Životní situace - Pozemková agenda

Souhlas vlastníka pozemku se stavbou pro účely územního a stavebního řízení

1. Identifikační číslo  
2. Kód  
3. Pojmenování (název)
životní situace
Žádost o souhlas Města Český Brod jako vlastníka pozemku a obce se stavbou pro účely územního a stavebního řízení, ZPF, případně jiná správní řízení.
4. Základní informace
k životní situaci
Jedná se o správní řízení, kde je Město Český Brod účastníkem řízení z titulu vlastníka nemovitostí, nebo z titulu obce, případně vlastníka inženýrských sítí nebo oprávněného  dle smluv o věcném břemeni.
5. Kdo je oprávněn v této
věci jednat (podat žádost
apod.)
Žádost o souhlas nebo vyjádření, stanovisko podává zpravidla investor stavby nebo osoba jím pověřená, dále vlastník nebo provozovatel současných staveb a zařízení. Osoba musí být právně způsobilá.
6. Jaké jsou podmínky
a postup pro řešení životní
situace

-         podání žádosti s přehlednými přílohami a stručným technickým popisem, dále s uvedením kontaktních údajů žadatele

-         v případě nejasností bude žadatel kontaktován pro doložení dalších údajů

-         vydání vyjádření, stanoviska nebo souhlasu

7. Jakým způsobem zahájit
řešení životní situace
Písemnou žádostí nebo elektronickou poštou
8. Na které instituci životní
situaci řešit
Město Český Brod – odbor rozvoje 
9. Kde, s kým a kdy životní
situaci řešit
Kde: Odbor rozvoje, Husovo náměstí 70 – 2. patro, kancelář č. 17.
S kým: Ing. Eva Čokrtová
Kdy: Po, St od 08:00-17:00; Út, Čt od 08:00-13:30; Pá od 08:00-12:30( přestávka vždy od 11:00-12:00).
mimo pracovní dobu po tel. dohodě
10. Jaké doklady je nutné mít
s sebou
Projektovou dokumentaci nebo jinou technickou dokumentaci, žádost.
11. Jaké jsou potřebné
formuláře a kde jsou
k dispozici
Formulář není k dispozici
12. Jaké jsou poplatky a jak je
lze uhradit
nejsou
13. Jaké jsou lhůty
pro vyřízení
Lhůty stanovené nejsou, žádosti jsou zpravidla vyřizovány do 30 dnů, 60 dnů ve složitých případech.
14. Kteří jsou další účastníci
(dotčení) řešení životní
situace
Správce pozemků, provozovatel sítí, v některých případech Rada města nebo poradní orgány Rady
15. Jaké další činnosti jsou po
žadateli požadovány
Komunikace pro objasnění případu.
16. Elektronická služba,
kterou lze využít
datová schránka
17. Podle kterého právního
předpisu se postupuje
Zákon o obcích, usnesení RM a ZM, místní vyhlášky
18. Jaké jsou související
předpisy
 
19. Jaké jsou opravné
prostředky a jak se
uplatňují
Podání nové žádosti s podrobným zdůvodněním, ke starostovi města, nebo Radě města.
20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností Sankce stanoveny nejsou
21. Nejčastější dotazy  
22. Další informace  
23. Informace o popisovaném
postupu (o řešení životní
situace) je možné získat
také z jiných zdrojů nebo
v jiné formě
 
24. Související životní situace
a návody, jak je řešit
 
25. Za správnost popisu
odpovídá útvar
Odbor rozvoje.
26. Kontaktní osoba Ing. Eva Čokrtová, tel.: 321 612 151,
e-mail: cokrtova@cesbrod.cz
27. Popis je zpracován podle
právního stavu ke dni
1.4.2011
28. Popis byl naposledy
aktualizován
31.1.2013
29. Datum konce platnosti
popisu
Konec platnosti návodu není stanoven.
30. Případná upřesnění
a poznámky k řešení
životní situace
 
Copyright © Město Český Brod, 2005-2024 | Přístupnost | GDPR | Kontakty | Mobilní verze | Administrace | vývoj MyWebdesign.cz
Cesbrod
TOPlist