Životní situace - Majetek města

Zápůjčka inventáře města

1. Identifikační číslo  
2. Kód  
3. Pojmenování (název)
životní situace
Žádost o zápůjčku inventáře města Český Brod.
4. Základní informace
k životní situaci
Město Český Brod disponuje majetkem, který je možno zapůjčit na pořádání společenských akcí. Jedná se o prodejní stánek 11ks, pivní sety (lavice se stolem) 5ks, altán velký 1ks, altán malý 1ks, stůl oválný (plast) 10ks, židle (plast) 50ks, mobilní zábrany (plast) 10 ks.
5. Kdo je oprávněn v této
věci jednat (podat žádost
apod.)
Žadatel musí být fyzickou nebo právnickou osobou  starší 18 let (způsobilou k  právním úkonům) a nesmí mít závazky vůči městu Český Brod a musí být zástupcem společnosti, která má o zápůjčku zájem.
6. Jaké jsou podmínky
a postup pro řešení životní
situace
 
7. Jakým způsobem zahájit
řešení životní situace

Žadatel musí vyplnit písemnou žádost o výpůjčce inventáře a

A) zaslat poštou na adresu Město Český Brod – odbor rozvoje (Blanka Šarochová), náměstí Husovo 70, 282 01 Český Brod

B) předat do podatelny nám. Arnošta z Pardubic 56, Český Brod

C) zaslat mailem na adresu sarochova@cesbrod.cz

8. Na které instituci životní
situaci řešit
Město Český Brod, náměstí Husovo 70, 282 01 Český Brod
9. Kde, s kým a kdy životní
situaci řešit
Kde: Město Český Brod, náměstí Husovo 70, Český Brod
S kým: odbor rozvoje, Blanka Šarochová tel. 321 612 169, 604 376 042,  sarochova@cesbrod.cz
Kdy: hodiny pro veřejnost ( pondělí a středa 8.00 – 17.00 hod.)
10. Jaké doklady je nutné mít
s sebou
Písemnou žádost obsahující: předmět zápůjčky, počet kusů, termín zápůjčky, odpovědná osoba za zapůjčené předměty. Žádost bude podepsána statutárním orgánem a pokud bude povolení vyřizovat jiná osoba bude jednáno na základě plné moci.
11. Jaké jsou potřebné
formuláře a kde jsou
k dispozici
Neformalizovaná písemná žádost.
Žádost o zapůjčení inventáře města Český Brod
12. Jaké jsou poplatky a jak je
lze uhradit
Poplatek za zápůjčku je účtován dle platného ceníku schváleného RM dne 03.06.2015 č. usnesení 219/2015.
Ceník zápůjček inventáře Města Český Brod
13. Jaké jsou lhůty
pro vyřízení
Ihned pokud není na požadovaný inventář evidovaná rezervace.
14. Kteří jsou další účastníci
(dotčení) řešení životní
situace
 
15. Jaké další činnosti jsou po
žadateli požadovány

Poplatek za zápůjčku je nutno uhradit před převzetím zápůjčky na pokladně Města Český Brod v úředních hodinách pro veřejnost:

pondělí 8 - 11, 12 - 17 hod.
úterý 8 - 11, 12 - 14:30 hod.
středa 8 - 11, 12 - 17 hod.
čtvrtek 8 - 11, 12 - 14:30 hod.
pátek 8 - 11, 12 - 13:00 hod.
16. Elektronická služba,
kterou lze využít
sarochova@cesbrod.cz
17. Podle kterého právního
předpisu se postupuje
 
18. Jaké jsou související
předpisy
 
19. Jaké jsou opravné
prostředky a jak se
uplatňují
 
20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností Náhrada vzniklé škody uvedením do předchozího stavu nebo peněžním plněním.
21. Nejčastější dotazy  
22. Další informace  
23. Informace o popisovaném
postupu (o řešení životní
situace) je možné získat
také z jiných zdrojů nebo
v jiné formě
 
24. Související životní situace
a návody, jak je řešit
 
25. Za správnost popisu
odpovídá útvar
Odbor rozvoje Města Český Brod.
26. Kontaktní osoba Blanka Šarochová, tel. 321612169, 604 376 042
e-mail: sarochova@cesbrod.cz
27. Popis je zpracován podle
právního stavu ke dni
28.1.2019
28. Popis byl naposledy
aktualizován
28.1.2019
29. Datum konce platnosti
popisu
Konec platnosti návodu není stanoven.
30. Případná upřesnění
a poznámky k řešení
životní situace
 

Ohlášení poškození majetku ve vlastnictví města

1. Identifikační číslo  
2. Kód  
3. Pojmenování (název)
životní situace
Ohlášení poškození majetku ve vlastnictví města.
4. Základní informace
k životní situaci

Město Český Brod vlastní majetek :

místní komunikace – vozovky, chodníky, dopravní značení, zařízení na komunikacích vpusti, zábradlí …

veřejné osvětlení – sloupy, svítidla, zapínací body, rozvody

zeleň – stromy, keře, parky, vybavení dětských hřišť, lavičky, koše …

vodovody – potrubní rozvody, vodojem, zdroje vody

kanalizace – potrubní rozvody, čerpací stanice, ČOV

budovy – budovy úřadu, bytové domy, ostatní budovy

lesy – lesní porosty, lesní cesty, propustky, hájovna

voda - vodní plochy – pivovarský a Štolmířský rybník, studně

Občan zjistí poškození nebo závadu, která z různých důvodů nevyhovuje bezpečnému používání nebo provozu nebo ohrožuje životní prostředí

5. Kdo je oprávněn v této
věci jednat (podat žádost
apod.)
Každý občan, organizace či orgány
6. Jaké jsou podmínky
a postup pro řešení životní
situace

Každý majetek má svého správce, nebo provozovatele.

místní komunikace – Technické služby Český Brod

veřejné osvětlení – Technické služby Český Brod

zeleň – Technické služby Český Brod

vodovody – 1. SčV a.s.

kanalizace – 1.SčV a.s.

budovy úřadu, bytové domy, č.p.1, kino, budovy nemocnice – Mě.Ú. Český Brod, odbor rozvoje

areál ZZN – Mě. Ú. Český Brod, odbor rozvoje

budovy škol – příslušné příspěvkové organizace

penzion Anna –  Anna Český Brod, sociální služby pro seniory

budova TS - Technické služby Český Brod

lesy – vedoucí městských lesů – Ing. Kopáček

voda - vodní plochy –  Český rybářský svaz, Místní organizace Český Brod

studny -  odbor životního prostředí

Oznámení  o poškození se sděluje příslušnému správci, provozovateli nebo nájemci majetku, případně městu Český Brod – Odbor rozvoje

7. Jakým způsobem zahájit
řešení životní situace
Osobním jednáním, telefonicky, e-mailem, písemně
8. Na které instituci životní
situaci řešit

Technické služby Český Brod, ředitel Ing. Miroslav Kruliš, mob. 739 462 941

1.SčV , a.s. poruchová služba tel. 840 111 322

Anna Český Brod, sociální služby pro seniory tel., 321 622 257, ředitelka Ing. Lucie Hovorková

Základní škola Český Brod, Žitomířská 885, okres Kolín, tel. 321 622 446, ředitel Mgr. Jiří Slavík

Základní škola Český Brod, Tyršova 68, okres Kolín, tel. 321 622 496, ředitel Mgr. Martin Dušek

Mateřská škola Český Brod, Sokolská 1313, okres Kolín, tel. 321 622 997, ředitelka Jaroslava Jelínková

Mateřská škola Český Brod, Kolárova 71, okres Kolín, tel. 321 622 100, ředitelka Mgr. Jiřina Zumrová

Mateřská škola Český Brod – Liblice, Lstibořská 183, okres Kolín, tel. 321 622 523, ředitelka Bc. Jitka Majerová

Český rybářský svaz, Místní organizace Český Brod, Vlastimil Kolář mob. 116 087 798, Ing. Jan Maštalka mob. 777 067 206

správa budov – odbor rozvoje - mob. 737 642 361

vedoucí městských lesů, Vrátkov 78 – Ing. Jan Kopáček tel. 321 622 733, mob. 724 728 450

odbor životního prostředí, Ing. Rostislav Vodička, tel. 321 612 181, mob. 602 334, 233

Město Český Brod – odbor rozvoje – pan Jiří Jeník, tel. 321 612 155, 737 642 361

9. Kde, s kým a kdy životní
situaci řešit

Kde: v sídle nebo provozu příslušných organizací

Technické služby Český Brod, Palackého 339, Český Brod – ředitel Ing. Kruliš, tel. 321 622 730, e-mail: krulis@ceskybrod.cz

1.SčV , a.s., středisko Český Brod, Liblice, poruchová služba tel. 840 111 322    

Anna Český Brod, sociální služby pro seniory tel. 321 622 257

Základní škola Český Brod,Žitomířská 885, okres Kolín, tel. 321 622 446, ředitel Mgr. Jiří Slavík

Základní škola Český Brod, Tyršova 68, okres Kolín, tel. 321 622 496, ředitel Mgr. Martin Dušek

Mateřská škola Český Brod, Sokolská 1313, okres Kolín, tel. 321 622 997, ředitelka Jaroslava Jelínková

Mateřská škola Český Brod, Kolárova 71, okres Kolín, tel. 321 622 100,ředitelka Mgr. Jiřina Zumrová

Mateřská škola Český Brod – Liblice, Lstibořská 183, okres Kolín, tel. 321 622 523, ředitelka Bc. Jitka Majerová

Český rybářský svaz, Místní organizace Český Brod, Vlastimil Kolář mob. 116 087 798, Ing. Jan Maštalka mob. 777 067 206

správa budov – odbor rozvoje - mob. 737 642 361

budovy nemocnice – odbor rozvoje - mob. 737 642 361

vedoucí městských lesů Vrátkov 78 – Ing. Jan Kopáček tel. 321 622 733, mob. 724 728 450odbor životního prostředí, Ing. Rostislav Vodička, tel. 321 612 181, mob. 602 334, 233

Město Český Brod – odbor rozvoje – pan Jiří Jeník, tel. 321 612 155, 737 642 361

10. Jaké doklady je nutné mít
s sebou
žádné
11. Jaké jsou potřebné
formuláře a kde jsou
k dispozici
Formulář není k dispozici
12. Jaké jsou poplatky a jak je
lze uhradit
Nejsou stanoveny žádné poplatky.
13. Jaké jsou lhůty
pro vyřízení
Lhůty nejsou stanoveny
14. Kteří jsou další účastníci
(dotčení) řešení životní
situace
Vlastník a uživatelé majetku 
15. Jaké další činnosti jsou po
žadateli požadovány
Při ohlášení sdělit jméno, příjmení a kontaktní údaje (adresu, telefon, e- mail)
16. Elektronická služba,
kterou lze využít
viz. bod 9.
17. Podle kterého právního
předpisu se postupuje
 
18. Jaké jsou související
předpisy
 
19. Jaké jsou opravné
prostředky a jak se
uplatňují
 
20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností  
21. Nejčastější dotazy  
22. Další informace  
23. Informace o popisovaném
postupu (o řešení životní
situace) je možné získat
také z jiných zdrojů nebo
v jiné formě
 
24. Související životní situace
a návody, jak je řešit
 
25. Za správnost popisu
odpovídá útvar
Město Český Brod, odbor rozvoje
26. Kontaktní osoba pan Jiří Jeník, tel. 321 612 155, 737 642 361
e-mail: jjenik@cesbrod.cz
27. Popis je zpracován podle
právního stavu ke dni
28.1.2019
28. Popis byl naposledy
aktualizován
28.1.2019
29. Datum konce platnosti
popisu
Konec platnosti návodu není stanoven.
30. Případná upřesnění
a poznámky k řešení
životní situace
 

Pojistné události na veřejném prostranství

1. Identifikační číslo  
2. Kód  
3. Pojmenování (název)
životní situace
Pojistná událost – na veřejném prostranství a ve veřejných budovách.
4. Základní informace
k životní situaci
Jedná se o agendu odpovědnosti právních subjektů, tj. i  města Český Brod za škodu, kterou způsobilo v důsledku svého jednání jinému na životě, zdraví nebo věci. Pro takové případy škody je město řádně pojištěno. Každá škodní událost je posuzována individuelně. Teprve na základě zhodnocení všech skutečností je možné definitivně určit, zda město Český Brod odpovídá a zda pojišťovna poskytne pojistné plnění.
5. Kdo je oprávněn v této
věci jednat (podat žádost
apod.)

Občan, jemuž činností nebo naopak nečinností města Český Brod vznikla nějaká újma :

-         občan který se v zimním období zranil pádem na chodníku

-         občan žijící v obecním bytě, ve kterém dojde v důsledku nedostatečně udržovaných stavebních konstrukcí a rozvodů k poškození bytu a jeho zařízení

-         občan, který utrpěl úraz například pádem ledu nebo části omítky z budovy majetku města Český Brod

-         občan, který upadl do nezakryté části chodníku, který je upravován

-         občan, jemuž se vlivem stáří spadlý strom zřítil na jeho pozemek a poškodil jeho  majetek

6. Jaké jsou podmínky
a postup pro řešení životní
situace
Podmínkou pro pojistné plnění je skutečností, že město Český Brod jako pojištěný subjekt skutečně za pojistnou událost odpovídá. O pojistném plnění rozhoduje pojišťovna na základě komplexní dokumentace k pojistné události. Dokazování o oprávněnosti poškozeného na odškodnění je na poškozeném, proto je nezbytné , nahlásit škodní událost neprodleně . Pozdní nahlášení může ztížit nebo zcela vyloučit nárok na odškodnění.
7. Jakým způsobem zahájit
řešení životní situace

V různých případech je nutné dodat různé dokumenty (třeba postupně):

A/ v případě úrazů ( pád na chodníku,…  )

-         písemná žádost – viz. formuláře Žádost o uplatnění  nároku na náhradu škody a Oznámení škodní události

-         čestná prohlášení  případných svědků úrazu

-         fotodokumentace místa úrazu

-         zakreslení místa úrazu do katastrálního snímku pozemkové mapy ( lze zajistit ve spolupráci s městem  Český Brod)

-         doklad o lékařském ošetření či hospitalizaci

-         případně další dokumentace, kterou si pojišťovna vyžádá  ( posudek o bolestném, potvrzení zaměstnavatele o ušlé mzdě)

B/ v případě poškození majetku ( poškození vozidla pádem sněhu nebo ledu, pád stromu v majetku města …)

-         písemná žádost o náhradu škody včetně nahlášení škody

-         fotodokumentace místa poškození majetku

-         faktura za provedené práce- opravy

-         případně další dokumentace, kterou si pojišťovna vyžádá jako doplňující

8. Na které instituci životní
situaci řešit
Město Český Brod
9. Kde, s kým a kdy životní
situaci řešit
Kde: nám. Husovo 70, Český Brod
S kým: odbor rozvoje,  Šarochová Blanka tel. 321612169, 604376042, sarochova@cesbrod.cz
Kdy: PO, ST: 08:00-11:00 a 12:00 – 17:00 
Jiné dny po telefonické domluvě.
10. Jaké doklady je nutné mít
s sebou
 
11. Jaké jsou potřebné
formuláře a kde jsou
k dispozici

Formuláře jsou k vyzvednutí na podatelně města Český Brod , nebo ke stažení viz.níže

Žádost o uplatnění nároku na náhradu škod (doc)

Oznámení škodní události (xls) 

12. Jaké jsou poplatky a jak je
lze uhradit
Nejsou stanoveny žádné poplatky.
13. Jaké jsou lhůty
pro vyřízení
Žádné přesné lhůty pro vyřízení pojistných událostí nejsou dané. Obecně platí, že od doby , kdy má pojišťovna k dispozici všechny požadované dokumenty , pojistná událost bývá vyřešena do jednoho měsíce   ( ať už poskytnutím peněžního  plnění  nebo zamítnutím plnění ). Pojistné plnění je splatné do 15 dnů po ukončení šetření nutného ke  zjištění rozsahu povinnosti pojistitele plnit. V případě poskytnutí peněžního plnění pojišťovnou je od celkové částky odečtena spoluúčast  města Český Brod , která je však následně po obdržení pokynu pojišťovny poškozenému uhrazena na uvedené číslo účtu, případně může být po domluvě proplacena v hotovosti na pokladně města v budově č.p. 56 nebo poštovní poukázkou na adresu trvalého pobytu.
14. Kteří jsou další účastníci
(dotčení) řešení životní
situace

Odbor rozvoje 

Technické  služby města Český Brod

15. Jaké další činnosti jsou po
žadateli požadovány
V případě potřeby je žadatel škodní události kontaktován
16. Elektronická služba,
kterou lze využít
sarochova@cesbrod.cz  pro získávání informací
17. Podle kterého právního
předpisu se postupuje
Zákon č. 97/2009 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů 
18. Jaké jsou související
předpisy
Nařízení města Český Brod č.6/2018 o zimní údržbě místních komunikací
19. Jaké jsou opravné
prostředky a jak se
uplatňují
 
20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností  
21. Nejčastější dotazy  
22. Další informace  
23. Informace o popisovaném
postupu (o řešení životní
situace) je možné získat
také z jiných zdrojů nebo
v jiné formě
www.uniqa.cz ,  tel. 488 125 125
24. Související životní situace
a návody, jak je řešit
 
25. Za správnost popisu
odpovídá útvar
Město Český Brod, Odbor rozvoje
26. Kontaktní osoba Blanka Šarochová, tel. 321612169, 604376042
e-mail: sarochova@cesbrod.cz
27. Popis je zpracován podle
právního stavu ke dni
28.1.2019
28. Popis byl naposledy
aktualizován
28.1.2019
29. Datum konce platnosti
popisu
Konec platnosti návodu není stanoven.
30. Případná upřesnění
a poznámky k řešení
životní situace
 

Pronájem volného nebytového prostoru

1. Identifikační číslo  
2. Kód  
3. Pojmenování (název)
životní situace
Pronájem volného nebytového prostoru ve vlastnictví města Český Brod.
4. Základní informace
k životní situaci
Jedná se o agendu týkající nebytových prostor ve vlastnictví města Český Brod.
5. Kdo je oprávněn v této
věci jednat (podat žádost
apod.)
Žadatel musí být fyzickou nebo právnickou osobou  starší 18 let ( způsobilou k  právním úkonům) a nesmí mít závazky vůči městu Český Brod.
6. Jaké jsou podmínky
a postup pro řešení životní
situace
O pronájmu volných nebytových prostor v majetku města Český Brod se může zájemce informovat na úřední desce ,   na internetových stránkách www.cesbrod.cz .
7. Jakým způsobem zahájit
řešení životní situace
Žadatel musí zaslat  písemnou žádost o pronájem volného nebytového prostoru na adresu Město Český Brod, nám.Husovo 70, 282 24 Český Brod, nebo  předat do podatelny nám. Arnošta z Pardubic 56, Český Brod.  Po zajištění potřebných podkladů je předložena k projednání Radě Města Český Brod v souladu se zákonem   č. 128/2000 Sb., v jeho platném znění. Žadatel je o závěrech jednání písemně informován.       
8. Na které instituci životní
situaci řešit
Město Český Brod,  nám. Husovo 70, Český Brod.
9. Kde, s kým a kdy životní
situaci řešit
Kde: nám. Husovo 70, Český Brod
S kým: odbor rozvoje,  Blanka Šarochová tel. 321 612 169, sarochova@cesbrod.cz
Kdy: PO, ST: 08:00-11:00 a 12:00 – 17:00 
Jiné dny po telefonické domluvě.
10. Jaké doklady je nutné mít
s sebou
Písemná žádost ( obsahující osobní údaje či údaje  o firmě, podnikatelský záměr pro pronájem a dobu  pronájmu).
11. Jaké jsou potřebné
formuláře a kde jsou
k dispozici
Neformalizovaná písemná žádost.
12. Jaké jsou poplatky a jak je
lze uhradit
Nejsou stanoveny žádné poplatky.
13. Jaké jsou lhůty
pro vyřízení

Lhůty nelze jednoznačně stanovit, neboť dispozice s nemovitostmi podléhají dle  zákonu č.128/2000 Sb.,(Zákon   o obcích)  schválení Rady  Města Český Brod.

Zveřejnění na úřední desce Města Český Brod a na internetových stránkách Města činí nejméně 15 dnů.

14. Kteří jsou další účastníci
(dotčení) řešení životní
situace
Další odbory Města Český Brod – finanční odbor
15. Jaké další činnosti jsou po
žadateli požadovány
V případě potřeby je  žadatel kontaktován  telefonicky
16. Elektronická služba,
kterou lze využít
sarochova@cesbrod.cz
17. Podle kterého právního
předpisu se postupuje

Zákon č. 128/2000 Sb.,o obcích ve znění pozdějších předpisů 

Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

18. Jaké jsou související
předpisy
Zásady Rady Města
19. Jaké jsou opravné
prostředky a jak se
uplatňují
Opravné prostředky se neuplatňují, konečné rozhodnutí o pronájmu nebytového prostoru spadá plně do kompetence Rady Města
20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností Uplatnění smluvních pokut sjednaných ve smlouvách
21. Nejčastější dotazy  
22. Další informace  
23. Informace o popisovaném
postupu (o řešení životní
situace) je možné získat
také z jiných zdrojů nebo
v jiné formě
 
24. Související životní situace
a návody, jak je řešit
 
25. Za správnost popisu
odpovídá útvar
Město Český Brod, Odbor rozvoje
26. Kontaktní osoba Blanka Šarochová, tel. 321612169,
e-mail: sarochova@cesbrod.cz
27. Popis je zpracován podle
právního stavu ke dni
28.1.2019
28. Popis byl naposledy
aktualizován
28.1.2019
29. Datum konce platnosti
popisu
Konec platnosti návodu není stanoven.
30. Případná upřesnění
a poznámky k řešení
životní situace
 

Zřízení věcného břemene na pozemku ve vlastnictví města

1. Identifikační číslo  
2. Kód  
3. Pojmenování (název)
životní situace
Žádost o zřízení věcného břemene.
4. Základní informace
k životní situaci
Věcná břemena jsou zřizována pro vedení inženýrských sítí, možnost přístupu, práva chůze a příjezdu na pozemcích ve vlastnictví města Český Brod pro katastrální území Český Brod, Štolmíř, Liblice u Českého Brodu. Věcné břemeno se zřizuje dohodou smluvních stran. Žádosti jsou v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, předloženy k odsouhlasení radě města. Po schválení  zřízení věcného břemene v radě města bude žadateli zaslán návrh znění smlouvy o smlouvě budoucí.
5. Kdo je oprávněn v této
věci jednat (podat žádost
apod.)
Právnická nebo fyzická osoba starší 18 let.
6. Jaké jsou podmínky
a postup pro řešení životní
situace
Podáním písemné žádostí se specifikací požadavku žadatele spolu s kopii katastrální mapy, kde bude zákres požadované přípojky či inženýrské sítě.
7. Jakým způsobem zahájit
řešení životní situace
Podáním písemné žádosti, která se zašle poštou na adresu Městského úřadu, nám. Husovo 70, 282 01 Český Brod nebo předat osobně na podatelně města Český Brod, nám. Arnošta z Pardubic 56, 282 01 Český Brod
8. Na které instituci životní
situaci řešit
Město Český Brod – odbor rozvoje 
9. Kde, s kým a kdy životní
situaci řešit
Kde: Odbor rozvoje, Husovo náměstí 70 – 2. patro, kancelář č. 17.
S kým: Edita Suchanová
Kdy: Po, St od 08:00-17:00; Út, Čt od 08:00-13:30; Pá od 08:00-12:30( přestávka vždy od 11:00-12:00).
10. Jaké doklady je nutné mít
s sebou
Občanský průkaz
11. Jaké jsou potřebné
formuláře a kde jsou
k dispozici
Formulář není k dispozici
12. Jaké jsou poplatky a jak je
lze uhradit
Podání žádosti není zpoplatněno.
Poplatek - úhrada za zřízení věcného břemene je jednorázový a to dle sazebníku, který byl schválen radou města dne 30.8.2017 usnesením č. 295/2017. Sazebník je v přiloženém dokumentu. Úhradu lze uhradit hotově na pokladně města, bankovním převodem, případně složenkou, správní poplatek ve výši 1000 Kč za podání návrhu na vklad vlastnického práva na katastr nemovitostí.
13. Jaké jsou lhůty
pro vyřízení
Lhůty pro vyřízení žádosti nejsou stanoveny a jsou závislé na počtu podaných žádostí a termínech jednání rady města Český Brod.
14. Kteří jsou další účastníci
(dotčení) řešení životní
situace
Stavební úřad, odbor dopravy, odbor Životního prostředí, Technické služby.
15. Jaké další činnosti jsou po
žadateli požadovány
V některých případech je žadatel vyzván k doložení potřebných doplňujících podkladů.
16. Elektronická služba,
kterou lze využít
datová schránka nebo email suchanova@cesbrod.cz
17. Podle kterého právního
předpisu se postupuje
Zákon o obcích č.128/2000 Sb.
18. Jaké jsou související
předpisy
Zákon č. 40/2964 Sb., občanský zákoník
Zákon č. 265/1992 Sb., o zápisech vlastnických a jiných věcným práv k nemovitostem
19. Jaké jsou opravné
prostředky a jak se
uplatňují
Neuplatňují se
20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností Sankce mohou být uplatněny dle vzájemně uzavřených smluvních vztahů
21. Nejčastější dotazy  
22. Další informace  
23. Informace o popisovaném
postupu (o řešení životní
situace) je možné získat
také z jiných zdrojů nebo
v jiné formě
 
24. Související životní situace
a návody, jak je řešit
 
25. Za správnost popisu
odpovídá útvar
Odbor rozvoje.
26. Kontaktní osoba Mgr. Hana Dočkalová, vedoucí odboru rozvoje, tel.: 321 612 158,
e-mail: dockalova@cesbrod.cz
27. Popis je zpracován podle
právního stavu ke dni
31. 1. 2013
28. Popis byl naposledy
aktualizován
31. 1. 2013
29. Datum konce platnosti
popisu
Konec platnosti návodu není stanoven.
30. Případná upřesnění
a poznámky k řešení
životní situace
 

Souhlas vlastníka pozemku se stavbou pro účely územního a stavebního řízení

1. Identifikační číslo  
2. Kód  
3. Pojmenování (název)
životní situace
Žádost o souhlas Města Český Brod jako vlastníka pozemku a obce se stavbou pro účely územního a stavebního řízení, ZPF, případně jiná správní řízení.
4. Základní informace
k životní situaci
Jedná se o správní řízení, kde je Město Český Brod účastníkem řízení z titulu vlastníka nemovitostí, nebo z titulu obce, případně vlastníka inženýrských sítí nebo oprávněného  dle smluv o věcném břemeni.
5. Kdo je oprávněn v této
věci jednat (podat žádost
apod.)
Žádost o souhlas nebo vyjádření, stanovisko podává zpravidla investor stavby nebo osoba jím pověřená, dále vlastník nebo provozovatel současných staveb a zařízení. Osoba musí být právně způsobilá.
6. Jaké jsou podmínky
a postup pro řešení životní
situace

-         podání žádosti s přehlednými přílohami a stručným technickým popisem, dále s uvedením kontaktních údajů žadatele

-         v případě nejasností bude žadatel kontaktován pro doložení dalších údajů

-         vydání vyjádření, stanoviska nebo souhlasu

7. Jakým způsobem zahájit
řešení životní situace
Písemnou žádostí nebo elektronickou poštou
8. Na které instituci životní
situaci řešit
Město Český Brod – odbor rozvoje 
9. Kde, s kým a kdy životní
situaci řešit
Kde: Odbor rozvoje, Husovo náměstí 70 – 2. patro, kancelář č. 17.
S kým: Ing. Eva Čokrtová
Kdy: Po, St od 08:00-17:00; Út, Čt od 08:00-13:30; Pá od 08:00-12:30( přestávka vždy od 11:00-12:00).
mimo pracovní dobu po tel. dohodě
10. Jaké doklady je nutné mít
s sebou
Projektovou dokumentaci nebo jinou technickou dokumentaci, žádost.
11. Jaké jsou potřebné
formuláře a kde jsou
k dispozici
Formulář není k dispozici
12. Jaké jsou poplatky a jak je
lze uhradit
nejsou
13. Jaké jsou lhůty
pro vyřízení
Lhůty stanovené nejsou, žádosti jsou zpravidla vyřizovány do 30 dnů, 60 dnů ve složitých případech.
14. Kteří jsou další účastníci
(dotčení) řešení životní
situace
Správce pozemků, provozovatel sítí, v některých případech Rada města nebo poradní orgány Rady
15. Jaké další činnosti jsou po
žadateli požadovány
Komunikace pro objasnění případu.
16. Elektronická služba,
kterou lze využít
datová schránka
17. Podle kterého právního
předpisu se postupuje
Zákon o obcích, usnesení RM a ZM, místní vyhlášky
18. Jaké jsou související
předpisy
 
19. Jaké jsou opravné
prostředky a jak se
uplatňují
Podání nové žádosti s podrobným zdůvodněním, ke starostovi města, nebo Radě města.
20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností Sankce stanoveny nejsou
21. Nejčastější dotazy  
22. Další informace  
23. Informace o popisovaném
postupu (o řešení životní
situace) je možné získat
také z jiných zdrojů nebo
v jiné formě
 
24. Související životní situace
a návody, jak je řešit
 
25. Za správnost popisu
odpovídá útvar
Odbor rozvoje.
26. Kontaktní osoba Ing. Eva Čokrtová, tel.: 321 612 151,
e-mail: cokrtova@cesbrod.cz
27. Popis je zpracován podle
právního stavu ke dni
1.4.2011
28. Popis byl naposledy
aktualizován
31.1.2013
29. Datum konce platnosti
popisu
Konec platnosti návodu není stanoven.
30. Případná upřesnění
a poznámky k řešení
životní situace
 

Koupě pozemku ve vlastnictví města

1. Identifikační číslo  
2. Kód  
3. Pojmenování (název)
životní situace
Žádost o koupi pozemku ve vlastnictví města.
4. Základní informace
k životní situaci
Mám zájem o koupi pozemku, který je v majetku města.
5. Kdo je oprávněn v této
věci jednat (podat žádost
apod.)
Každý občan, organizace či orgány.
6. Jaké jsou podmínky
a postup pro řešení životní
situace
Žádné
7. Jakým způsobem zahájit
řešení životní situace
Podejte písemnou žádost na odbor rozvoje města Český Brod, ve které popíšete, o co kontrétně máte zájem, přidejte přílohu (plánek, zákres, výpis z katastru nemovitostí) a doplňte vaše kontaktní údaje a tel. spojení na vás.
8. Na které instituci životní
situaci řešit
Odbor rozvoje města Český Brod   
9. Kde, s kým a kdy životní
situaci řešit
Kde: Odbor rozvoje města, Husovo náměstí 70 – 2. patro, kancelář č. 17.
S kým: Lenka Hoffmannová
Kdy: Po, St od 08:00-17:00; Út, Čt od 08:00-13:30; Pá od 08:00-12:30( přestávka vždy od 11:00-12:00).
mimo pracovní dobu po tel. dohodě
10. Jaké doklady je nutné mít
s sebou
K podpisu smlouvy je nutné mít občanský průkaz
11. Jaké jsou potřebné
formuláře a kde jsou
k dispozici
Formulář není k dispozici
12. Jaké jsou poplatky a jak je
lze uhradit
 
13. Jaké jsou lhůty
pro vyřízení

Záleží na složitosti žádosti.

Po převzetí písemné žádosti je provedeno místní šetření, dle předmětu žádosti je k vyjádření vyzván stavební odbor, odbor dopravy a odbor životního prostředí. Jakmile máme tato vyjádření, následuje příprava materiálu,který bude předložen k projednání radě města. Při kladném stanovisku rady města bude vyhlášen záměr, který je min. 15 dní vyvěšen na úřední desce. Po vypršení lhůty je znovu připraven materiál do rady a po projednání v radě města následuje projednání v zastupitelstvu města Český Brod. Po každém přijetí usnesení z jednání rady či zastupitelstva města, které se týká podané žádosti, je žadatel informován.

14. Kteří jsou další účastníci
(dotčení) řešení životní
situace
Dle situace - vyjadřuje se stavební odbor, odbor dopravy a odbor životního prostředí
15. Jaké další činnosti jsou po
žadateli požadovány
Další činnosti nejsou stanoveny
16. Elektronická služba,
kterou lze využít
datová schránka
17. Podle kterého právního
předpisu se postupuje
Zákon o obcích č. 128/2000 Sb.
18. Jaké jsou související
předpisy
 
19. Jaké jsou opravné
prostředky a jak se
uplatňují
 
20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností  
21. Nejčastější dotazy  
22. Další informace  
23. Informace o popisovaném
postupu (o řešení životní
situace) je možné získat
také z jiných zdrojů nebo
v jiné formě
 
24. Související životní situace
a návody, jak je řešit
 
25. Za správnost popisu
odpovídá útvar
Odbor rozvoje města Český Brod
26. Kontaktní osoba Lenka Hoffmannová, tel.: 321 612 159,
e-mail: hoffmannova@cesbrod.cz
27. Popis je zpracován podle
právního stavu ke dni
1.4.2011
28. Popis byl naposledy
aktualizován
31.1.2013
29. Datum konce platnosti
popisu
Konec platnosti návodu není stanoven.
30. Případná upřesnění
a poznámky k řešení
životní situace
 

Pronájem pozemku ve vlastnictví města

1. Identifikační číslo  
2. Kód  
3. Pojmenování (název)
životní situace
Pronájem pozemku ve vlastnictví města Český Brod.
4. Základní informace
k životní situaci
Jedná se o agendu týkající se nakládání s pozemky ve vlastnictví města Český Brod.
5. Kdo je oprávněn v této
věci jednat (podat žádost
apod.)
právnická osoba, fyzická osoba starší 18let.
6. Jaké jsou podmínky
a postup pro řešení životní
situace
Podání písemné žádosti se specifikací požadavku (včetně příloh obsahujících zákres, výpis z katastru nemovitosti) osobně na podatelnu města Český brod, nám. Arnošta z Pardubic 56 nebo písemně Město Český Brod, Odbor rozvoje, nám. Husovo 70, 28201 Český Brod
7. Jakým způsobem zahájit
řešení životní situace
Po obdržení žádosti se specifikací požadavku (včetně příloh obsahujících zákres, výpis z katastru nemovitosti) je předložena k projednání Radě města. Po vydání usnesení je žadatel písemně informován.
8. Na které instituci životní
situaci řešit
Město Český Brod, nám.Husovo 70, 282 01 Český Brod
9. Kde, s kým a kdy životní
situaci řešit
Kde: Odbor rozvoje, Husovo náměstí 70 – 2. patro, kancelář č. 17.
S kým: Lenka Hoffmannová
Kdy: Po, St od 08:00-17:00; Út, Čt od 08:00-13:30; Pá od 08:00-12:30( přestávka vždy od 11:00-12:00).
10. Jaké doklady je nutné mít
s sebou
fyzické osoby občanský průkaz, právnické osoby výpis z obchodního rejstříku
11. Jaké jsou potřebné
formuláře a kde jsou
k dispozici
Formulář není k dispozici
12. Jaké jsou poplatky a jak je
lze uhradit
Za podání žádosti nejsou stanoveny žádné poplatky.
13. Jaké jsou lhůty
pro vyřízení
V závislosti na jednání příslušných orgánů města a zajištění potřebných dokladů.
14. Kteří jsou další účastníci
(dotčení) řešení životní
situace
 
15. Jaké další činnosti jsou po
žadateli požadovány
V případě nutnosti doložení dalších potřebných podkladů bude žadatel vyzván telefonicky nebo písemně
16. Elektronická služba,
kterou lze využít
hoffmannova@cesbrod.cz
17. Podle kterého právního
předpisu se postupuje
zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení)
zákon č. 40/1964 Sb., Občanský zákoník
zákon č. 344/1992 Sb., o katastru nemovitostí ČR (katastrální zákon)
18. Jaké jsou související
předpisy
 
19. Jaké jsou opravné
prostředky a jak se
uplatňují
 
20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností Zrušení nájemní smlouvy nebo smlouvy o výpůjčce, eventuelně smluvní pokuty dle smlouvy.
21. Nejčastější dotazy  
22. Další informace  
23. Informace o popisovaném
postupu (o řešení životní
situace) je možné získat
také z jiných zdrojů nebo
v jiné formě
 
24. Související životní situace
a návody, jak je řešit
 
25. Za správnost popisu
odpovídá útvar
Odbor rozvoje.
26. Kontaktní osoba Mgr. Hana Dočkalová, tel.: 321 612 158,
e-mail: dockalova@cesbrod.cz
27. Popis je zpracován podle
právního stavu ke dni
6.4.2011
28. Popis byl naposledy
aktualizován
31. 1. 2013
29. Datum konce platnosti
popisu
Konec platnosti návodu není stanoven.
30. Případná upřesnění
a poznámky k řešení
životní situace
 
Copyright © Město Český Brod, 2005-2024 | Přístupnost | GDPR | Kontakty | Mobilní verze | Administrace | vývoj MyWebdesign.cz
Cesbrod
TOPlist