Životní situace - Nebytové hospodářství

Pronájem volného nebytového prostoru

1. Identifikační číslo  
2. Kód  
3. Pojmenování (název)
životní situace
Pronájem volného nebytového prostoru ve vlastnictví města Český Brod.
4. Základní informace
k životní situaci
Jedná se o agendu týkající nebytových prostor ve vlastnictví města Český Brod.
5. Kdo je oprávněn v této
věci jednat (podat žádost
apod.)
Žadatel musí být fyzickou nebo právnickou osobou  starší 18 let ( způsobilou k  právním úkonům) a nesmí mít závazky vůči městu Český Brod.
6. Jaké jsou podmínky
a postup pro řešení životní
situace
O pronájmu volných nebytových prostor v majetku města Český Brod se může zájemce informovat na úřední desce ,   na internetových stránkách www.cesbrod.cz .
7. Jakým způsobem zahájit
řešení životní situace
Žadatel musí zaslat  písemnou žádost o pronájem volného nebytového prostoru na adresu Město Český Brod, nám.Husovo 70, 282 24 Český Brod, nebo  předat do podatelny nám. Arnošta z Pardubic 56, Český Brod.  Po zajištění potřebných podkladů je předložena k projednání Radě Města Český Brod v souladu se zákonem   č. 128/2000 Sb., v jeho platném znění. Žadatel je o závěrech jednání písemně informován.       
8. Na které instituci životní
situaci řešit
Město Český Brod,  nám. Husovo 70, Český Brod.
9. Kde, s kým a kdy životní
situaci řešit
Kde: nám. Husovo 70, Český Brod
S kým: odbor rozvoje,  Blanka Šarochová tel. 321 612 169, sarochova@cesbrod.cz
Kdy: PO, ST: 08:00-11:00 a 12:00 – 17:00 
Jiné dny po telefonické domluvě.
10. Jaké doklady je nutné mít
s sebou
Písemná žádost ( obsahující osobní údaje či údaje  o firmě, podnikatelský záměr pro pronájem a dobu  pronájmu).
11. Jaké jsou potřebné
formuláře a kde jsou
k dispozici
Neformalizovaná písemná žádost.
12. Jaké jsou poplatky a jak je
lze uhradit
Nejsou stanoveny žádné poplatky.
13. Jaké jsou lhůty
pro vyřízení

Lhůty nelze jednoznačně stanovit, neboť dispozice s nemovitostmi podléhají dle  zákonu č.128/2000 Sb.,(Zákon   o obcích)  schválení Rady  Města Český Brod.

Zveřejnění na úřední desce Města Český Brod a na internetových stránkách Města činí nejméně 15 dnů.

14. Kteří jsou další účastníci
(dotčení) řešení životní
situace
Další odbory Města Český Brod – finanční odbor
15. Jaké další činnosti jsou po
žadateli požadovány
V případě potřeby je  žadatel kontaktován  telefonicky
16. Elektronická služba,
kterou lze využít
sarochova@cesbrod.cz
17. Podle kterého právního
předpisu se postupuje

Zákon č. 128/2000 Sb.,o obcích ve znění pozdějších předpisů 

Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

18. Jaké jsou související
předpisy
Zásady Rady Města
19. Jaké jsou opravné
prostředky a jak se
uplatňují
Opravné prostředky se neuplatňují, konečné rozhodnutí o pronájmu nebytového prostoru spadá plně do kompetence Rady Města
20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností Uplatnění smluvních pokut sjednaných ve smlouvách
21. Nejčastější dotazy  
22. Další informace  
23. Informace o popisovaném
postupu (o řešení životní
situace) je možné získat
také z jiných zdrojů nebo
v jiné formě
 
24. Související životní situace
a návody, jak je řešit
 
25. Za správnost popisu
odpovídá útvar
Město Český Brod, Odbor rozvoje
26. Kontaktní osoba Blanka Šarochová, tel. 321612169,
e-mail: sarochova@cesbrod.cz
27. Popis je zpracován podle
právního stavu ke dni
28.1.2019
28. Popis byl naposledy
aktualizován
28.1.2019
29. Datum konce platnosti
popisu
Konec platnosti návodu není stanoven.
30. Případná upřesnění
a poznámky k řešení
životní situace
 
Copyright © Město Český Brod, 2005-2024 | Přístupnost | GDPR | Kontakty | Mobilní verze | Administrace | vývoj MyWebdesign.cz
Cesbrod
TOPlist