Odbory - Dokumenty ke stažení

Zhodnocení vybavení Liblic kompostéry a pořízení štěpkovače

štěpkovačVyhodnocení Pilotního  projektu  „Snížení objemu směsného komunálního odpadu a využití biologicky rozložitelného odpadu ve městě Český Brod“

Vybavením domácností kompostéry v Liblicích došlo ke snížení objemu směsného komunálního odpadu, při kontrolách svozových nádob se biologicky rozložitelný odpad vyskytoval jen ojediněle.   Rovněž tak došlo ke snížení  objemu směsného komunálního odpadu a využití biologicky rozložitelného odpadu (zejména odpadů z údržby zeleně z veřejných prostranství a zahrad občanů) v ostatních částech města Český Brod.

Díky pořízení štěpkovače bylo zpracováno a následně využito k parkovým úpravám  v roce 2006  12 t  a v roce 2007 37 t  biologicky rozložitelného odpadu.  

kompletní zpráva ke stažení