-

Jednotný registrační formulář

JEDNOTNÝ REGISTRAČNÍ FORMULÁŘ

Jednotný registrační formulář (dále jen JRF) nahrazuje různé typy formulářů pro podání, které podnikatel musel učinit před vstupem do podnikání, ale i během podnikání, a to na živnostenském úřadě, finančním úřadě, příslušné správě sociálního pojištění, Úřadu práce a zdravotní pojišťovně. Požadované náležitosti z jednotlivých úřadů se sjednotily do jednoho formuláře, zpřehlednily se pro podnikatele a současně se odstranilo opakované vyplňování totožných, zejména identifikačních údajů na registračních či přihlašovacích formulářích určených pro všechny dotčené orgány.

Ministerstvo průmyslu a obchodu ve spolupráci s dotčenými resorty (Ministerstvem financí, Ministerstvem práce a sociálních věcí, Ministerstvem zdravotnictví) vypracovalo dva základní typy jednotných registračních formulářů, a to v rozdělení pro právnickou a fyzickou osobu. Tento typ formuláře o 2 stránkách lze využít při podání podle živnostenského zákona i pro základní registraci na finančním úřadě, správě sociálního zabezpečení, Úřadu práce a zdravotní pojišťovně.

Aplikaci k vytvoření a odeslání elektronického JRF naleznete na https://www.rzp.cz/elpod.html

Formuláře a více informaci naleznete na https://www.mpo.cz/cz/podnikani/zivnostenske-podnikani/crm-jednotny-registracni-formular/jednotny-registracni-formular---234081/

28.08.2020

Informace pro poskytovatele nebo zprostředkovatele spotřebitelských úvěrů

Informace pro poskytovatele nebo zprostředkovatele spotřebitelských úvěrů

Dne 01.12.2016 nabývá účinnosti zákon č. 257/2016 Sb., zákon o spotřebitelském úvěru a zákon č. 258/2016 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o spotřebitelském úvěru, který se významně dotýká i zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání ve znění pozdějších předpisů (dále jen živnostenský zákon).

Poskytování a zprostředkování spotřebitelského úvěru a činnost akreditovaných osob podle zákona upravujícího spotřebitelský úvěr se převádí mimo režim živnostenského podnikání ode dne 01.12.2016. 

read more » 22.11.2016

Tiskopisy pro registraci vozidel a vydávání řidičských průkazů

Potvrzení o odevzdání řidičského průkazu nebo mezinárodního řidičského průkazu 21f2.pdf 136 kB

Žádost o vydání mezinárodního řidičského průkazu 23f8.pdf 120 kB

Žádost o vydání nového dokladu k vozidlu Zadvydnovdokvoz.pdf 639 kB)

Žádost o vyřazení silničního vozidla z provozu Zadvyrsilvozzprov.pdf 636 kB

Žádost o zápis změny vlastníka nebo provozovatele silničního vozidla Zadzapzmvlastsv.pdf 640 kB

Žádost o zápis změn údajů v registru silničních vozidel Zadzapzmudvregsv.pdf 646 kB

Žádost o zápis silničního vozidla do registru silničních vozidel Zadzapsvdoregsv.pdf 665 kB

Žádost o vydání tabulky s registrační značkou na vývoz Zadvydtabsregznnavyvoz.pdf 631 kB

Žádost o poskytnutí údajů z registru silničních vozidel Zadposkudzregsv.pdf 621 kB

Oznámení o ztrátě, zničení nebo odcizení tabulky s registrační značkou Oznztrznodtabsregzn.pdf 632 kB

08.10.2012
Copyright © Město Český Brod, 2005-2023 | Přístupnost | GDPR | Kontakty | Mobilní verze | Administrace | vývoj MyWebdesign.cz
Cesbrod
TOPlist