro použití fin. prostředků