Úplné znění po změně č. 2, Územního plánu Český Brod

 Textová část návrhu územního plánu 
Textová část textcast_02_2021.pdf
Grafická část návrhu územního plánu
Výkres základního členění 2_01.pdf  
Hlavní výkres 2_02.pdf  
Výkres veřejně prospěšných staveb 2_03.pdf  
Výkres dopravy 2_04_1_.pdf  
Vykres dopravy - pěší a cyklo 2_04_2.pdf  

Výkres TI - zásobování vodou 2_05_1.pdf

 

Výkres TI - kanalizace 2_05_2.pdf

 

Výkres TI - zásobování plynem 2_05_3.pdf

 

Výkres TI - zásobování elektrickou energií 2_05_4.pdf

 
Výkres TI - telekomunikace 2_05_5.pdf  
Výkres životního prostředí 2_06.pdf  
Koordinační výkres 4_01.pdf  
Výkres širších vztahů 4_02.pdf  
Výkres předpokládaných záborů půdního fondu 4_03.pdf  
Základní urbanistická koncepce 4_04.pdf  
Hlavní výkres nad ortofotomapou 4_05.pdf  
Schema základní dopravní sítě - současný stav 4_06_1.pdf  
Schema základní dopravní sítě - 1. návrh ÚP 4_06_2.pdf  
Schema základní dopravní sítě - 2. návrh ÚP 4_06_3.pdf  
Schema základní dopravní sítě - 2. návrh ÚP dle VVURÚ 4_06_4.pdf  
Schema koncepce TI 1_20000 4_07.pdf  
Archeologická a památková ochrana 4_08.pdf  
Informativní výřez s plochou SM 4_09.pdf  
Informativní zákres parkovacího domu 4_10.pdf  
23.06.2021

Technické standardy pro vodohospodářský majetek města Český Brod

Rada města schválila nový dokument Technické standardy pro vodohospodářský majetek města Český Brod.  Cesky_Brod_Technicke_standardy_VH_majetku.pdf V technických standardech je popsáno poskytování podkladů provozovatele vodohospodářské sítě, schvalování, vyjádření k projektové dokumentaci, její obsah a jednotlivé technické požadavky na provedení vodovodních a kanalizačních řadů, vodovodních a kanalizačních přípojek, objektů na vodovodní a stokové sítí, podmínky převzetí vodohospodářského majetku do provozování provozovatelem, požadavky na geodetické zaměření staveb, a jejich předávání provozovateli a informace vlastníkovi, telemetrie a seznam právních norem a předpisů.

09.06.2021

Veřejné projednání návrhu změny č. 2 územního plánu Český Brod

 Textová část návrhu územního plánu 
Textová část textcast_01_2021.pdf
Grafická část návrhu územního plánu
Výkres základního členění vykzaklcl_01_2021.pdf  
Hlavní výkres hlvykres_01_2021.pdf  
Výkres veřejně prospěšných staveb vykverprosst_01_2021.pdf  
Výkres dopravy doprava_01_2021.pdf  
Vykres dopravy - pěší a cyklo doprava_pesi_a_cyklo_01_2021.pdf  

Výkres TI - zásobování vodou zasobovani_vodou_01_2021.pdf

 

Výkres TI - kanalizace kanalizace_01_2021.pdf

 

Výkres TI - zásobování plynem zasobovani_plynem_01_2021.pdf

 

Výkres TI - zásobování elektrickou energií zasobovani_elektrickou_energii_01_2021.pdf

 
Výkres TI - telekomunikace telekomunikace_01_2021.pdf  
Výkres životního prostředí zivotni_prostredi_01_2021.pdf  
Koordinační výkres koordvykres_01_2021.pdf  
Výkres širších vztahů vyksirvztah_01_2021.pdf  
Výkres předpokládaných záborů půdního fondu predpoklad_zaboru_pudniho_fondu_01_2021.pdf  
Základní urbanistická koncepce urbanisticka_koncepce_01_2021.pdf  
Hlavní výkres nad ortofotomapou hlvykres_nad_orto_01_2021.pdf  
Schema základní dopravní sítě - současný stav schema_zakl_dopr_site_01_2021.pdf  
Schema základní dopravní sítě - 1. návrh ÚP schema_zakl_dopr_site_1_navrh_01_2021.pdf  
Schema základní dopravní sítě - 2. návrh ÚP schema_zakl_dopr_site_2_navrh_01_2021.pdf  
Schema základní dopravní sítě - 2. návrh ÚP dle VVURÚ schema_zakl_dopr_site_2_navrh_dle_VVURU_01_2021.pdf  
Schema koncepce TI 1_20000 schema_koncepce_01_2021.pdf  
Archeologická a památková ochrana archeologove_a_pamatkari_01_2021.pdf  
09.02.2021

ZVEŘEJNĚNÍ INFORMACÍ O VÝSLEDCÍCH KONTROL ZA ROK 2020

Zveřejnění informací o výsledcích kontrol v souladu s § 26 zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád), provedených v průběhu roku 2020 pracovníky Odboru dopravy a Obecního živnostenského úřadu Města Český Brod.

Předmětem kontrol bylo dodržování povinností stanovených zákonem č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), včetně dozoru dalších právních předpisů: např.:

- zákon č. 65/2017 Sb., o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek, ve znění pozdějších předpisů,

- zákon č. 247/2006 Sb., o omezení provozu zastaváren a některých jiných provozoven v noční době, ve znění pozdějších předpisů,

- zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů,

- zákon č. 307/2013 Sb., o povinném značení lihu, ve znění pozdějších předpisů,

- zákon č. 159/1999 Sb., o některých podmínkách podnikání v oblasti cestovního ruchu, ve znění pozdějších předpisů,

- zákon č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů.

Kontrolovanými osobami byly podnikatelské subjekty se sídlem nebo živnostenskou provozovnou ve správním obvodu obecního úřadu obce s rozšířenou působností Český Brod.

Provedeno bylo celkem 66 kontrol, z toho 4 společné kontroly s Českou obchodní inspekcí.

Byly uloženy 3 pokuty v přestupkovém řízení v celkové výši 2.500,- Kč.

Předmětem kontrol bylo dodržování povinností stanovených zákonem č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů – výkon státního odborného dozoru podle § 81 a § 82.

Kontrolovanými subjekty jsou stanice měření emisí ve správním obvodu obecního úřadu obce s rozšířenou působností Český Brod.

Nebyla provedena žádná kontrola.

Předmětem kontrol bylo dodržování povinností stanovených zákonem č. 247/2000 Sb., o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů

Kontrolovanými subjekty jsou provozovatelé autoškol, kteří jsou registrovaní ve správním obvodu obecního úřadu obce s rozšířenou působností Český Brod.

Nebyla provedena žádná kontrola.

03.02.2021

Stav vyhotovení řidičských průkazů

Datum podání žádosti Řidičské průkazy              STANDARD  Řidičské průkazy           BLESK      Digitální karty
14.03.2023   připraveno k výdeji  
13.03.2023   připraveno k výdeji  
09.03.2023 připraveno k výdeji   připraveno k výdeji
08.03.2023 připraveno k výdeji   připraveno k výdeji
07.03.2023 připraveno k výdeji připraveno k výdeji připraveno k výdeji
06.03.2023 připraveno k výdeji připraveno k výdeji připraveno k výdeji
03.03.2023 připraveno k výdeji připraveno k výdeji  
02.03.2023 připraveno k výdeji    
01.03.2023 připraveno k výdeji připraveno k výdeji připraveno k výdeji
28.02.2023 připraveno k výdeji   připraveno k výdeji
27.02.2023 připraveno k výdeji připraveno k výdeji připraveno k výdeji
23.02.2023     připraveno k výdeji
22.02.2023 připraveno k výdeji připraveno k výdeji připraveno k výdeji
21.02.2023 připraveno k výdeji   připraveno k výdeji
20.02.2023 připraveno k výdeji připraveno k výdeji připraveno k výdeji
16.02.2023 připraveno k výdeji    
15.02.2023 připraveno k výdeji připraveno k výdeji  připraveno k výdeji
14.02.2023 připraveno k výdeji    
13.02.2023 připraveno k výdeji  připraveno k výdeji  připraveno k výdeji 
08.02.2023 připraveno k výdeji připraveno k výdeji  
07.02.2023 připraveno k výdeji připraveno k výdeji připraveno k výdeji
06.02.2023 připraveno k výdeji připraveno k výdeji připraveno k výdeji
02.02.2023 připraveno k výdeji    
01.02.2023 připraveno k výdeji připraveno k výdeji  
31.01.2023 připraveno k výdeji připraveno k výdeji připraveno k výdeji
30.01.2023 připraveno k výdeji připraveno k výdeji připraveno k výdeji
25.01.2023 připraveno k výdeji připraveno k výdeji připraveno k výdeji
24.01.2023 připraveno k výdeji    
23.01.2023 připraveno k výdeji   připraveno k výdeji
19.01.2023 připraveno k výdeji připraveno k výdeji  
18.01.2023 připraveno k výdeji   připraveno k výdeji
17.01.2023 připraveno k výdeji připraveno k výdeji  
16.01.2023 připraveno k výdeji připraveno k výdeji připraveno k výdeji
13.01.2023 připraveno k výdeji    
12.01.2023 připraveno k výdeji    
11.01.2023 připraveno k výdeji připraveno k výdeji připraveno k výdeji
04.11.2020

5. aktualizace ÚAP ORP Český Brod 2020

Textová část
Textová část textcast_06_2021.pdf
Příloha textové části textcastpriloha1_06_2021.pdf
Grafická část
Výkres hodnot vykres_hodnot_2020.pdf
Výkres limitů - ostatní vykres_limitu_ostatni_2020.pdf
Výkres limitů - technické vykres_limitu_technicke_2020.pdf
Výkres záměru vykres_zameru_2020.pdf 
Výkres problémů vykres_problemu_2020.pdf 
Technická infrastruktura
Telekomunikace telekomunikace_2020.pdf
Elektřina elektrina_2020.pdf
Plyn plyn_2020.pdf
Vodovody vodovody_2020.pdf 
Kanalizace kanalizace_2020.pdf 
Ostatní ostatni_2020.pdf 
19.10.2020
Copyright © Město Český Brod, 2005-2023 | Přístupnost | GDPR | Kontakty | Mobilní verze | Administrace | vývoj MyWebdesign.cz
Cesbrod
TOPlist