-

Datová schránka města Český Brod

Datové schránkyID datové schránky Města Český Brod:
jgqbsve

Zprovozněna: 1. 11. 2009

Typ datové schránky: orgán veřejné moci 

Zákon č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, rozšiřuje možnosti komunikace s úřady (doručování a podání) o nový způsob, prostřednictvím datových schránek. Dále také definuje, kdy a za jakých podmínek lze doručit dokument do datové schránky.

 

Přípustné formáty přijímané do datové schránky

 • pdf (Portable Document Format)
 • PDF/A (Portable Document Format for the Long-term Archiving)
 • xml (Extensible Markup Language Document)
 • fo/zfo (602XML Filler dokument)
 • html/htm (Hypertext Markup Language Document)
 • odt (Open Document Text)
 • ods (Open Document Spreadsheet)
 • odp (Open Document Presentation)
 • txt (prostý text)
 • rtf (Rich Text Format)
 • doc (MS Word Document)
 • xls (MS Excel Spreadsheet)
 • ppt (MS PowerPoint Presentation)
 • jpg/jpeg/jfif (Joint Photographic Experts Group File Interchange Format)
 • png (Portable Network Graphics)
 • tiff (Tagged Image File Format)
 • gif (Graphics Interchange Format)
 • mpegl/mpeg2 (Moving Picture Experts Group Phase 1/Phase 2)
 • wav (Waveform Audio Format)
 • mp2/mp3 (MPEG-1 Audio Layer 2/Layer 3)
 • isdoc/isdocx (Information System Document) verze 5.2 a vyšší 

Nejsou přípustné volně spustitelné a komprimované soubory.

Na vstupu do informačního systému budou též vyloučeny přílohy obsahující škodlivý kód.

Datové zprávy jsou elektronickou poštou přijímány v rozsahu povoleném pro provoz Informačního systému datových schránek, tj. do velikosti 1 TB.

 

Zřízení datové schránky pro občany a podnikající subjekty mimo obchodní rejstřík

V případě, že má občan či podnikatel zájem si dobrovolně zřídit datovou schránku a komunikovat s naším úřadem, tak lze navštívit pracoviště Czech POINT, kde může zdarma podat žádost o zřízení datové schránky. Dle zákona mu do tří dnů od podání žádosti doručí Česká pošta na jeho adresu trvalého pobytu přístupové údaje pro jeho datovou schránku. Od této chvíle lze začít komunikovat s úřady elektronickou formou. Na pracovištích Czech POINT lze také požádat o znovuzaslání či zneplatnění přístupových údajů, popřípadě požádat o zrušení datové schránky.

Mnoho užitečných informací k datovým schránkám je k dispozici na Informačním webu datových schránek: www.datoveschranky.info

27.11.2013