-

Elektronická podatelna

Elektronická adresa:

epodatelna@cesbrod.cz

Náležitosti elektronického podání:

 • Elektronické podání musí být opatřeno zaručeným elektronickým podpisem.
 • Nemusí být podepsáno zaručeným elektronickým podpisem za podmínky, že podání je do 5 dnů potvrzeno, popřípadě doplněno písemně nebo ústně do protokolu anebo v elektronické podobě podepsané zaručeným elektronickým podpisem.
 • Nemusí být podepsáno zaručeným elektronickým podpisem v případě, že se jedná o žádost o informaci podle zákona 106/1999 Sb.
 • Technické parametry přijímaných datových zpráv:

  formát *.txt (prostý text)
  formát *.htm, *.html (hypertextový dokument)
  formát *.rtf (rich text format)
  formát *.doc (soubory softwarového produktu Microsoft Word)
  formát *.xls (soubory softwarového produktu Microsoft Excel)
  formát *.jpg, *.tif, *.gif (grafický formát)
  formát *.pdf (soubory softwarového produktu Adobe Acrobat)
  formát *.xml 

  Datové zprávy jsou přijímány případně i v dalších formátech kompatibilních s MS Office 2000 a vyššími.
  Datové zprávy 20 MB.
 • Datové zprávy na technických nosičích  nepřijímáme.

Pravidla potvrzování doručení datových zpráv:

Doručení datové zprávy se odesilateli potvrzuje, pokud je možné z přijaté datové zprávy zjistit elektronickou adresu odesilatele. Součástí zprávy o potvrzení je:

- datum a čas, kdy byla datová zpráva doručena
- evidenční číslo datové zprávy přidělené elektronickou podatelnou.
- zaručený elektronický podpis oprávněného zaměstnance městského úřadu

Vzorová zpráva o potvrzení doručení datové zprávy:„Váš dopis ze dne dd.mm.rrrr byl přijat dne dd.mm.rrrr hh:mm:ss pod evidenčním číslem x/rrrr.“

Pokud neobdržíte zprávu o potvrzení doručení datové zprávy, vaše podání nebylo doručeno.

Postup v případě zjištění výskytu škodlivého kódu u přijaté datové zprávy:

Datová zpráva, u které byl zjištěn škodlivý kód není zpracovávána. Pokud z přijaté datové zprávy lze zjistit elektronickou adresu odesilatele, je na tuto adresu zaslán informativní email se zprávou, že doručená zpráva obsahovala virus, a proto není považována za řádně doručenou.

27.11.2013