Životní situace - Pozemková agenda

Pronájem pozemku ve vlastnictví města

1. Identifikační číslo  
2. Kód  
3. Pojmenování (název)
životní situace
Pronájem pozemku ve vlastnictví města Český Brod.
4. Základní informace
k životní situaci
Jedná se o agendu týkající se nakládání s pozemky ve vlastnictví města Český Brod.
5. Kdo je oprávněn v této
věci jednat (podat žádost
apod.)
právnická osoba, fyzická osoba starší 18let.
6. Jaké jsou podmínky
a postup pro řešení životní
situace
Podání písemné žádosti se specifikací požadavku (včetně příloh obsahujících zákres, výpis z katastru nemovitosti) osobně na podatelnu města Český brod, nám. Arnošta z Pardubic 56 nebo písemně Město Český Brod, Odbor rozvoje, nám. Husovo 70, 28201 Český Brod
7. Jakým způsobem zahájit
řešení životní situace
Po obdržení žádosti se specifikací požadavku (včetně příloh obsahujících zákres, výpis z katastru nemovitosti) je předložena k projednání Radě města. Po vydání usnesení je žadatel písemně informován.
8. Na které instituci životní
situaci řešit
Město Český Brod, nám.Husovo 70, 282 01 Český Brod
9. Kde, s kým a kdy životní
situaci řešit
Kde: Odbor rozvoje, Husovo náměstí 70 – 2. patro, kancelář č. 17.
S kým: Lenka Hoffmannová
Kdy: Po, St od 08:00-17:00; Út, Čt od 08:00-13:30; Pá od 08:00-12:30( přestávka vždy od 11:00-12:00).
10. Jaké doklady je nutné mít
s sebou
fyzické osoby občanský průkaz, právnické osoby výpis z obchodního rejstříku
11. Jaké jsou potřebné
formuláře a kde jsou
k dispozici
Formulář není k dispozici
12. Jaké jsou poplatky a jak je
lze uhradit
Za podání žádosti nejsou stanoveny žádné poplatky.
13. Jaké jsou lhůty
pro vyřízení
V závislosti na jednání příslušných orgánů města a zajištění potřebných dokladů.
14. Kteří jsou další účastníci
(dotčení) řešení životní
situace
 
15. Jaké další činnosti jsou po
žadateli požadovány
V případě nutnosti doložení dalších potřebných podkladů bude žadatel vyzván telefonicky nebo písemně
16. Elektronická služba,
kterou lze využít
hoffmannova@cesbrod.cz
17. Podle kterého právního
předpisu se postupuje
zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení)
zákon č. 40/1964 Sb., Občanský zákoník
zákon č. 344/1992 Sb., o katastru nemovitostí ČR (katastrální zákon)
18. Jaké jsou související
předpisy
 
19. Jaké jsou opravné
prostředky a jak se
uplatňují
 
20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností Zrušení nájemní smlouvy nebo smlouvy o výpůjčce, eventuelně smluvní pokuty dle smlouvy.
21. Nejčastější dotazy  
22. Další informace  
23. Informace o popisovaném
postupu (o řešení životní
situace) je možné získat
také z jiných zdrojů nebo
v jiné formě
 
24. Související životní situace
a návody, jak je řešit
 
25. Za správnost popisu
odpovídá útvar
Odbor rozvoje.
26. Kontaktní osoba Mgr. Hana Dočkalová, tel.: 321 612 158,
e-mail: dockalova@cesbrod.cz
27. Popis je zpracován podle
právního stavu ke dni
6.4.2011
28. Popis byl naposledy
aktualizován
31. 1. 2013
29. Datum konce platnosti
popisu
Konec platnosti návodu není stanoven.
30. Případná upřesnění
a poznámky k řešení
životní situace
 
Copyright © Město Český Brod, 2005-2024 | Přístupnost | GDPR | Kontakty | Mobilní verze | Administrace | vývoj MyWebdesign.cz
Cesbrod
TOPlist