Životní situace - Ohlášení poškození

Ohlášení poškození majetku ve vlastnictví města

1. Identifikační číslo  
2. Kód  
3. Pojmenování (název)
životní situace
Ohlášení poškození majetku ve vlastnictví města.
4. Základní informace
k životní situaci

Město Český Brod vlastní majetek :

místní komunikace – vozovky, chodníky, dopravní značení, zařízení na komunikacích vpusti, zábradlí …

veřejné osvětlení – sloupy, svítidla, zapínací body, rozvody

zeleň – stromy, keře, parky, vybavení dětských hřišť, lavičky, koše …

vodovody – potrubní rozvody, vodojem, zdroje vody

kanalizace – potrubní rozvody, čerpací stanice, ČOV

budovy – budovy úřadu, bytové domy, ostatní budovy

lesy – lesní porosty, lesní cesty, propustky, hájovna

voda - vodní plochy – pivovarský a Štolmířský rybník, studně

Občan zjistí poškození nebo závadu, která z různých důvodů nevyhovuje bezpečnému používání nebo provozu nebo ohrožuje životní prostředí

5. Kdo je oprávněn v této
věci jednat (podat žádost
apod.)
Každý občan, organizace či orgány
6. Jaké jsou podmínky
a postup pro řešení životní
situace

Každý majetek má svého správce, nebo provozovatele.

místní komunikace – Technické služby Český Brod

veřejné osvětlení – Technické služby Český Brod

zeleň – Technické služby Český Brod

vodovody – 1. SčV a.s.

kanalizace – 1.SčV a.s.

budovy úřadu, bytové domy, č.p.1, kino, budovy nemocnice – Mě.Ú. Český Brod, odbor rozvoje

areál ZZN – Mě. Ú. Český Brod, odbor rozvoje

budovy škol – příslušné příspěvkové organizace

penzion Anna –  Anna Český Brod, sociální služby pro seniory

budova TS - Technické služby Český Brod

lesy – vedoucí městských lesů – Ing. Kopáček

voda - vodní plochy –  Český rybářský svaz, Místní organizace Český Brod

studny -  odbor životního prostředí

Oznámení  o poškození se sděluje příslušnému správci, provozovateli nebo nájemci majetku, případně městu Český Brod – Odbor rozvoje

7. Jakým způsobem zahájit
řešení životní situace
Osobním jednáním, telefonicky, e-mailem, písemně
8. Na které instituci životní
situaci řešit

Technické služby Český Brod, ředitel Ing. Miroslav Kruliš, mob. 739 462 941

1.SčV , a.s. poruchová služba tel. 840 111 322

Anna Český Brod, sociální služby pro seniory tel., 321 622 257, ředitelka Ing. Lucie Hovorková

Základní škola Český Brod, Žitomířská 885, okres Kolín, tel. 321 622 446, ředitel Mgr. Jiří Slavík

Základní škola Český Brod, Tyršova 68, okres Kolín, tel. 321 622 496, ředitel Mgr. Martin Dušek

Mateřská škola Český Brod, Sokolská 1313, okres Kolín, tel. 321 622 997, ředitelka Jaroslava Jelínková

Mateřská škola Český Brod, Kolárova 71, okres Kolín, tel. 321 622 100, ředitelka Mgr. Jiřina Zumrová

Mateřská škola Český Brod – Liblice, Lstibořská 183, okres Kolín, tel. 321 622 523, ředitelka Bc. Jitka Majerová

Český rybářský svaz, Místní organizace Český Brod, Vlastimil Kolář mob. 116 087 798, Ing. Jan Maštalka mob. 777 067 206

správa budov – odbor rozvoje - mob. 737 642 361

vedoucí městských lesů, Vrátkov 78 – Ing. Jan Kopáček tel. 321 622 733, mob. 724 728 450

odbor životního prostředí, Ing. Rostislav Vodička, tel. 321 612 181, mob. 602 334, 233

Město Český Brod – odbor rozvoje – pan Jiří Jeník, tel. 321 612 155, 737 642 361

9. Kde, s kým a kdy životní
situaci řešit

Kde: v sídle nebo provozu příslušných organizací

Technické služby Český Brod, Palackého 339, Český Brod – ředitel Ing. Kruliš, tel. 321 622 730, e-mail: krulis@ceskybrod.cz

1.SčV , a.s., středisko Český Brod, Liblice, poruchová služba tel. 840 111 322    

Anna Český Brod, sociální služby pro seniory tel. 321 622 257

Základní škola Český Brod,Žitomířská 885, okres Kolín, tel. 321 622 446, ředitel Mgr. Jiří Slavík

Základní škola Český Brod, Tyršova 68, okres Kolín, tel. 321 622 496, ředitel Mgr. Martin Dušek

Mateřská škola Český Brod, Sokolská 1313, okres Kolín, tel. 321 622 997, ředitelka Jaroslava Jelínková

Mateřská škola Český Brod, Kolárova 71, okres Kolín, tel. 321 622 100,ředitelka Mgr. Jiřina Zumrová

Mateřská škola Český Brod – Liblice, Lstibořská 183, okres Kolín, tel. 321 622 523, ředitelka Bc. Jitka Majerová

Český rybářský svaz, Místní organizace Český Brod, Vlastimil Kolář mob. 116 087 798, Ing. Jan Maštalka mob. 777 067 206

správa budov – odbor rozvoje - mob. 737 642 361

budovy nemocnice – odbor rozvoje - mob. 737 642 361

vedoucí městských lesů Vrátkov 78 – Ing. Jan Kopáček tel. 321 622 733, mob. 724 728 450odbor životního prostředí, Ing. Rostislav Vodička, tel. 321 612 181, mob. 602 334, 233

Město Český Brod – odbor rozvoje – pan Jiří Jeník, tel. 321 612 155, 737 642 361

10. Jaké doklady je nutné mít
s sebou
žádné
11. Jaké jsou potřebné
formuláře a kde jsou
k dispozici
Formulář není k dispozici
12. Jaké jsou poplatky a jak je
lze uhradit
Nejsou stanoveny žádné poplatky.
13. Jaké jsou lhůty
pro vyřízení
Lhůty nejsou stanoveny
14. Kteří jsou další účastníci
(dotčení) řešení životní
situace
Vlastník a uživatelé majetku 
15. Jaké další činnosti jsou po
žadateli požadovány
Při ohlášení sdělit jméno, příjmení a kontaktní údaje (adresu, telefon, e- mail)
16. Elektronická služba,
kterou lze využít
viz. bod 9.
17. Podle kterého právního
předpisu se postupuje
 
18. Jaké jsou související
předpisy
 
19. Jaké jsou opravné
prostředky a jak se
uplatňují
 
20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností  
21. Nejčastější dotazy  
22. Další informace  
23. Informace o popisovaném
postupu (o řešení životní
situace) je možné získat
také z jiných zdrojů nebo
v jiné formě
 
24. Související životní situace
a návody, jak je řešit
 
25. Za správnost popisu
odpovídá útvar
Město Český Brod, odbor rozvoje
26. Kontaktní osoba pan Jiří Jeník, tel. 321 612 155, 737 642 361
e-mail: jjenik@cesbrod.cz
27. Popis je zpracován podle
právního stavu ke dni
28.1.2019
28. Popis byl naposledy
aktualizován
28.1.2019
29. Datum konce platnosti
popisu
Konec platnosti návodu není stanoven.
30. Případná upřesnění
a poznámky k řešení
životní situace
 
Copyright © Město Český Brod, 2005-2024 | Přístupnost | GDPR | Kontakty | Mobilní verze | Administrace | vývoj MyWebdesign.cz
Cesbrod
TOPlist